Sijoitusideat

Analyytikot: Tulospetraaja Sotkamo Silver tarjoaa houkuttelevaa tuotto-odotusta

Kahden vaikean vuosineljänneksen jälkeen kaivosyhtiö sai reivattua suunnan jälleen oikeaan suuntaan.

Sotkamo Silver AB on ruotsalainen kaivosyhtiö, joka on noteerattu myös Helsingin pörssissä. Yhtiö omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Yhtiö julkisti torstaina lupaavan tulosraportin. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 109 miljoonaan kruunuun edellisvuoden 67 miljoonasta kruunusta. Viime vuoden 22 miljoonan euron liiketappio kääntyi 16 miljoonan euron liikevoitoksi.

Sotkamo Silverin liikevoitto oli korkeampi kuin mitä yhtiötä seuraava Inderes oli odottanut. Inderesin ennuste toisen vuosineljänneksen liikevoitolle oli 13,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Erkki Kuronen kertoo, että hopean tuotanto oli toisen vuosineljänneksen aikana noin 10 prosenttia korkeampi kuin kahden edellisen vuosineljänneksen tuotanto ja vastaa hyvin edellisen kahdeksan vuosineljänneksen keskimääräistä 385 000 unssin tuotantoa.

Myös kullan, sinkin ja lyijyn tuotantomäärät olivat merkittävästi suuremmat kuin kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Hopean näkymät ovat hyvät

”Hopeakaivoksen malmin metallipitoisuus ja metallisuhteet vaihtelevat suuresti. Teemme parhaamme ennustaaksemme ja tasoittaaksemme vaihtelua, mutta se vaikuttaa päivittäiseen, viikoittaiseen, kuukausittaiseen ja neljännesvuosittaiseen tuotantomäärään”, Kuronen toteaa.

Kurosen mukaan sekä liikevaihdon että liikevoiton positiivinen kehitys johtui siitä, että viime vuonna koronapandemian aiheuttama metallihintojen lasku vaikutti myös Sotkamo Silverin toimintaan. Hopeakaivoksen hopean ja muiden metallien näkymät ovat nyt hyvät, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Kaivosyhtiö onnistui puristamaan hopean tuotannon rikastamon vahvan suorituksen ansiosta selvästi vaikeita kahta edellistä vuosineljännestä ylemmäksi, vaikka malmin hopeapitoisuus oli yhä alhainen, kommentoivat tuloskehitystä Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen ja analyytikko Aapeli Pursimo.

”Positiivisen kassavirran ja etenkin rahoitusjärjestelyiden myötä Sotkamo Silverin kassa vahvistui 52 MSEK:iin. Näin ollen rahoitusasema antaa jo yhtiölle kohtuullista puskuria ja mahdollistaa varsin mukavasti H2:lla jatkuvan Hopeakaivoksen jatkokehityksen, vaikka vahva Sotkamo Silverin tase ei missään tapauksessa olekaan”, analyytikot toteavat.

Osake hinnoitellaan alle osien summan

Sotkamo Silver toistaa tuotanto-ohjeistuksen vuodelle 2021 ja ennustaa tuottavansa 1,45 – 1,75 miljoonaa unssia hopeaa. Viljakaisen ja Pursimon mukaan tämä oli odotettua. Toisella vuosineljänneksellä selvästi oikeaan suuntaan kehittyneen volyymin ansiosta ohjeistuksen saavuttaminen on realistista, analyytikot uskovat.

Inderes näkee Sotkamo Silverin tuotto-odotuksen houkuttelevana nykymarkkinassa, kunhan markkina ja volyymit pitävät.

Inderesin laskelmien mukaan Sotkamo Silverin tämän hetken kurssinoteerausta selvästi yhtiön todellista arvoa alhaisempana.

”Muutokset nostivat osien summa -mallimme Sotkamo Silverin osakkeelle indikoimaa arvoa lievästi noin 3,60 SEK:iin osakkeelta. Sotkamo Silver on siten hinnoiteltu konsensuksen hintaennusteilla osien summan alapuolelle, joten näemme osakkeen korkeista riskeistä huolimatta houkuttelevana 12 kk:n tähtäimellä”, Viljakainen ja Pursimo arvioivat.

Inderesin osien summa -mallin 3,6 kruunun arvo on euroissa 0,35 euroa, mikä tarkoittaa 27 prosenttia tämän hetken 0,28 euron kurssinoteerausta korkeampaa summaa.

Analyytikoiden mukaan tuotto-odotuksen realisoituminen vaatii kuitenkin suotuisana pysyvän markkinan lisäksi viime vuoden viimeisen ja tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kaltaisten tuotantopettymysten välttämistä.

Muitakin eväitä paremmalle tuottokehitykselle on, analyytikot uskovat.

”Lisäksi on mahdollista, että tänä vuonna osaketta tukee yhtiön loppuvuodelle lupailema ja viime vuoden sekä tämän vuoden kairauksiin perustuva malmi- ja mineraalivarantoarvioiden päivitys. Odotamme aiemman aineiston pohjalta päivityksen antavan eväitä osakkeelle tärkeään kaivoksen elinkaaren pidentymiseen.”

Inderesin suositus Sotkamo Silverin osakkeelle on edelleen lisää ja osakkeen tavoitehinta on 3,5 kruunua eli 0,34 euroa.

Kommentoi
Ylös
>