Yritysuutiset

Kaivosyhtiö Endominesin osake kiitää yhtiön ilmoitettua kullantuotannon aloituksesta USA:ssa

Endomines ennustaa Fridayn kaivoksen yltävän täyteen tuotantokapasiteettiin vuoden 2021 aikana.

Endomines kertoi maanantaina tiedotteessaan, että malminlouhinta yhtiön sen Fridayn kaivoksella, USA:n Idahossa, ovat uudelleen alkaneet. Myös Orogranden rikastamon kuivatestaukset on saatettu loppuun, ja märkätestaukset tullaan suorittamaan loppuun ja tuotanto aloittamaan elokuun 2021 lopulla.

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa ja Suomessa.

Yhtiön mukaan Fridayn kaivoksen ja rikastamon henkilöstömäärää on nostettu yli 50 työntekijään täyden tuotantokapasiteetin saavuttamiseksi vuoden 2021 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana.

Vuoden toisen neljänneksen aikana Endomines on keskittynyt Fridayn kaivoksen uudelleenkäynnistämiseen hankkien uutta kaivoskalustoa. Myös kaivoksen maanalaista varustelutasoa on yhtiön mukaan paranneltu peränajon mahdollistamiseksi myös syvempiin malmialueisiin ja useammalle työskentelyalueelle.

Rikastamon kapasiteetti nousuun

Seuraavan kolmen kuukauden malmimäärä on jo valmiiksi räjäytettynä louhoksissa, ja tällä hetkellä malmia kuljetetaan pintaan ja siitä edelleen Orogranden rikastamon malmivarastoon, Endomines kertoo.

Rikastamon malmivarastossa on nyt noin 1 500 tonnia malmia odottamassa rikastamon märkätestausten alkamista. Esiintymän eteläpäässä tiedetään olevan korkeita kultapitoisuuksia. Tähän malmiin päästään Endominesin mukaan käsiksi, kun eteläpäähän 4500-tasolla oleviin louhoksiin on ajettu perät. Nämä perät tullaan tekemään, kun Orogranden rikastamo on saatu täysin ylös ajettua.

Heinäkuussa 2021 kaivoksella aloitettiin 2 340 porametriä käsittävä timanttikairausohjelma, joka tulee antamaan lisävarmuutta kaivoksen ylemmistä louhoksista, joiden on määrä tuottaa malmia rikastamolle vuosina 2022 ja 2023.

Orogranden rikastamolla on myös investoitu yli miljoona dollaria nykyisten pullonkaulojen ratkaisemiseen, ja tämä tulee nostamaan rikastamon kuukausittaisen tuotantokapasiteetin 5 000 syötetonniin.

Uusien USA:ssa sijaitsevien esiintymien tutkimus alkanut

Endominesin keskipitkän aikavälin strategiaan kuuluu USA:n Montanassa sijaitsevien US Grantin ja Kearsargen kultaprojektien kehittäminen seuraavan muutaman vuoden aikana. Näiden korkeaa kultapitoisuutta sisältävien esiintymien suunnittelu- ja taustatutkimustyöt ovat nyt alkaneet.

Vuoden kolmannella neljänneksellä Endomines tulee valmistelemaan päivitetyn mineraalivarantoarvion. Tämän jälkeen yhtiö tekee konseptuaalista malmimallinnusta sekä suorittaa ensimmäiset pintakairaukset historiallisten varantotietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

Kairausohjelma tulee myös antamaan tietoa uusiin rikastustutkimuksiin. Ympäristölliset toimenpiteet tulevat keskittymään ympäristön lähtötason tutkimuksiin luvitusprosesseja, malminetsintälupia ja projektien seurantaa ajatellen.

US Grant- ja Kearsarge-kultaprojektit ovat kulmakiviä Endomines-konsernin pyrkimyksissä kasvattaa merkittävästi kullantuotantoaan.

Rahoitus- ja tuotantohaasteita

Kullan hinnan kehityksellä on suora vaikutus Endominesin kaltaisiin kultamalmin kaivostoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Yhtiöllä on ollut kuitenkin haasteita tuotannossaan ja rahoitustilanteessaan.

Endomines kertoi viime marraskuussa kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että koronapandemia vaikutti yhä merkittävästi yhtiön tuotannon ylösajoon, lisäksi rikastushiekan kuivatusjärjestelmän rikkoutuminen helmikuussa ja vaikeudet korvaavan järjestelmän löytämisessä aiheuttivat yhä häiriöitä rikastamon tuotannossa.

Yhtiön tiukka rahoitusasema pakotti vuosineljänneksen lopussa yhtiön hidastamaan toimintaansa siihen asti, kunnes se on pystynyt varmistamaan pitkän aikavälin rahoituksen.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun liiketappio oli vielä 18,6 miljoonaa kruunua, kun se vuosi sitten oli yli 29 miljoonaa kruunua.

Lisärahoitusta ja uusi johtoryhmä

Vuoden 2021 aikana Endomines on pyrkinyt uudistumaa kultaprojekteja etsivästä juniorikaivosyhtiöstä toisen tason kullantuottajaksi hankkimillaan US Grant ja Kearsarge -kaivosprojekteilla, sekä käynnistämällä uudelleen Fridayn kaivoksen Idahossa ja Pampalon kaivoksen Suomessa.

Yhtiö on järjestellyt uudelleen johtoryhmäänsä työmaakeskeisempään suuntaan varmistaakseen Idahon operaatioiden saamisen tuotantoon suunnitellusti.

Yhtiön kasvustrategian toteuttaminen, eli seuraavien hankkeiden kehittäminen, malminetsinnän harjoittaminen sekä olemassa olevien kaivosten kehittäminen, edellyttää lisärahoitusta.

Endomines saattoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä loppuun merkintäoikeusannin, jossa se keräsi noin 214 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat, ennen merkintäoikeusannin kuluja.

Kaivosyhtiön ilmoitus kullantuotannon aloituksesta Fridayn kaivoksella oli mannaa yhtiön markkina-arvolle. Endominesin osake kipusi Helsingin pörssissä maanantaina peräti 25,6 prosenttia.

Lue myös tämä: Kaivosyhtiö Endomines saa nyt ostosuosituksen Evliltä

Kommentoi
Ylös
>