Kasvuosakkeet

It-palveluyhtiö Bilot jatkaa kannattavan kasvun tiellä

Kasvuyhtiö Bilot kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Viime vuoden koronan tuomat vaikeudet ovat nyt hälvenneet.

Bilot kasvoi viime vuonna vakuuttavasti, kun sen liikevaihto nousi lähes 16 prosenttia edellisvuodesta 10,1 miljoonaan euroon. Kasvu on jatkunut myös tänä vuonna, kun vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kipusi viime vuoden vertailukaudesta lähes 70 prosenttia 13,7 miljoonaan euroon.

Liikevaihtoa kasvattivat vuoden 2010 lokakuussa tapahtunut CastorIT Oy:n hankinta ja konsolidointi sekä parantunut markkinatilanne. Konsernin orgaaninen kasvu oli 14,8 prosenttia.

It-palveluyhtiö Bilot tarjoaa asiakkailleen valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Bilotilla on Suomessa vahva markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä, esimerkiksi SAP- ja Microsoft -teknologioissa.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle maaliskuussa 2020, jolloin listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti.

Bilotin asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret yritykset ja sen asiakkaana on yli 100 valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden ja elintarviketeollisuuden yritystä.

Vuonna 2005 perustetulla yhtiöllä on Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa yhteensä noin 200 verkkokaupan, asiakkuudenhallinnan, pilviympäristöjen, järjestelmäkehityksen ja analytiikan työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa.

Palveluvalikoima laajentunut

Bilotin kansainvälistyminen on jo hyvässä vauhdissa. Yhtiö laajensi liiketoimintaansa Puolaan vuonna 2014 ja Ruotsiin vuonna 2019. Suomessa kasvua on vahvistanut myös yhdistyminen tekoälyn ja analytiikan pioneerin Louhia Analytics Oy:n kanssa vuonna 2018.

Vuosi sitten tapahtuneen CastorIT:n oston ansiosta Bilotin palveluvalikoima laajeni kattamaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmien alustat ja jatkuvan ylläpidon sekä kyvykkyyden tarjota SAP ERP -asiakkaille siirtymän uuteen SAP S/4HANA:an.

Myös tuloskasvu on ollut vakuuttavaa kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa. Liikevoitto kasvoi tammi-kesäkuussa 474 tuhanteen euroon viime vuoden 170 tuhannesta eurosta.

Inderesin analyytikko Joni Gröngvist pitää Pilotin puolivuotisraporttia kaksijakoisena.

”IT-palveluyhtiö Bilot julkaisi aamulla kaksijakoisen H1-raportin. Liikevaihto ylitti ennusteemme ja erityisen positiivista oli vahva orgaaninen kasvu. Toisaalta tulos jäi hieman odotuksista ja arvioimme henkilöstön vaihtuvuuden olleen korkea H1:llä”, Gröngvist toteaa pikakommentissaan.

Kova kasvu johtuu osin vaikeasta vertailukaudesta, kertoo Bilotin toimitusjohtaja Ville Himberg.

”Olemme tyytyväisiä vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon koronapandemian sävyttämän vaikean vertailukauden jälkeen. Vaikka toimintaympäristö on edelleen poikkeuksellinen, on asiakkaidemme investointivalmius arviomme mukaan selvästi parempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Asiakaskuntamme koostuu suurimmaksi osaksi suuryrityksistä, jotka ovat toipuneet koronakriisin vaikutuksista kohtuullisen hyvin”, Himberg kertoo.

Tavoitteena 50 miljoonan liikevaihto

Yhtiön toimintaympäristössä digitalisaatio jatkuu voimakkaana, toimitusjohtaja toteaa.

”Pandemia toi kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden jo tähän päivään, ja asiakkaidemme tarve siirtyä liiketoiminnassaan verkkoympäristöihin jatkaa vahvistumistaan. Kasvumme ajureista mainittakoon lisäksi mm. SAP-toiminnanohjausjärjestelmien massasiirtymä kohti modernia pilvipohjaista S/4HANA-ratkaisua. Tähän liittyy myös kasvava tarve kehittää digitaalista myyntiä, tiedolla johtamista ja muita arvoketjun ydinprosesseja – eli kaupallista ja operatiivista kyvykkyyttä.”

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon jälkeen yhtiö on vakaasti matkalla kohti tavoitetta kasvattaa Bilotin liikevaihto 50 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä, orgaanisesti ja strategisin yritysostoin, Himberg vakuuttaa.

Bilot ei ole tähän mennessä antanut ohjeistusta vuoden 2021 näkymistä, mutta nyt se vihdoin teki sen.

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2021 on 25-27 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 18,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen liikearvon poistoja on yhtiön mukaan suurempi kuin vertailukaudella, jolloin se oli 767 tuhatta euroa.

Yhtiö arvioi, että vaikka toimintaympäristö on edelleen koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen, näkyvissä on merkkejä markkinoiden ja asiakkaiden investointivalmiuden palautumisesta pandemiaa edeltävälle tasolle. Erityisesti verkkokaupan puolella kysyntä näyttää yhtiön arvion mukaan vahvistuvan.

Bilotin osake on noin 6,7 prosentin nousussa Helsingin pörssissä torstaina kello 10.45.

Kommentoi
Ylös
>