Kemiran IR-sivut

Vastuullisuus on Kemiran strategian ytimessä

Vastuullisuus on olennainen osa Kemiran strategiaa ja arvonluontia asiakkailleen. Yhtiö odottaa myös liikekumppaniensa toimivan vastuullisesti.

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kasvava ympäristö- ja sosiaalisen tietoisuus on merkittävä kasvuajuri Kemiran liiketoiminnalle: luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, kasvava kiertotalous, kiinnostus biohajoaviin ja kierrätettäviin tuotteisiin, kiristyvä ympäristölainsäädäntö, sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten pinentäminenlisäävät Kemiran tuotteiden kysyntää.

Vuonna 2020 yli 50 prosenttia Kemiran liikevaihdosta muodostui tuotteista, jotka parantavat asiakkaan resurssitehokkuutta.

Kemira hyödyntää kemian asiantuntemustaan löytääkseen ratkaisuja, jotka edistävät kestävää ja menestyvää yhteiskuntaa.

Yhteinen globaali tavoite kehittää maailmaa kestävämmäksi on kirjattu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niiden perusteella voidaan arvioida sitä, miten Kemira voi vaikuttaa näiden tavoitteiden edistämiseen ja kehittää omaa toimintaansa ja vaikuttavuutta tulevaisuudessa.

Kemira päivitti vastuullisuustavoitteensa vuonna 2021 ja identifioi 5 pääpainopistealuetta: turvallisuus, työntekijät, vesi, kiertotalous ja ilmasto. Kemiran tavoittaana on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.

Yhtiö on päättänyt nostaa etusijalle viisi teemaa, jotka sopivat parhaiten liiketoimintaan ja asiakassegmentteihin. Näillä teemoilla yhtiö voi myös vaikuttaa eniten joko pienentämällä omaa negatiivista vaikutustaan tai maksimoimalla myönteisen vaikutuksen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Turvallisuus

Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Kemiran liiketoiminta on riippuvainen kyvystä pitää prosessit turvallisina tuotantolaitoksissa ja kuljettaa laadukkaita tuotteita asiakkaille ajallaan ja ongelmitta. Yhtiöon täytyy myös varmistaa, että asiakkaat ymmärtävät, miten tuotteita pitää käsitellä, ja että lopullinen kuluttajatuote on turvallinen käyttää.

Työntekijät

Kemira on aidosti globaali yhtiö, ja työntekijät tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Kemira tarjoaa työntekijöilleen sopivasti sekä mahdollisuuksia että haasteita globaalissa ja dynaamisessa työympäristössä. Yhtiöllä on yhteistyökulttuuri, ja se vaalii yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näin työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa asioihin innovoinnin ja vastuullisuuden kautta.

Vesi

Makeaa vettä maailman vesivaroista on vain kolme prosenttia, ja vielä pienempi osa tästä on juomakelpoista vettä. Kemira mieltää itsensä vesivarojen vartijaksi, sillä yhtiöllä on tuotteet ja keinot auttaa hyödyntämään tätä rajallista resurssia parhaalla mahdollisella tavalla. Omassa toiminnassaan Kemira kartoittaa jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää veden ottoa, kulutusta, vesipäästöjä ja niiden vaikutuksia kierrättämällä vettä ja käyttämällä sitä uudelleen.

Kiertotalous

Kemiran liiketoimintaan kuuluvat kemianalan innovaatiot, joilla ratkaistaan asiakkaiden ja yhteiskunnan ongelmia, kuten luonnonvarojen ehtymiseen ja kuluttamiseen liittyviä haasteita. Maailmanlaajuisesti kasvava kulutus lisää maapalloon ja raaka-aineisiin kohdistuvia paineita. Voidakseen erottaa kasvun kulutuksesta Kemiran on edistettävä kiertotaloutta, suunniteltava jäte pois ja lisättävä raaka-aineiden tuottavuutta.

Ilmasto

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Jos ongelmaa ei ratkaista, ekosysteemit ja yhteiskunnat voivat tuhoutua. Toisaalta ongelman ratkaiseminen voi johdattaa maailman vastuulliselle tielle, josta hyötyvät monet osapuolet. Kyse ei ole pelkästään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä. Kemira tukee täysin UNFCCC:n Pariisin sopimusta.

Lue lisää Kemiran vastuullisuussivuilta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös