Oma talous

Tähän on tultu: Uusien opintolainojen korko painui lähes nollaan

Uusien opintolainojen keskikorko on painunut alhaisemmaksi kuin koskaan aiemmin, kertoo Suomen Pankki.

opintolaina
Kuva: Suomen Pankki

Suomen Pankin tilastojen mukaan elokuussa 2021 opintolainoja nostettiin 196 miljoonan euron edestä, mikä on 20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Opintolainojen suosiota on tukenut niiden korkojen painuminen ennätyksellisen alas. Uusien opintolainojen keskikorko oli ennätyksellisen alhainen, vain 0,10 prosenttia.

Opintolainakannan keskikorko on laskenut jo vuoden 2012 alusta alkaen, ja sama kehitys on jatkunut myös viimeisen vuoden aikana. Samanaikaisesti euribor-sidonnaisten lainojen osuus on kasvanut merkittävästi.

Elokuussa 2021 lainakannan keskikorko oli 0,29 prosenttia. Euribor-sidonnaisten lainojen osuus lainakannasta oli 83 prosenttia, mikä on 36 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Muiden kuin euribor-sidonnaisten opintolainojen kannan keskikorko oli 0,87 prosenttia elokuun 2021 lopussa.

Opintolainat ovat valtiontakauksen myötä vähäriskisiä pankeille, mikä näkyy myös opintolainojen pieninä marginaaleina.

Marginaalin lisäksi opintolainojen korkotasoon vaikuttaa lainan viitekorko. Elokuussa nostetuista opintolainoista 95 prosenttia oli euribor-sidonnaisia ja niiden keskikorko oli 0,06 prosenttia. Pankkien omiin viitekorkoihin sidottujen uusien opintolainojen keskikorko oli selvästi korkeampi, 0,84 prosenttia.

Edellisvuoden tapaan myös vuoden 2021 kesäkuukausina opintolainoja nostettiin tavallista enemmän. Kesä-heinäkuussa opintolainoja nostettiin yhteensä 84 miljoonan euron edestä, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuonna 2020 vastaavana aikana, mutta 64 prosenttia enemmän kuin kesä-heinäkuussa vuonna 2019.

Runsaiden nostomäärien vuoksi opintolainakanta ylitti ensimmäistä kertaa viiden miljardin euron rajan ja oli 5,1 miljardia euroa elokuussa 2021. Opintolainakannan kasvuvauhti oli edelleen nopeaa, vaikka kasvuvauhti onkin hidastunut vuodesta 2018 saakka.

Suomen pankin mukaan opintolainojen määrää ovat kasvattaneet vuoden 2017 opintotukiuudistuksen seurauksena suurentuneet lainaerät sekä lainanottajien määrän kasvu.

Suomessa opiskelevat korkeakouluopiskelijat voivat uudistuksen seurauksena nostaa valtion takaamaa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa aiemman 400 euron sijaan. Uudistusten myötä opintolainaa voi nostaa opintojen aikana jopa yli 30 000 euroa.

Opintotukiuudistuksen korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa pienennettiin toisen asteen opintorahan tasolle.Myös uusien korkeakouluopiskelijoiden enimmäistukiaika lyheni.

Alhainen korkotaso on myös kasvattanut opintolainojen suosiota. Kelan tilastojen mukaan maksettujen opintolainahyvitysten määrä on kasvanut viime vuosina, mikä puolestaan on hieman hidastanut opintolainakannan kasvua.

Kommentoi
Ylös
>