Kasvuosakkeet

It-yhtiö Vincit kohtaa kasvuhaasteita

Vincit alensi kannattavuusohjeistustaan vuodelle 2021. Yhtiön vauhdikas rekrytointitahti tuo mukanaan kasvukipuilua.

Vincit toimitusjohtaja Julius Manni
Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni.

It-yhtiö Vincit Vincit päivittää ohjeistustaan vuodelle 2021: Uusi ohjeistus kannattavuudesta on aiempaa alhaisempi ja liikevaihdon kasvun näkymät tarkentuvat.

Vincit laskee 29.4.2021 julkaisemaansa ohjeistusta vuodelle 2021 oikaistun liikevoiton osalta, jonka yhtiö arvioi nyt olevan välillä 9-13 prosenttia liikevaihdosta. Samaan aikaan yhtiö tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdon kasvusta, jonka yhtiö arvioi nyt olevan välillä 17-21 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon.

Aiemmin huhtikuussa yhtiö oli arvioinut vuoden 2021 liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15-22 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) yhtiö oli arvioinut olevan välillä 11-16 prosenttia liikevaihdosta.

“Vincitin liiketoiminnan kasvu on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti sekä orgaanisesti että yrityskauppojen myötä. Vuoden 2021 oikaistun liikevoiton arvioidaan kuitenkin olevan aikaisempaa ennustetta alhaisempi muutamien tekijöiden yhteisvaikutusten takia”, Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni toteaa.

Vincitläisten työhyvinvointi ja jaksaminen pitkittyneen koronapandemian aikana on ollut yhtiön periaatteiden mukaisesti etusijalla. Mannin mukaan yhtenä osana tätä yhtiö on kannustanut työntekijöitämme mahdollisuuksien mukaan vaihtamaan lomarahat vapaaksi.

”Kesän lomarahavapaiden pitäminen on laskenut kolmannen neljänneksen laskutusastetta ennusteisiin nähden”, Manni toteaa.

Tänä vuonna toteutetut palkka- ja palkitsemismallien muutokset ovat aiheuttaneet toimitusjohtajan mukaan kertaluonteisia vaikutuksia toiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi Vincit on suunnitelmallisesti kasvattaneet alihankinnan osuutta palveluliiketoiminnassaan, mutta alihankintatoiminnan suhteellinen kannattavuus on vielä tällä hetkellä alle tavoitetason, Manni kertoo.

”Myös liiketoimintakonsultointimme suunniteltua heikompi suorituskyky on vaikuttanut loppuvuoden tuloksentekokykyymme. Palveluliiketoiminnan kehityssuunta näyttäytyy edelleen vahvana kysynnän kasvaessa Suomessa ja Yhdysvalloissa, isojen julkishallinnon digitalisaatiohankkeiden käynnistyessä ja Vincitin ollessa yksi houkuttelevimmista työnantajista IT-palvelusektorilla“, Manni toteaa.

Vincitin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto nousi 30,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 26,7 miljoonasta eurosta. Kasvusta 82 prosenttia oli orgaanista ja 18 prosenttia yrityskaupoista johtuvaa. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 16,1 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto eli liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 3,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,3 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.

Vincit ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yli sata työntekijää, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Tämän myötä yhtiön orgaaninen kasvu oli erinomaisella tasolla. Toisaalta kiivas rekrytointitahti vaikutti toki myös laskutusasteeseen, johon kohdistui merkittävää painetta, kun uusilla työntekijöillä kestää oma aikansa päästä laskutettavaan työhön kiinni. Tämä selitti yhtiön mukaan pitkälti sitä, että kannattavuuden osalta jäi selkeästi parantamisen varaa.

Vincit on kasvanut vauhdilla. Viime vuonna yhtiön oikaistu liikevoitto nousi 7,6 miljoonaan euroon, kun se vuosi aiemmin oli 3,5 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes odottaa oikaistun liikevoiton jäävän tänä vuonna 7,3 miljoonaan euroon, mutta kipuavan ensi vuonna 10,6 miljoonaan euroon.

Inderesin ensi vuoden 0,7 euron osakekohtaisen tuloksen ennusteella Vincitin P/E-kerroin on 11x, mikä on kasvuyhtiölle maltillinen arvostustaso.

Vincit on onnistunut kasvamaan kannattavasti, sillä esimerkiksi viime vuoden oman pääoman tuotto oli 19 prosenttia.

Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen ajalta tammi-syyskuu 2021 torstaina 28.10.2021.

Kommentoi
Ylös
>