Oma talous

Etätyö muutti suomalaisten elintapoja: Parempi uni ja vähemmän alkoholia

Etätyö on vaikuttanut työntekijöiden uneen, ravintoon, liikuntaan ja alkoholin käyttöön.

Työterveyslaitoksen Etätyö ja työkyky -hankkeen kyselyyn osallistui 750 henkilöä kuudesta eri asiantuntijaorganisaatiosta: mukana olivat Alko, Ilmarinen, LähiTapiola, Monetra Oulu, Sanoma Markkinointi Routa ja SOK. Vastaajista naisia oli 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia. Vastaajien keski-ikä oli 47 vuotta.

Lähes kaikki asiantuntijatyötä tekevät nukkuivat etätyöhön siirtymisen jälkeen paremmin tai yhtä hyvin kuin ennen. Työterveyslaitoksen kyselyyn vastanneista 42 prosenttia arvioi unensa parantuneen etätyöaikana. Naisilla uni oli parantunut useammin kuin miehillä. Yli puolella uni oli pysynyt ennallaan.

Unen muutos siirryttyäsi etätöihin%
Parantunut42
Pysynyt ennallaan51
Heikentynyt7

Ravinto- ja liikuntatottumuksissa näkyy kahta ääripäätä: osalla muutos on mennyt hyvään ja osalla huonoon suuntaan. Tulokset saatiin Työterveyslaitoksen Etätyö ja työkyky -hankkeen kyselyssä, jossa muutoksia omassa terveyskäyttäytymisessään arvioi 750 asiantuntijaa kuudesta eri organisaatiosta.

”Etätyö voi tuoda joustoa ja rauhallisuutta aamuihin. Kun työmatkoihin ei kotona työskenneltäessä ole mennyt aikaa, on voitu nukkua pitempään ja oman luontaisen vuorokausirytmin mukaan”, kertoo tutkimusprofessori Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Laitinen muistuttaa, että unen laatuun vaikuttaa myös työpäivän tauot ja työstä palautuminen. Näihin on hänen mukaansa hyvä kiinnittää erityistä huomiota etätöissä.

Myös alkoholinkäyttö pysyi joko ennallaan tai vähentyi, kun asiantuntijat siirtyivät etätöihin. Kyselyyn vastanneista viidennes eli 21 prosenttia arvioi oman alkoholinkäyttönsä vähentyneen etätyön aikana. Alle 50-vuotiaista alkoholin käyttöä vähensi vielä useampi eli joka neljäs.

Kaikista vastaajista kolme neljästä kertoi, että alkoholin kulutus oli säilynyt ennallaan.

”Alkoholinkäytön väheneminen etätyössä on hieno asia, koska pienikin määrä alkoholia heikentää unen laatua ja palautumista edellisen päivän rasituksista. Vähentäessään alkoholinkäyttöä monet voivat itse huomata jaksamisensa paranevan”, kertoo erikoistutkija Leena Kaila-Kangas Työterveyslaitoksesta.

Vastuullisuuspäällikkö Marja Aho Alkosta arvioi, että tulokset heijastavat jo pidempään jatkunutta terveyden ja hyvinvoinnin megatrendiä.

”Ihmiset ovat entistä enemmän kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan ja sitä tukevista valinnoista. Etätyöaikana on ehkä uudelleenarvioitu omia valintoja, kuten alkoholin kulutuksen määrää ja alkoholin käyttöön liittyviä tilanteita, Aho pohtii.

Etätyöhön siirtymisellä oli sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia siihen, miten asiantuntijatyötä tekevät liikkuvat ja syövät. Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia arveli oman ravintonsa pysyneen ennallaan. Ravinnon arveli parantuneen 24 prosenttia ja heikentyneen 18 prosenttia.

Liikuntaa oli lisännyt 33 prosenttia vastaajista ja vähentänyt 25 prosenttia. Liikunnan osalta 40 prosenttia arvioi tilanteen pysynen ennallaan.

Lue myös tämä: Työn kehittyminen tulevaisuudessa

Kommentoi
Ylös
>