Kasvuosakkeet

Ohjelmistoyhtiö QT Group julkaisi huipputuloksen

Vertailukelpoinen liikevaihto lähes tuplaantui ja kannattavuus parani.

Qt Group Q2

Qt:n ohjelmistokehitysalustan avulla yritykset, kuten Bosch, Daimler ja LG, suunnittelevat, kehittävät ja ottavat käyttöön alustariippumattomia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä. 

Qt:n teknologiaa käytetään työpöytä- ja mobiilisovelluksissa sekä sulautetuissa järjestelmissä muun muassa kuluttujaelektroniikassa, ajoneuvoissa, lääkinnällisissä laitteissa ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä eri puolilla maailmaa.

Uusi Qt-versio tukee yhtiön siirtymää jatkuvalaskutteisten lisenssien malliin sekä korkeampaan hinnoitteluun uusien ominaisuuksien myötä, totesi joulukuussa artikkelissaan Inderesin toimitusjohtaja ja analyytikko Mikael Rautanen.

Poikkeuksellisen vahva neljännes

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen mukaan nyt kesäkuussa päättynyt toinen vuosineljännes oli Qt-konsernille poikkeuksellisen vahva. Myyntiä vauhditti erityisesti huhtikuussa Pohjois-Amerikassa solmittu merkittävä monivuotinen lisenssikauppa kansainvälisen ohjelmistoalan suuryrityksen kanssa. 

Solmitusta kaupasta tuloutui toiselle vuosineljännekselle liikevaihtoa noin kuusi miljoonaa euroa, mikä on merkittävä osuus 33,9 miljoonan kokonaisliikevaihdosta. 

”Kasvustrategiamme mukaisesti olemme jatkaneet voimakasta panostusta myynti-, konsultointi- ja tuotekehityshenkilöstön rekrytointiin. Liikevaihdon kasvun myötä yhtiön liiketoiminta oli vahvasti voitollista liiketuloksen ollessa 10 634 tuhatta euroa ja liikevoittomarginaalin ollessa 31,3 prosenttia toteutetuista kasvuinvestoinneista huolimatta”, toimitusjohtaja Juha Varelius kommentoi. 

Qt:n liikevaihto oli toisella neljänneksellä 33,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 18,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 87,6 prosenttia edellisvuodesta. Vertailukelpoisin valuutoin kasvu olisi ollut vieläkin kovempaa ja hurjat 97,5 prosenttia. 

Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat 119,6 prosenttia ja ylläpitotuotot kasvoi 5,8 prosenttia. 

Qt:n liikevoitto (EBIT) vuoden toisella neljänneksellä oli 10,6 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon lopussa 455 henkilöä, kun vuotta aiemmin henkilöstön määrä oli 351. 

Lupaavat tulevaisuuden näkymät

Qt Groupin tulos ylitti analyytikkojen odotukset mennen tullen ja osakekurssi lähti tulosjulkistuksen myötä rajuun nousuun. Analyysitalo Inderes kuvasti vuoden toisen vuosineljänneksen tulosta veret seisauttavan vahvaksi. 

Yrityksen osake käväisi parhaimmillaan jo 140 euron paremmalla puolen. Qt Groupin osake on noussut vuodessa jo yli 350 prosenttia.

Qt Group arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. 

Työpöytäsovellusten lisäksi konsernin kehittämispanostus kohdistuu sulautettuihin järjestelmiin autoteollisuuden, kulutuselektroniikan, lääketieteellisten laitteiden ja teollisuusautomaation alueilla. 

Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua strategiaa tukevista yritysostoista. Tämän vuoden huhtikuussa julkistettu froglogic GmbH:n kauppa on tästä hyvä esimerkki. Kaupan myötä Qt:n tuotevalikoima laajenee kattamaan froglogicin testausautomaatiotyökalut tarjoten asiakkaille aikaisempaa kokonaisvaltaisemman tuotekokonaisuuden koko ohjelmistokehitysprosessin aikana. Lisäksi kaupalla mahdollistetaan Qt:n globaalin myyntiverkoston hyödyntäminen froglogicin tuotteiden jakelukanavana. 

Yhtiö nosti vielä uudelleen liikevaihdon kasvuodotustaan, vaikka edellinen nosto tapahtui vasta viikko sitten. Qt Group arvioi koko vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan 35-45 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisin valuutoin mitattuna.  

Kommentoi
Ylös
>