Rahastotietoa

Suomalaiset rahastosäästäjät panostavat nyt korkorahastoihin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä yli 1,7 miljardia euroa, kertoo Finanssiala.

Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kesäkuun lopussa 150 miljardia euroa, kun se oli toukokuun lopussa 146 miljardia euroa.

”Keskuspankkien tuoreet talousennusteet heijastuvat pidemmällä aikavälillä myönteisesti sijoitusmarkkinoille. Positiivinen vire näkyi myös kesäkuun rahastomerkinnöissä. Kesäkuussa rahastoihin sijoitettiin yhteensä huimat 1,7 miljardia euroa. Lisäksi pääomat kasvoivat markkinakehityksen ansiosta 2,2 miljardia euroa. Rahastopääoma on yhteensä nyt 150 miljardia euroa. Sijoittamisen ja säästämisen suosio on kesähelteillä vain noussut”, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä kertool.

Kesäkuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Kuitenkin korkorahastot keräsivät selvästi enemmän pääomia kuin osakerahastot.

Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 279 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 556 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 581 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 229 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 102 miljoonaa euroa uusia varoja.

Kesäkuussa suurimmat nettomerkinnät tehtiin siis korkorahastoihin. Valtioiden 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korot hakivat kesäkuussa suuntaa, mutta lopulta laskivat. Se nosti korkorahastojen tuottoja. Keskuspankkien näkemykset talouskehityksistä ja elvytystarpeista heijastuivat korkomarkkinoille.

rahastomerkkinnat rahastot sijoitusrahastot rahastopääoma
Lähde: Finanssiala.

Maltillista tuottoa korkosijoittaja sai myös yrityslainoista. Globaalisti sijoittavien rahastojen tuottoihin vaikutti valuuttakurssimuutokset.

Suurimmat rahastokohtaiset nettomerkinnät tehtiin kesäkuussa lyhyen koron vastuullisen sijoittamisen rahastoihin. Yritykset tallettavat kassavaroja käyttelytilien sijasta lyhyen koron rahastoihin.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 396 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Tyynenmeren alueelle ja Pohjoismaihin sijoittavista rahastoista yhteensä 104 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>