Indikaattorit

Suomen talous rullaa yhä kovemmilla kierroksilla

Tuoreet makrotalouden luvut kertovat kaikki samasta suunnasta. Suomen talous jatkaa kovaa kasvuaan.

Tilastokeskus on julkaissut tällä viikolla useita Suomen taloustilannetta kuvaavia makrotilastoja.

Koko Suomen kansantalouden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi heinäkuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta. Heinäkuun kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna alkutuotanto laski noin kuusi prosenttia. Jalostus kasvoi noin kolme prosenttia ja palvelut noin seitsemän prosenttia vuoden 2020 heinäkuusta.

Teollisuuden työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 16,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastokeskuksen mukaan liikevaihto kasvoi lähes kaikilla päätoimialoilla. Kehitykseen vaikutti osaltaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vuotta aiemmin. Päätoimialoista liikevaihto kasvoi voimakkaimmin sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, 44,5 prosenttia vuodentakaisesta. Toimialan kasvuun vaikutti osaltaan sähkön hinnan nousu.

Teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 2,3 prosenttia kesäkuuhun verrattuna.

Metsäteollisuuden liikevaihto kasvoi heinäkuussa 28,7 prosenttia ja kemianteollisuuden liikevaihto 20,1 prosenttia. Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto oli 11,4 prosenttia ja metalliteollisuuden liikevaihto 11,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia ja elintarviketeollisuuden liikevaihto 5,2 prosenttia. Liikevaihto väheni ainoastaan sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 8,6 prosenttia vuodentakaisesta. 

Jotain talouden vahvasta vireestä kertoo myös kuorma-autoilla kuljetettujen tavaramäärien kova kasvu.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 61 miljoonaa tonnia, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 14 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 9 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen.

Myös kauppa, palvelut ja rakentaminen ovat kasvussa

Kotimarkkinoilla koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 7,7 prosenttia vuoden 2020 heinäkuusta. Koko kaupan työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, lisääntyi samaan aikaan 1,9 prosenttia. Liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat kaikilla kaupan toimialoilla.

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto nousi vuoden 2021 heinäkuussa 12,5 prosenttia vuoden 2020 heinäkuusta. Palvelutuotanto eli volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi samaan aikaan 11,2 prosenttia. Palvelutoimiala ei sisällä kaupan alaa.

Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 6,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 4,8 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat kaikilla rakentamisen toimialoilla paitsi maa- ja vesirakentamisessa, jossa myynnin määrä jäi vuoden 2020 heinäkuuta pienemmäksi.

Inflaatio nostaa päätään

Talouskasvu kaikilla päätoimialoilla on luonut Suomen talouteen myös hintapaineita.

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 2,2 prosenttia. Heinäkuussa inflaatio oli 1,9 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan inflaation nousun aiheutti muun muassa omakotitalojen peruskorjauskustannusten nousu.

Talouskehitys näkyy myös palkoissa, sillä koko talouden palkkasumma oli touko-heinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta.

Tilastokeskuksen mukaan kehitykseen vaikutti osaltaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vuotta aiemmin. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>