Sijoitusideat

Upstart luottaa tekoälyn voimaan

Älypuhelin muutti maailmaa, mutta tekoälyn tuoman teknologisen murroksen merkityksen on arvioitu olevan moninkertainen mobiiliin verrattuna.

Tekoälyn tuoma muutos tulee olemaan kaikkea muuta kuin lineaarinen. Lähtö on hidas, sillä jo olemassa olevia ratkaisuja merkittävästi paremman ratkaisun kehittäminen vaatii huomattavia investointeja ja aikaa. Tämän jälkeen kilpailu osaajista ja innovaatioista tulee kiihdyttämään tekoälyn tuomaa muutosta. 

Osa yrityksistä lähtee tekemään muutoksia vasta kun muutos näkyy toimintaympäristössä tai viimeistään pakon edessä. Siinä kohtaa voi olla hankalaa reagoida, koska vastassa on varhaisemmassa vaiheessa kilpailuun lähteneiden yritysten rakentamat vallihaudat.

Tekoälyyn perustuvaa riskienhallintaa

Amerikkalainen Upstart käyttää tekoälyä lainahakemusten arviointiin. 

Entistä tehokkaampi riskienhallinta tarkoittaa käytännössä suurempaa määrää hyväksyttyjä hakemuksia, alhaisempaa määrää hoitamattomia lainoja ja korkeampaa tehokkuutta automaation muodossa.

Upstart tekee yhteistyötä kilpailun sijaan. Se ei siis ole pankki vaan se toimii pikemminkin pankkeja ja kuluttajia yhteen tuovana alustana ja pankeille teknologiaa vuokraavana toimijana. Näin saavutetaan skaalautuva ja korkean katetuoton omaava liiketoimintamalli. 

Pankkien tekemän lainahakemusten riskiarvioinnin kuvittelisi olevan huippuunsa hiottu prosessi, mutta Upstartin mukaan luottoriskin hallinta perustuu Yhdysvalloissa laajalti 30 vuotta sitten kehitettyyn FICO-malliin.

Tekoälyä, laajaa ja laadukasta, ja myös kolmansien osapuolien tuottamaa, dataa hyödyntämällä on Upstartin mukaan mahdollista päästä tuota vanhaa riskienhallintamallia merkittävästi parempaan tulokseen. 

Upstartin näytöt ovat kovia

Upstartin omien mittausten mukaan tekoälypohjaisen mallin avulla voidaan myöntää 173 prosenttia enemmän lainoja isojen yhdysvaltalaispankkien malleihin verrattuna ilman luottovastuutapahtumien osuuden kasvua. 

Tekoäly ja koneoppiminen, Upstart luottaa tekoälyyn

Tämä tulos, yhdessä korkeamman automaatiotason kanssa, viittaa siihen, että Upstartin tuote ei olisi ainoastaan perinteistä tuotetta parempi vaan erittäin merkittävästi perinteistä tuotetta parempi. Upstartin toimitusjohtaja Dave Girouard uskookin tulevaisuuteen missä käytännössä kaikki lainapäätökset tullaan tekemään tekoälyavusteisesti.

Koronarajoitukset ovat hidastaneet tällä hetkellä lähinnä kulutusluottoihin keskittyneen Upstartin kasvua. Talouden aukeaminen näkyykin nyt erittäin kovina kasvulukuina. 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi huimat 1018 prosenttia 194 miljoonaan dollariin. Erittäin kovasta kasvusta huolimatta yritys teki myös 37,3 miljoonan positiivisen tuloksen. Kasvava katetuottoprosentti kertoo puolestaan aidosti skaalautuvasta liiketoimintamallista. 

Upstartin osake on varsin mielenkiintoinen monestakin eri syystä

Megatrendeihin sijoittaminen on todistanut voimansa ja tekoäly on nykyisten megatrendien numero yksi. 

Toinen megatrendi on nimeltään ESG-sijoittaminen. ESG-sijoittamiseen sisältyy sosiaalisen vastuun näkökulma ja Upstartin kohdalla tuo toteutuu vastuullisen taloudellisen mukaan ottamisen muodossa (engl. responsible financial inclusion).

Upstart voi päätyä salkkuun kuitenkin muutakin kautta.

Yksi sijoittajien suosima strategia on suosia tuloskauden positiivisia yllättäjiä, joissa sisäpiiri on ostolaidalla. Upstart täyttää tämän ehdon.

Moni sijoittaja uskoo perustaja-toimitusjohtajien luotsaamiin yrityksiin ja Upstart on perustaja-toimitusjohtajan johtama yritys.

Perustaja-toimitusjohtaja on amerikkalainen ilmiö, mutta Amerikassakin perustaja joutuu usein väistymään ohjaajan paikalta ja vain neljännes istuu toimitusjohtajan paikalla yrityksen listautuessa pörssiin. Tämä valintaprosessi on yksi syy uskoa perustaja-toimitusjohtajaan. Muita syitä ovat aiemmat todella isosti onnistuneet perustaja-toimitusjohtajat, agenttiongelman ratkeaminen sekä perustaja-toimitusjohtajien visionäärinen pitkäjänteisyys.

Yritysjohdon laadulla on merkitystä sijoituskohdetta valittaessa. Upstartin yritysjohdon aiemmat näytöt ovat vaikuttavia.  

Toimitusjohtaja Dave Girouard oli keskeisessä asemassa Googlen pilvipalveluiden rakentamisessa, henkilöstöjohtaja Anna Counselman johti aiemmin Gmailin kuluttajapuolta ja tuotteesta ja data-analytiikasta vastaava Paul Gu löytyy Peter Thielen 20 alle 20, Forbesin 30 alle 30 ja Silicon Valley Business Journalin 40 alle 40 listoilta.

Upstart vaikuttaakin olevan hyvin johdettu yritys. 

Upstartin yritysjohdon tähänastiset näytöt niin toteutuneen kasvun kuin Glassdoorista löytyviin työntekijöiden antamiin erittäin hyviin arvosanoihin niin toimitusjohtajan kuin kulttuurinkin osalta ovat huippuluokkaa.

Trustpilotista saatu huippuarvosana kertoo puolestaan siitä, että asiakkaat ovat todella tyytyväisiä Upstartin tuotteeseen.

Upstartin liiketoiminta on kaikkea muuta kuin riskitön

Pitkällä aikavälillä Upstartin osakkeessa on korkea tuottopotentiaali, mutta riskejäkin on. 

Yksi erittäin merkittävä riski on hajautuksen puute yhteistyökumppaneiden osalta. Suurin pankkiasiakas toi 60 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2020. 

Upstartin internetsivun kautta lainaa hakevista asiakkaista 52 prosenttia tuli sivulle eri palveluntarjoajia yhteen tuovan Credit Karman kautta. 

Upstart on nopeasti isoissa ongelmissa, mikäli yhteistyö näiden avainkumppaneiden kanssa jostain syystä katkeaisi. 

Tekoälyn tuomaa maustetta pitkään salkkuun

Vaikka Upstartilla jo muutamia kovia näyttöjä onkin, ei iso onnistuminen ole varmaa. Yritykseen ja sen onnistumisen edellytyksiin kannattaa siis tutustua kunnolla ja harkita asiaa ennen kuin ostonappulaa painaa. 

Upstartin osake on noussut kovan tuloksen myötä parissa päivässä 135 dollarista 178 dollariin. Nopea kurssinousu tuo mukanaan psykologisen kynnyksen. Nouseviin kursseihin ostaminen ei ole helppoa. 

Yksi tapa ratkaista ongelma, on laittaa yritys seurantaan ja tähdätä nykyistä alempaan ostohintaan. Osakkeen kurssivaihtelu on tähän mennessä ollut suurta. On siis varsin mahdollista, että tuo voimakas kurssiheilunta jatkuu ja tuo kärsivälliselle sijoittajalle nykyistä paremman oston paikan. 

Tällöin tulee tietenkin tiedostaa, ettei tätä voimakkaasti kasvavan yrityksen osaketta välttämättä saa salkkuunsa, mutta onhan maailmassa monta muutakin mielenkiintoista yritystä.

Toinen vaihtoehto on ostaa osaketta päivän hintaan. Upstartin nykyohjeistuksen mukaan laskettu eteenpäin katsova P/S-luku on 18,2. 

Upstartin osakkeen arvostus on korkea, mutta toisaalta arvostus voisi olla korkeampikin. Tietoturvaratkaisuissa tekoälyä hyödyntävän, seitsemänkymmenen prosentin vuosivauhtia kasvavan ja edelleen tappiota tekevän Crowdstriken eteenpäin katsova P/S-luku on 41. 

Vastuunrajoitus: kirjoittaja omistaa Upstartin osaketta. 

Kommentoi
Ylös
>