Arvo-osakkeet

Lehto Group painui odotusten vastaisesti tappiolle

Rakennushankkeiden väheneminen on nakertanut Lehto Groupin myyntiä. Joidenkin toimitilahankkeiden kannattavuus on heikkoa.

Rakennusurakoitsija Lehto Group julkaisi torstaiaamuna tammi-kesäkuun tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana 22,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 197,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Tilauskanta kasvoi kuitenkin 501 miljoonaan euroon vuodenvaihteen 426,3 miljoonasta eurosta. Tilauskanta kasvoi molemmilla palvelualueilla.

Liiketappio oli tammi-kesäkuussa 2,6 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 5,1 miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikutti myönteisesti heikkokatteisten projektien väheneminen. Liiketulosta painoivat liiketoiminnan tämän hetken volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut ja joidenkin toimitilahankkeiden heikko kannattavuus.

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto laski viime vuoden 135 miljoonasta eurosta 110 miljoonaan euroon, laskien 18,6 prosenttia. Liiketappio oli 0,8 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 1,6 miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuun liiketappio on yllätys, sillä analyytikoiden konsensusodotus oli positiivinen liiketulos 0,8 miljoonaa euroa. Toisaalta liiketulos on parantunut nyt kuuden vuosineljänneksen ajan vertailukauteen nähden.

Lähde: Lehto Group Oyj.

Projektien kannattavuuden parantaminen on keskeisin tavoite

Toukokuun 2021 alussa Lehto Groupin uutena toimitusjohtajana aloittanut Juuso Hietanen kertoo havainneensa suuria eroja projektien lopputuloksissa.

”Yhtiön voimakkaiden nousu- ja laskuvaiheiden jälkeen näen keskeisenä tehtävänä toimintakulttuurin ja toimintatapojen vakiinnuttamisen. Haluamme olla edelläkävijä modulaaristen teollisesti esivalmistettujen rakennusten tuottaja. Tämä edellyttää erityistä täsmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta kaikilla osa-alueilla: kaava- ja hankekehityksessä, myynnissä, suunnitteluprosesseissa ja tuotannossa”, Hietanen toteaa.

Hietanen haluaa, että lähivuosina yhtiö keskittyy kokonaisvaltaisesti kilpailukyvyn kehittämiseen.

”Projektien kannattavuuden parantaminen on keskeinen painopistealue, mutta koska yhtiö on kehitys- ja investointivaiheessa ja kehitystoimenpiteiden vaikutusajat ovat suhteellisen pitkiä, kannattavuustavoitteemme liikevoittotasolla ovat maltillisia.”

Rakentamisen markkina on pysynyt koronapandemiasta huolimatta suhteellisen vahvana, ja asuntojen kysyntää ovat ylläpitäneet institutionaaliset sijoittajat. Piensijoittajien kysyntä sen sijaan on jonkin verran laskenut ja kuluttajakysyntä on pysynyt ennallaan, toimitusjohtaja toteaa.

Myös hintapaineet ovat voimistuneet ja ne vaikuttavat koko vuoden tulosnäkymiin, Hietanen toteaa.

”Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana useiden rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet merkittävästi ja joidenkin raaka-aineiden saatavuus on ollut heikkoa. Tämä on nostanut rakentamisen kustannuksia ja osaltaan vaikuttaa myös kuluvan vuoden tuloskehitykseen.”

Lehto odottaa liikevaihdon laskevan reippaasti koko vuonna

Yhä jatkuva koronapandemia, muutamien toimitilahankkeiden heikko kannattavuus, rakennusmateriaalien hintojen nousu sekä joidenkin materiaalien saatavuusongelmat ovat lisänneet epävarmuutta Lehdon vuotta 2021 koskevaan taloudelliseen näkymään.

Yhtiö uskoo kuitenkin voivansa kääntää liiketuloksen voitolliseksi.

Lehto Group arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 15-20 prosenttia, ja että liiketulos on positiivinen. Sekä liikevaihdon että liiketuloksen odotetaan painottuvan vuoden viimeiselle neljännekselle.

Lehdon keskeisimmät vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymistä koskevat riskit liittyvät toimitilahankkeiden etenemiseen suunnitelmien mukaisesti, asuntojen ja toimitilojen myynnin kehittymiseen, mahdollisiin koronapandemiasta aiheutuviin työmaatuotannon keskeytyksiin sekä rakennusmateriaalien saatavuuteen ja hintojen nousuun.

Liiketoiminnan tavoitteet ja painopistealueet

Lehto on uuden toimitusjohtajan johdolla arvioinut liiketoiminnan lähivuosien tavoitteita ja painopistealueita ja tunnistanut muutos- ja kehitystarpeita.

Yhtiön strategiset kulmakivet: suunnittelun johtaminen, toistuvat toimintatavat ja ratkaisut, teollinen valmistus sekä digitaaliset ratkaisut, tulevat jatkossakin olemaan toiminnan ytimessä.

Strategian tehokas toteutus kuitenkin edellyttää toimintakulttuurin ja toimintatapojen selkeyttämistä ja tulevina vuosina yhtiö tulee keskittymään erityisesti niiden kehittämiseen.

Yhtiön mukaan asuntorakentamisessa lähivuosien painopiste tulee olemaan betonirakenteisissa kerrostaloissa, mutta puukerrostalojen osuuden nähdään vahvasti kasvavan. Lehto tulee investoimaan puurakentamiseen ja kestävään, hiilineutraaliin rakentamiseen.

Lehto Group tulee kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota hanke- ja kaavakehitykseen, mutta tämän työn tulokset näkyvät vasta usean vuoden viiveellä.

Toimitilarakentamisen markkinan arvioidaan suuntautuvan entistä enemmän hybridihankkeisiin, joissa samoihin kiinteistöihin tulee erityyppisiä käyttäjiä. Yhtiö tulee vahvistamaan osaamistaan tällaisten hybridihankkeiden toteuttamisessa.

Lehdolla on vahva kokemus hallimaisten kauppa-, logistiikka-, liikunta- ja varastorakennusten menestyksekkäästä toteuttamisesta, ja tätä kokemusta halutaan hyödyntää ja osaamista edelleen kehittää.

Lisäksi Lehto tulee arvioimaan ja mahdollisesti täsmentämään strategiaansa liittyviä valintoja vuoden 2022 huhtikuun loppuun mennessä. Lähivuosina Lehto keskittyy projektien kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Koska yhtiö on investointivaiheessa ja keskittyy kilpailukyvyn kehittämiseen ja kestävään rakentamiseen, yhtiön kannattavuus tulee olemaan maltillista.

Kommentoi
Ylös
>