Makrotalous

Suomeen tulossa maastapoistumisvero – uhkaa heikentää Suomen houkuttelevuutta sijoituskohteena

Hallitus on päättänyt osana 100 miljoonan euron veronkiristyksiä ottaa käyttöön niin sanotun arvonnousuveron.

Yksityishenkilöiden arvonnousuvero tai maastapoistumisvero kohdistuu tilanteisiin, jossa verovelvollinen muuttaa Suomesta ulkomaille ja myöhemmin myy, lahjoittaa tai jättää perinnöksi omaisuutta, jonka arvo on noussut verovelvollisen asuessa Suomessa. Veron tarkoituksena on tiivistää veropohjaa, estämällä myyntivoittoveron sekä perintö- ja lahjaveron välttelyä muuttamalla ulkomaille.

Arvonnousuvero tarkoittaa siis sitä, että Suomessa kertyneen omaisuuden myynnistä maksetaan verot Suomeen myös silloin, kun omaisuuden myynti tapahtuu ulkomailla.

Arvonnousuvero ehdittiin tällä hallituskaudella jo kertaalleen hyllyttää, mutta nyt hallitus haluaa uuden veron avulla kitkeä verovälttelyä.

Valtiovarainministeriö (VM) on varoittanut arvonnousuveron toteutuksen ongelmista.

VM arvioi vuonna 2020 selvityksessään, että käyttöönottoa puoltaisi muun muassa mahdollisuus puuttua maastamuuttoon, jonka tarkoituksena olisi välttää veroja. Lisäksi veromallilla puututtaisiin valtioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun.

Veromalliin liittyy ministeriön mukaan kuitenkin lukuisia haasteita ja ongelmallisuuksia, jotka puhuvat sen käyttöönottoa vastaan.

VM:n mukaan uudistus edellyttäisi yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa.

Vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen.

Selvityksen mukaan veromallin käyttöönottoon liittyisi siinä määrin haasteita ja ongelmallisuuksia, että välittömiin lainsäädäntötoimiin ei ole aiheellista ryhtyä. Sen sijaan Suomen tulee seurata, kuinka sääntelyn tarve ja kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa kehittyvät.

Kokoomus uhkaa poistaa veron, jos on seuraavassa hallituksessa

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) puolustaa uutta veroa. Hänen mukaansa hallituksen oli löydettävä yhteensä sadan miljoonan euron edestä verotuloja kasvattavia keinoja.

Oppositiopuolueista kokoomus on jo ilmoittanut vastustavansa arvonnousuveroa.

”Kokoomus ei hyväksy maastapoistumisveroa. Mikäli olemme seuraavien eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa, tullaan tämä vero poistamaan”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo uhkasi Twitterissä.

SDP:n Viitanen: tarkoituksena poistaa verovälttelyä

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen puolustaa maastamuuttoveroa.

Hän muistuttaa, että arvonnousuvero tai vastaava veromalli on käytössä useimmissa länsimaissa, kuten Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Sillä varmistetaan, että Suomessa asuessa kertyneitä omaisuuden myyntivoittoja voidaan verottaa täällä myös silloin, kun omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. Vero kohdistuu siis Suomessa kertyneeseen arvonnousuun. Arvonnousuvero kohdistuisi vain suuriin omaisuuksiin ja myyntivoittoihin.

”Arvonnousuvero estää siis verovälttelyä, jossa rikkaat yksityishenkilöt siirtävät kirjat verokeitaaseen ennen omaisuuden myyntiä”, Viitanen perustelee.

Verolla myös varmistetaan, että Suomi verottaa myyntivoittoja siltä osin kuin kansainvälisten verosopimusten mukaan kuuluukin, Viitanen toteaa.

Arvonnousuvero ei siis tarkoita, että veroa pitäisi maksaa maasta muutettaessa, vaan kyse on siitä, miten myyntivoiton verotusoikeus jakautuu Suomen ja uuden asuinvaltion kanssa. Kaksinkertaista verotusta ei synny, sillä sen poistamisesta on määrätty Suomen sopimissa kansainvälisissä verosopimuksissa ja lainsäädännössä.

”On oikein, että hallitus tilkitsee budjettiriihen päätöksillään verotuksen porsaanreikiä ja näin estää verovälttelyä. Suomessa kertyneitä voittoja on voitava verottaa Suomessa – ei niin, että niitä vältetään siirtämällä omaisuuksia veroparatiiseihin. Veron kautta saadaan tuloja, joilla voidaan pitää huolta esimerkiksi ikäihmisten ja lasten palveluista”, Viitanen sanoo.

Kommentoi
Ylös
>