Makrotalous

Vihreiden Ohisalo: ”Aika ottaa askelia kohti perustuloa”

Vihreät haluaa Suomeen perustulon, joka tarjoaisi kaikille työikäisille 600 euroa kuukaudessa verottomasti ja vastikkeettomasti.

Maria Ohinsalo Vihreät
Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo.

Viime vuosina on ollut paljon puhetta perustoimeentuloturvan uudistamisesta. Suomen nykyinen järjestelmä nähdään usein monimutkaisena, hallinnollisesti kankeana ja heikosti kannustavana.

Perusturvan uudistamisesta vallitsee puolueiden ja poliittisten päättäjien keskuudessa laaja yhteisymmärrys, mutta keinojen suhteen linjat erkaantuvat.

Yksi usein esitetty vaihtoehto nykyiselle mallille on perustulo. Siina kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Nykymallin syyperustainen sosiaaliturva on kokonaan tai osittain korvattu perustulolla.

Perustulossa oleellista on myös se, ettei sen määrä vähene tulojen noustessa, joten siitä syystä sen uskotaan olevan kannustavampi kuin esimerkiksi nykyinen työttömyysturva.

Sosiaaliturvajärjestelmä vaatii päivittämistä

Vihreät ajavat Suomeen perustulomallia. Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoo blogissaan, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on aikojen kuluessa kasattu tilkkutäkki, jonka palasten väliin jäävistä rei’istä putoaa helposti.

”Korona-aika on osoittanut, kuinka paljon päivittämistä sosiaaliturvajärjestelmämme vaatii, jotta voimme vastata 2020-luvun yhteiskunnan ja työelämän muuttuviin olosuhteisiin. Hallituksen on kyettävä ottamaan askeleita sosiaaliturvan uudistamiseen jo tällä hallituskaudella”, Ohisalo toteaa.

Ohisalon mukaan vihreiden esittämä perustulo auttaisi ihmisiä sekä normaaliaikoina että kriisin keskellä.

”Perustulo maksetaan automaattisesti ilman byrokratiaa, joten se tarjoaa turvaa äkillisissä elämäntilanteen muutoksissa eikä ruuhkauta järjestelmää edes kriisitilanteen koittaessa.”

Koronan aikana on ohisalon mukaan jo otettu askeleita perustulon suuntaan. Esimerkiksi yrittäjät ovat olleet työmarkkinatuen piirissä, eikä heiltä ole edellytetty yritystoiminnan lakkauttamista, kuten lainsäädäntö normaalioloissa vaatii.

Toinen askel kohti perustuloa on Ohisalon mukaan ollut työttömyysturvan suojaosan korottaminen. Hallitus on päättänyt jatkaa 500 euron suojaosaa marraskuun loppuun asti. Sen turvin työtön työnhakija voi ansaita kuukaudessa 500 euroa ilman, että ansaitut eurot leikkaavat työttömyysetuutta.

”Tämä on helpottanut lyhytaikaisten töiden vastaanottamista, mikä on myös Vihreiden perustulomallin ydinajatus. Lyhytaikaisen tai osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei saa muodostaa kannustinloukkua, vaan työnteon on aina oltava kannattavaa”, Ohisalo kehuu päätöstä nostaa suojaosaa.

Ohisalon mukaan vihreät ovat ajaneet johdonmukaisesti sosiaaliturvajärjestelmän päivittämistä.

” Me uskomme siihen, että kepin sijasta porkkana toimii paremmin. Jo viime vuosina perusturvasta on purettu kannustinloukkuja ja siitä on tehty kattavampaa ja vahvemmin henkilökohtaista. Askel askeleelta ja kokeilu kerrallaan lähestymme perustuloa, johon jokainen täysi-ikäinen olisi oikeutettu.”

Vihreiden perustulomallissa kaikille työikäisille tarjottaisiin 600 euroa kuukaudessa verottomasti ja vastikkeettomasti. Eläkkeet ja lapsilisät ovat uudistuksen ulkopuolella. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, työttömyyspäiväraha, ansiosidonnainen sairauspäiväraha ja ansiosidonnainen vanhempainpäiväraha säilyvät perustulon ylittävältä osaltaan ennallaan.

Vihreiden perustulomalli ei vaikuta eläkkeisiin.

Myös vasemmistoliitto kannattaa perustuloa

Edellinen Juha Sipilän hallitus päätti aloittaa vuosina 2017–2018 kaksivuotisen perustulokokeilun. Kokonaisuudessaan kokeilun työllisyysvaikutus jäi kuitenkin pieneksi.

Suomessa Vihreiden lisäksi myös vasemmistoliitto kannattaa avoimesti perustuloa. Vasemmistoliitto kertoi loppuvuodesta 2018 tavoittelevansa 800 euron suuruista perustuloa Suomeen. Puolue esitteli tänään ehdotuksensa sosiaaliturvamallista.

Hallituspuolueista SDP suhtautuu perustuloon kuitenkin kriittisesti. Yleisturvan valmistelussa mukana ollut SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen ei pidä perustuloa hyvänä ratkaisuna sosiaaliturvan uudistamisessa.

”Perustulo ei ratkaise sosiaaliturvan ongelmia”, Mäkynen väittää. Hänen mukaansa perustulo yksinkertaistaa sosiaaliturvaa, mutta samalla se on tehoton tapa kohdentaa sitä tarvitseville.

”Perustulokokeilun perusteella mallin etu on sen hyvinvointia lisäävä vaikutus, mutta perustulo ei lisää työllisyyttä. Mallin heikkous piilee etuuden ja palveluiden erottamisessa toisistaan. Kukaan ei ole esittänyt täydelliseen, kaikki muut etuudet korvaavaan perustuloon siirtymistä, jolloin byrokratian purkukaan ei toteudu”, Mäkynen toteaa.

Oppositiopuolueista kokoomus ei ole innostunut perustulosta. Puolueen kansanedustaja Elina Valtonen on ehdottanut perustulolle vaihtoehtoa, jota kutsutaan perustiliksi.

Perustili on jokaisen kansalaisen oma henkilökohtainen sosiaaliturvatili. Siinä sosiaaliturvan rahoittamiseen perittävät verot ja maksut ohjattaisiin noihin kansalaisten sosiaaliturvatileille, eikä valtion kassaan. Kansalaiset voisivat sitten vapaasti käyttää varoja tileiltään. Tukea saisi jopa nostaa sen jälkeenkin, jolloin tili menee miinukselle. Kun tuloja taas on, tilin saldo kasvaa.

4 kommenttia
 • MattiD sanoo:

  Sopii minulle, elän säästöillä eli pääomatuloilla. En nosta mitään tukea, kun en saisi kuitenkaan (en viitsi kikkailla).
  Tämä tulisi minulle kuin ”Manulle illallinen”. Kiitos !!

 • Marko Aalto sanoo:

  En kyllä ymmärrä, että ”perustulo” jaettaisiin myös hyvin toimeentuleville. Eikö nyt osata laskea ketkä oikeasti apua tarvitsevat? Takuueläkkeellä tai muuten pienellä eläkkeellä toimeen tulevat, työttömyyskortistossa olevat ja muut esim. alle 1500€/kk tienaavat. Rahaa tuntuu olevan jakaa Whalrooseille ja Fazereille..

 • Mazpe sanoo:

  Mitä helvettiä?

  Eikö tämä ole ihan sama mitä kela maksaa jos jäät tai olet työtön. Eli muutos on mitä?

 • Savolaesmies sanoo:

  Pitäähän sitä loisivia Elokapinan jäseniä jollain lailla elättää, että joutavat olemaan esteenä työtä tekeville.

 • Ylös
  >