Sijoitusideat

Seitsemän syytä ostaa SaaS-osake

SaaS-osakkeisiin kannattaa tutustua, sillä seuraavan vuosikymmenen suuret voittajat tulevat löytymään pilvipalveluja tarjoavista yrityksistä.

Edellisen vuosikymmenen voittajaosakkeiden voima on perustunut kuluttajien palvelemiseen. Applen iPhone, Facebookin ”voittaja vie kaiken”-rakenteen sisältävä verkostovaikutus ja Googlen hakukone muuttivat ihmisten elämää merkittävästi. 

Seuraavan vuosikymmenen voittajien voima perustuu yritysten palvelemiseen, pilvipalveluihin ja ”Software as a Service”-rakenteeseen (SaaS). Tässä seitsemän hyvää syytä uskoa yrityksiä palvelevien SaaS-yritysten voittokulkuun tulevana vuosikymmenenä. 

1.    Pilvipalvelun ostaminen on turvallisempaa

Vanhassa maailmassa IT-järjestelmää hankkivan yrityksen riski oli suurempi kuin nykyään. Järjestelmästä maksettiin etukäteen ja jossain tapauksissa jouduttiin toteamaan, että nyt tuli maksettua aika paljon järjestelmästä, joka ei ajanutkaan asiaansa. 

Liiketoiminta saattoi kasvaa odotettua nopeammin tai hitaammin, joka puolestaan johti ali- ja yli-investointeihin tietojärjestelmien osalta. 

SaaS-rakenne pienentää näitä riskejä. Pilven kautta tuleva palvelu on pikemminkin vuokrattu kuin ostettu ja kapasiteettia saa säädettyä tarpeen mukaan. 

2.    Pilvipalvelu on halvempi ratkaisu

Pilvipalvelun vaihtoehtona ovat omat serverit ja datakeskukset. Laskentatehon keskittäminen pilveen luo skaalaetuja ja alentaa kustannuksia. 

Monessa tapauksessa käyttöönotto ei vaadi kuin tietokoneen, internetyhteyden ja luottokortin. Tämä lisää potentiaalisten käyttäjien määrää ja osaltaan alentaa loppuasiakkaan maksamaa hintaa.  

Pilven kautta ostettu laskentateho alentaa myös teknologiayritysten omia tuotekehityskustannuksia. Facebookin panosti aikoinaan miljardeja omiin datakeskuksiinsa. Myöhemmin perustetun SnapChatin tapauksessa omia datakeskuksia ei ole, vaan tarvittu laskentateho ostetaan Googlelta. 

3.    Pilvipalvelu on helpompi ostaa

Vanhassa maailmassa IT-järjestelmiään uusivan yrityksen ongelma ei ollut pelkästään investointiin liittyvä riski, vaan myös osastojen väliset siilot ja päätöksenteko. 

Vaikka uusi järjestelmä helpotti vaikkapa markkinointiosaston työtä, niin IT-osaston työ lisääntyi asennuksen, raudan päivittämisen ja ylläpidon myötä. Siksi IT-osastolla oli keskeinen osa päätöksenteossa. 

SaaS-mallin yleistyminen tarkoittaa entistä pienempää IT-osaston roolia ja sitä kautta myös suoraviivaisempaa ja entistä helpompaa ostopäätösprosessia. 

4.    SaaS-osake hyötyy lisääntyneestä kilpailusta

Digitalisaation ensimmäisessä vaiheessa tyypillinen teknologiayritys myi tuottavuutta parantavia työkaluja. Tietokone syrjäytti kynän, paperin ja taskulaskimen ja laskut käytiin maksamassa pankin sisältä löytyvästä automaatista. 

Tuottavuuden parantaminen on edelleen merkittävässä asemassa, mutta nyt puhutaan myös digitalisaation toisesta aallosta, eli digitaalisesta transformaatiosta. Nykyiset teknologiayritykset haastavat vanhoja liiketoimintamalleja. Tesla luo painetta perinteisille autonvalmistajille, Netflix kaapelitelevisioyhtiöille ja Amazon kivijalkakaupoille. 

On kyse sitten verkkosivuista, digitaalisesta jakelusta, sisältömarkkinoinnista, maksujärjestelmistä, asiakkaan tunnistamisesta tai reaaliaikaiseen suoratoistoon perustuvasta verkkokaupasta, luo kilpailun tuoma paine luo nyt kysyntää asiakaskokemuksia uudistaville digitaalisille työkaluille.

5.    Toisen sukupolven SaaS-osakkeen menestys perustuu viraaliin liiketoimintamalliin

Toisen sukupolven SaaS-yritykset, kuten Twilio ja Slack ovat onnistuneet rakentamaan liiketoimintamalliinsa viraalin komponentin. Slack Connect on tästä oiva esimerkki. 

Slack on sähköpostia kätevämpi tapa viestiä yrityksen sisäisistä asioista. Esimerkiksi myyntiä tai tuotteistusta varten voidaan perustaa oma keskustelukanava. Keskustelua on helppo käydä ja kokonaisuuden saa helpommin haltuun, kun muihin asioihin liittyvä materiaali on muualla. 

Slack Connect toimii kuten Slack, mutta sillä erotuksella että, samaa keskustelukanavaa käyttää useampi yritys.

Vaikkapa mainostoimisto voi rakentaa kutakin projektiaan varten oman Slack-kanavansa ja kutsua yritysasiakkaansa mukaan. Koska kokemus on hyvä, alkaa tämä mainostoimiston asiakas käyttämään Slackia yrityksen sisäisessä viestinnässä ja lopulta kutsumaan omia asiakkaitaan käyttämään Slackia yhteisissä projekteissaan. 

Viraalin komponentin voi rakentaa muillakin tavoin. Sijoittajan kannalta olennaisinta on, että asiakkaan hankintakustannus alenee ja kasvu nopeutuu. 

Analyytikko James Wangin laskelmien mukaan toisen sukupolven viraaleilla SaaS-yrityksillä on 2,7-kertaa lyhyempi asiakkaan hankintakustannuksen takaisinmaksuaika klassisiin SaaS-yrityksiin verrattuna. 

6.    Skaala tuo SaaS-osakkeisiin vallihautaa

Lähtökohtaisesti kaikkiin SaaS-yrityksiin sisältyy skaalautuvaa liiketoimintamallia ja ”voittaja vie kaiken”-rakennetta. Suurempi asiakasmäärä tarkoittaa alempaa hintaa per asiakas ja suurempaa tuotekehitysbudjettia.

Suurempi asiakasmäärä tarkoittaa myös suurempaa määrää dataa. Saadun datan kautta saadaan tietää mihin suuntaan tuotetta kannattaa kehittää ja myös millä tavoin asiakkaan tulisi tuotetta käyttää ja miten asiakkaita tulisi kouluttaa maksimaalisen tehon irti saamiseksi.

”Voittaja vie kaiken”-rakenne ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö uudet SaaS-yritykset voisi menestyä vaan pikemminkin sitä, että yksi-yhteen kopiointi ei ole kannattavaa. Googlella on koko internetin osalta hakukonemonopoli, mutta se ei ole estänyt Elasticia menestymästä internetsivujen sisäisten hakukoneiden myynnissä. 

7.    SaaS-yrityksen tuotteen laatu on helppo hahmottaa

Aggressiivisella ja ylioptimistisella markkinoinnilla voidaan saada kasvua aikaiseksi. Jos tuote on huono, ei todellisia menestymisen mahdollisuuksia kuitenkaan ole ja kasvu loppuu ennen aikojaan. 

Perinteisen yrityksen kohdalla yksityissijoittajan voi olla hankala hahmottaa sitä onko tuote, muut vaihtoehdot huomioiden, oikeasti hyvä vai ei. Kasvuyritykseen tehdyn sijoituksen tuottojen kannalta tällä on kuitenkin aivan keskeinen merkitys.

Uusi keittiöremonttiyritys voi luvata halpaa, hyvää ja nopeaa ja saada tällä lupauksellaan kasvua aikaan. Pitkässä juoksussa menestymisen mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole, jos todellisuus on hutaistua, huonolaatuista ja lisälaskutettua. Viidakkorumpu toimii toiseenkin suuntaan.  

SaaS-yrityksissä tämä perusongelma on helpompi ratkaista. Asiakkaiden lisäostot (engl. net revenue retention rate) on juuri SaaS-yrityksille tyypillinen ja helposti löytyvä menestyksen mittari, jonka kautta tuotteen todellista laatua pystyy hahmottamaan. 

Kommentoi
Ylös
>