Sijoitusideat

Maailman suurin varainhoitaja tutki vihreän siirtymän vaikutusta osakemarkkinoihin – eniten hyötyvät teknoyhtiöt

BlackRock analysoi myös syksyn tärkeimmät sijoitusteemat.

Sijoittajat arvioivat yhä tarkemmin ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. Ilmastonmuutos on BlackRockin tutkimuksen mukaan sekä uhka että mahdollisuus sijoittajan näkökulmasta. 

Varainhoitotalo arvioi hiljattain vihreän siirtymän vaikutuksia eri osakemarkkinoiden sektorien tuottokehitykseen. Vertailussa oli mukana MSCI USA -indeksistä neljä eri sektoria. Ne olivat teknologia, terveydenhoito, yleishyödykkeet ja energia. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvillä toimilla on tutkimuksen mukaan suurin positiivinen vaikutus teknologia-alan yhtiöihin. Niiden vuosituotto kasvaisi vihreän siirtymän ansiosta keskimäärin noin viisi prosenttiyksikköä seuraavan viiden vuoden aikana. 

Terveydenhoitoalan yritysten osakkeet hyötyisivät niin ikään ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Niiden vuosituotto paranisi noin kaksi prosenttiyksikköä.

Yleishyödyke- ja energia-alan yhtiöt olisivat kärsijöitä tuoton näkökulmasta. Yleishyödykealan yhtiöiden vuosituottoa vihreä siirtymä nakertaisi noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa. Energiayhtiöihin negatiivinen vaikutus olisi sitäkin suurempi, lähes kolme prosenttiyksikköä.

BlackRock näkee keskeisimpinä sijoitusteemoina myös korkeammat nimelliskorot ja Kiinan markkinatilanteen

Ilmastonmuutoksen lisäksi sijoitusteemoiksi kohosivat korkomarkkinat ja Kiina.

BlackRock arvioi, että inflaatio on tullut jäädäkseen ainakin keskipitkällä aikavälillä. Sen vuoksi sijoittajien tulee tottua viime vuosia korkeampiin nimelliskorkoihin markkinoilla. Varainhoitaja arvioi Fedin nostavan ohjauskorkoa kuitenkin vasta vuonna 2023. 

Euroopan keskuspankin BlackRock odottaa pitävän niin ikään korot nykytasolla lähitulevaisuudessa. Ennen keskuspankin inflaatiotavoitteeseen pääsemistä edessä on vielä määrällistä elvytystä.

BlackRock ylipainottaa eurooppalaisia osakkeita ja inflaatiosuojattuja joukkolainoja. Eurooppalaisten yhtiöiden odotetaan hyötyvän koronarokotuksista. Lisäksi vanhan mantereen osakemarkkinan arvostustaso on houkutteleva suhteessa historiaan.

Amerikkalaisten osakkeiden allokaatio on BlackRockilla tällä haavaa ”neutraali”, joskin pieniä amerikkalaisyhtiöitä BlackRock ylipainottaa. 

Kiina on nyt sijoittajien mielenkiinnon kohteena

Kiinan osakemarkkinoiden tilanne on ollut viime aikoina tapetilla, kun osakkeet ovat laskeneet rajusti erityisesti koulutus- ja teknologiayhtiöiden sääntelyn kiristyttyä. Viimeisenä parina päivänä on tosin nähty rekyyli Kiinan osakemarkkinoilla. Myös tunnettu sijoittaja Cathie Wood on siirtynyt jälleen ostolaidalle.

Kiinan hallinto on keventänyt viime aikoina rahapolitiikkaa tukeakseen kasvua. BlackRock uskoo, että Kiina haluaa kasvun olevan kestävää ja ei sen vuoksi merkittävästi enää kevennä rahapolitiikkaa. Poliittisten riskien suhteen sijoittajilta vaaditaan nyt malttia. Varainhoitajan osakepaino Kiinan osakemarkkinoilla on ”neutraali”.

Kolmas sijoitusteema BlackRockin papereissa on luonnollisesti ilmastonmuutos. Tie kohti nollapäästöjä on mutkainen, mutta samalla se voi avata sijoittajille loistavia mahdollisuuksia. 

Varainhoitaja arvioi tiettyjen hyödykkeiden kuten kuparin ja litiumin kysynnän kasvavan. Sijoittajan on niissä kuitenkin erotettava koronaelpymisen ansiosta tullut kysyntä- ja hintapiikki pitkän aikavälin kysynnän kasvuun vaikuttavista ajureista. 

Kommentoi
Ylös
>