Sijoitusuutiset

Kolmella kasvuyhtiöllä paras maine yksityissijoittajien keskuudessa

Maineella on valtava merkitys pörssiyhtiöille vetovoimaisena sijoituskohteena.

Mainetutkimuksiin erikoistunut T-Media tutki yhteistyössä Suomen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa 78 suurimman pörssiyhtiön maineen touko-kesäkuussa 2021. Mainetutkimuksen pohjana on poikkeuksellisen laaja tutkimusdata, sisältäen yhteensä lähes 16 000 yritysarviota Helsingin pörssin suurista ja keskisuurista yhtiöistä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 7 251 yksityissijoittajaa.

Maineella on väliä. Tutkimuksen mukaan maineella poikkeuksellisen vahva vaikutus yksityissijoittajien sijoitus- ja suositteluhalukkuuteen. Muutos maineessa tarkoittaa lähes puolitoistakertaista muutosta sijoittajien halukkuudessa investoida yhtiöön ja suositella sitä sijoituskohteena.

”Vaikka Luottamus&Maine-tutkimusmalli sisältää arviot muun muassa yrityksen johtamisesta, taloudesta ja ESG:n alueista, havainto näin voimakkaasta yhteydestä pörssiyrityksen maineen ja yksityissijoittajan investointihalukkuuden välillä pääsi yllättämään meidätkin. Tiedämme muista tutkimuksistamme, että yhteys maineen ja ihmisten käytösintention välillä on suuri, mutta nyt todennettu voima on poikkeuksellinen”, kertoo T-Median vanhempi asiantuntija Hanna-Mari Aula.

Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman kertoo, että tutkimuksen tulos on vahva viesti yhtiöille. Hänen mukaansa maineella on valtava merkitys pörssiyhtiöille luotettavana ja vetovoimaisena sijoituskohteena.

”Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia kansainvälisiä selvityksiä. Niiden mukaan mainetekijöiden osuus yhtiön arvonmuodostuksesta on jopa kolmannes,” Snellman toteaa.

Tutkimuksessa jokaiselle tutkitulle yhtiölle laskettiin maineluku asteikolla 1–5. Parasmaineisimmat pörssiyhtiöt ovat Revenio Group (4,26), Ponsse (4,20) ja Kone (4,15). Seuraavina tulivat ohjelmistoyhtiö Qt Group (4,08) ja mittalaitteiden valmistamiseen erikoistunut Vaisala (4,01).

Kaikkia viittä listan kärkiyhtiötä yhdistävät korkea teknologinen osaaminen ja kannattava kasvu.

Revenio on kannattava teknologiayhtiö, jonka tärkein tuote on silmänpainemittarit. Yhtiön silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Glaukooman tunnistamisen, diagnoosin ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut ovat silmänpaineen mittaus (tonometria), silmänpohjan kuvantaminen ja näkökenttätutkimus

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 61,1 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 28 prosenttia.

Ponsse on tänä päivänä yksi maailman suurimmista tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajista. Koneyrittäjän unelmasta kansainväliseksi vientiyritykseksi kasvaneen perheyhtiön juuret ovat syvällä suomalaisella maaseudulla.

Ponssen liikevaihto viime vuonna oli 637 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,7 prosenttia.

Suurimpien, yli miljardin euron liikevaihdon large cap -yhtiöistä tasaiseen kärkiviisikkoon yltää hissiyhtiö Koneen lisäksi Neste, Valmet, Sampo ja UPM-Kymmene.

Listan hännänhuipuksi jäi kriisiyhtiö Stockmann. Kauppaketju on painiskellut pitkään taloudellisissa vaikeuksissa. Kivijalkakaupan ahdingosta ja koronakriisistä kärsivän kauppaketjun kujanjuoksu paheni tänä keväänä. Vuoden 2020 huhtikuussa Stockmann jätti hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn.

”Pörssiyhtiöt ovat lähtökohtaisesti Suomessa hyvämaineisia, mikä kertoo siitä, että maineen eteen on jo tehty töitä ja yhtiöt ovat yksityissijoittajien mielestä varsin hyvässä kunnossa. Kaikista tutkituista 78 yhtiöstä peräti 55 yrityksen maine on vähintään hyvällä tasolla. Vain yhden yrityksen mainearvosana jää heikolle tasolle”, Aula sanoo.

Yhtiöiden maine mitattiin T-median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Pörssiyhtiöiden maineen parhaimpina maineen osatekijöinä pidetään yritysten taloutta, johtamista sekä tuotteita ja palveluita. Sen sijaan yksityissijoittajien mielikuvat yhtiöiden vuorovaikutuksesta jäävät yleistä arvosanatasoa heikommaksi.

Kommentoi
Ylös
>