Oma talous

Työttömyysetuuden 500 euron suojaosa säilyy marraskuun loppuun asti

Työttömyysetuuden suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen väliaikaiset ehdot pysyvät voimassa 30.11.2021 asti, kertoo Kela.

Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia lakimuutoksia. Niiden voimassaolo jatkuu 30.11.2021 asti. Korotetun suojaosan lisäksi myös työttömyysetuushakemusten käsittelyä ja tulojen sovittelua koskevat väliaikaiset muutokset jatkuvat marraskuun loppuun.

Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Korotettu suojaosa koskee niitä sovittelujaksoja, jotka alkavat viimeistään 30.11.2021.

Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti ja se on nyt siis marraskuun loppuun asti 500 euroa, jos sovittelujakso on kuukausi, ja 465 euroa, jos sovittelujakso on 4 viikkoa. Ennen suojaosan korotusta se oli 300 euroa.

Kela kertoo myös, että liikkuvuusavustusta voi saada 30.11.2021 asti kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustusta voi saada myös henkilö, joka muuttaa työn perässä.

Marraskuun loppuun asti työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa kuukauden tai neljän viikon mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Tämän vastineeksi sovittelujakson aikana maksettavaa palkkaa ei muunneta vastaamaan kuukausipalkkaa, vaan se otetaan huomioon sellaisenaan.

Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronaepidemian aikana, yrittäjä voi marraskuun loppuun asti itse ilmoittaa muuttuneet tulonsa, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa on käytetty edellisen vuoden verotustietoja, Kela kertoo.

Ennen suojaosan käyttöönottoa kaikki työtulo vähensi työttömyysetuuden määrää. Vuodesta 2014 työtön on voinut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman että työttömyysturvaa leikataan lainkaan. Vuodesta 2014 lähtien työttömälle on siis jäänyt 1000 euron palkkatulolla 150 euroa enemmän työttömyysetuutta kuukaudessa kuin vuonna 2013.

Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT arvioi vuonna 2018 tekemässään selvityksessä, että suojaosan käyttöönottoon paransi jonkin verran työttömien kannustimia vastaanottaa satunnaista tai osa-aikasta työtä.

Suojaosat ovat voineet jonkin verran lisätä työskentelyä vuoden 2013 jälkeen, mutta eivät mitenkään
merkittävästi. Työskentely työttömyysturvan varassa on yleistynyt koko 2010-luvun, ja kasvu jatkui tasaisena myös suojaosan käyttöönoton jälkeen.

Työttömyysjakson aikana työskentelevillä on korkeampi todennäköisyys työllistyä kokoaikaisesti kuin yhtä kauan kokonaan työttömänä olleilla. Tosin selvityksenmukaan tämä selittyy ainakin osittain valikoitumisella, sillä työttömyysaikana työskentelevien mahdollisuudet työllistyä kokoaikaisesti lienevät tavallista paremmat joka tapauksessa. Moni työllistyy kokoaikaisesti samalle työnantajalle, jolle aiemmin työskenteli osa- tai lyhytaikaisesti.

Kommentoi
Ylös
>