Kasvuosakkeet

Hissiyhtiö KONE jakaa analyytikoiden mielipiteitä

Kiinan kiinteistömarkkinoiden ylikuumentuminen herättää huolta KONEen tilanteesta sille tärkeällä markkina-alueella.

Kiinalaisen kiinteistöyhtiö Evergranden ongelmat ovat nostaneet esiin myös sen, että hissiyhtiö KONE saa merkittävän osan liikevaihdostaan Kiinan markkinoilta. Viime vuonna yhtiön liikevaihdosta noin 35 prosenttia tuli Kiinasta. Lisäksi hissimyynti riippuu kiinteistötoimialan kehityksestä.

Velkavetoinen rakentamiseen perustuva talouskasvu on muutoinkin tulossa Kiinassa tiensä päähän, sillä maan keskushallinto pyrkii siirtämään maan talouskasvun painopistettä rakentamisesta enemmän yksityiseen kulutukseen ja palveluihin.

Evergranden ongelmien tuleminen laajempaan tietoisuuteen johtuu siitä, että keskushallinto pyrkii suitsimaan rakennusalan yritysten velkaantumista ja ylikuumentunutta rakennussektoria.

Silti kuluvan vuoden aikana Kiinan markkina ei ole näyttänyt hyytymisen merkkejä Koneen tilauksissa.

Tammi-kesäkuun aikana Aasian ja Tyynenmeren alueella saadut tilaukset kasvoivat huomattavasti vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kiinassa uusien laitteiden tilaukset kasvoivat huomattavasti tilatuissa yksiköissä mitattuna ja kasvoivat huomattavasti rahamääräisesti.

Modernisointitilaukset kasvoivat huomattavasti Kiinassa ja laskivat huomattavasti muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä – siis ennen Evergranden ongelmien tuloa laajempaan julkisuuteen – hissiyhtiö oli arvioinut, että Kiinassa uuslaitemarkkina kasvaa selvästi verrattuna vuoteen 2020, joka oli jo markkina-aktiviteetiltaan hyvin vahva vuosi.

Analyytikko ennustaa vaikeuksia Kiinan markkinalle

Uutiset Kiinan rakennusmarkkinoilta eivät ole KONEen kannalta rohkaisevia, arvioi Inderesin analyytikko Erkki Vesola.

”Keskiviikkona julkistetut tiedot Kiinan rakennusmarkkinalta olivat negatiivisia. Pinta-alalla mitatut rakennusaloitukset laskivat heinä-elokuussa 19 % vuoden 2020 vastaavasta ajankohdasta. KONEelle tärkeällä asuntomarkkinalla elokuun rahassa mitattu uusien asuntojen myynti laski 20 % v/v, mikä oli suurin pudotus koronapandemian puhkeamisen jälkeen”, Vesola kertoo artikkelissaan.

Vesolan mukaan myös hintakilpailu Kiinassa saattaa tiukentua entisestään.

KONEen tärkein kilpailija Otis kertoi jo toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa yhteydessä kasvattaneensa markkina-osuuttaan Kiinassa ja nostaneensa jakelijoidensa määrän 2150:een, kun määrä oli vielä muutamia vuosia sitten noin 1200. Vesolan mukaan KONEen tavoin Otis myös tähtää voimakkaasti Kiinan tällä hetkellä noin kuuden miljoonan hissin huoltomarkkinoille, jossa 75 prosenttia markkinasta on edelleen riippumattomien huoltoyhtiöiden hallussa.

”Mielestämme Otiksen aggressiivisuus Kiinassa ei voi olla heijastumatta hintakilpailuun ja siten myös KONEen marginaaleihin”, analyytikko arvioi.

Huoltomarkkinat tarjoaa kasvua pitkällä aikavälillä

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen on selvästi toisella kannalla KONEeen Kiinan tilanteesta. Hänen mukaansa yhtiöllä on vasta ”lämmittelykierros alla” ja kilpailu vasta valmis alkamaan.

KONEen mahdollisuus on Kiinan huoltomarkkinoissa.

”Kiinassa alkuperäiset laitevalmistajat (OEM), kuten Kone, hallitsevat toimialallaan vasta alle 20 % osuutta maan huoltomarkkinoista. Kun markkinat kypsyvät, odotamme tilanteeseen merkittävää käännettä Koneen ja muiden OEM-merkkien eduksi”, Heinonen arvioi.

Heinosen mukaan samanlaista kehitystä on nähty myös muilla markkinoilla, joilla digitalisaatio ja palvelujen yhdistäminen suosivat alan suurimpia pelureita, joihin kotimainen hissiyhtiömme kuuluu.

”Jos neljä suurinta yhtiötä nostaa markkina-asemansa 20 prosentista yhteensä 45-50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ne kasvattavat huoltobisnestään Kiinassa yli 300 prosentilla. Mielestämme Kiinan huoltomarkkina on edelleen lapsen kengissä, mikä tarjoaa Koneelle valtavia kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä”, analyytikko laskee.

Handelsbanken odottaa huoltoliiketoiminnan kattavan 70 prosenttia yhtiön tuloskasvusta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tästä 40 prosenttiyksikköä tulee Kiinasta ja 30 muualta maailmasta.

Onko KONEen osake liian kallis?

KONEen osakkeen arvostustaso on korkea. Esimerkiksi Inderesin tämän vuoden tulosennusteilla P/E-kerroin on lähes 32x ja EV/EBITDA-kerroin 20x. Inderesin Erkki Vesolan ensi vuoden arvostuskertoimet ovat 11-23 prosenttia verrokkiryhmän mediaania korkeammalla.

Handelsbankenin Heinonen ei sen sijaan ole huolissaan arvostustasosta.

”Näin vahvojen pitkän aikavälin kasvunäkymien edessä emme ole huolissamme lyhyen aikavälin arvostuksesta. Ennusteissamme tuotoille voidaan odottaa 7,5 prosentin vuosikasvua 2022-2030 välille.”

Heinosen mukaan kysyntää riittää aina sellaisten yhtiöiden osakkeille, jotka kykenevät kasvuun syklin kaikissa vaiheissa.

Inderesin suositus KONEen osakkeille on myy tavoitehinnalla 61 euroa. Handelsbankenin suositus on puolestaan osta 80 euron tavoitehinnalla.

Analyytikoiden suositukset ovat hissiyhtiön kohdalla iloisesti hajallaan. Kahden suositus on osta ja kahden myy. Neljän suositus on pidä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös