Kemiran IR-sivut

Kemira ylsi ennätykselliseen liikevaihtoon ja piti kustannuspaineet kurissa

Korkeammat kustannukset vaikuttivat kannattavuuteen kolmannella kvartaalilla, mutta Kemira tekee toimenpiteitä kustannusten vaikutusten lieventämiseksi.

Kemiran liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 16 prosenttia viime vuodesta 693 miljoonaan euroon. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 16 prosenttia johtuen korkeammista myyntimääristä ja -hinnoista.

Liikevaihto ylsi kaikkien aikojen ennätykseen.

Operatiivinen käyttökate kasvoi kolme prosenttia ja oli 116 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli 113 miljoonaa euroa. Käyttökate parani Kemiran mukaan korkeampien myyntihintojen ja -määrien ansiosta.

Operatiivinen liikevoitto kasvoi kolme prosenttia ja oli 64,5 miljoonaa euroa.

Toimenpiteitä kustannuspaineiden keskellä

Toimitusjohtajan mukaan merkittävästi korkeammat raaka-ainehinnat ja logistiikkakustannukset vaikuttivat kannattavuuteen.

Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal kertoo, että kysynnän kasvu jatkui vahvana vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

”Jatkoimme toimenpiteitä korkeampien kustannusten vaikutusten lieventämiseksi ja nämä tulokset näkyivät entistä selvemmin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä”, Rosendal ennustaa.

Pulp & Paper -segmentin liikevaihto kasvoi 11 prosenttia. Rosendalin mukaan kysyntä oli vahvaa kaikissa asiakassegmenteissä ja alueellisesti etenkin Americas- ja EMEA-alueilla. Industry & Water -segmentin liikevaihto nousi 23 prosenttia etenkin öljyhiekan vedenkäsittelyliiketoiminnan sekä liuskeöljy- ja -kaasuliiketoiminnan kysynnän kasvun ansiosta.

Myös vedenkäsittelyliiketoiminnassa kysyntä oli hyvällä tasolla kaikilla maantieteellisillä alueilla. Segmentin operatiivinen käyttökateprosentti oli Rosendalin mukaan vahvalla tasolla, 17,4 prosenttia.

Kemiran uusien investointien käyttöönotto on meneillään Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa, ja saostusaineiden tuotannon laajennus Isossa-Britanniassa on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Nämä investoinnit tukevat kannattavan kasvun strategiaa, Rosendal kertoo.

Lisäksi yhtiö on toteuttanut ASA-liima-aineiden tuotannon laajennuksesta Kiinassa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Rosendalin mukaan tämä vahvistaa entisestään liima-aineiden markkinajohtajuutta ja antaa valmiudet vastata kasvavaan kysyntään APAC-alueella.

Markkinoiden huolet hälvenevät

Kemira pitää koko vuoden 2021 näkymät ennallaan. Kemira odottaa liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2020, jolloin se oli 2,4 miljardia euroa.

”Odotamme vahvojen inflaatiopaineiden vaikutuksen jatkuvan tulevina neljänneksinä, erityisesti vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Jatkamme toimenpiteitämme kustannusten nousun vaikutuksen lieventämiseksi pitääksemme kannattavuutemme hyvällä tasolla”, Rosendal toteaa.

Yhtiön mukaan koronapandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta, mutta loppumarkkinoiden kysynnän odotetaan kuitenkin pysyvän vahvana vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä maailmanlaajuisen talouskasvun johdosta. Näkymissä Kemira odottaa, että operatiivisessa toiminnassa ei ole merkittäviä häiriöitä.

Vahvan inflaatiopaine jatkuu vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä. Valuuttojen Kemira odottaa vaikuttavan negatiivisesti koko vuoden 2021 operatiiviseen käyttökatteeseen.

Kemiran hallitus päätti lokakuussa osingon toisen erän, 0,29 euroa osakkeelta, maksupäivästä. Toinen osinkoerä maksetaan osakkeenomistajille 4. marraskuuta.

Inderesin analyytikko Petri Gostowski toteaa, että Kemiran liikevaihdon kasvu oli odotuksia ripeämpää ja odotuksia korkeamman kannattavuuden ansiosta heinä-syyskuun operatiivinen tulos ylitti odotukset.

”Yhtiö toisti odotetusti kuluvalle vuodelle annetun ohjeistuksensa. Kokonaisuutena raportti oli linjassa odotuksien kanssa ja se todennäköisesti lieventää markkinoiden suurimpia huolia yhtiön kannattavuuden kestävyydestä nykyisessä kustannustennousun värittämässä toimintaympäristössä”, Gostowski toteaa.

Kemiran heinä-syyskuun 2021 avainluvut

  • Liikevaihto kasvoi 16 % 692,7 miljoonaan euroon (596,7). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 16 % johtuen korkeammista myyntimääristä ja -hinnoista.
  • Operatiivinen käyttökate kasvoi 3 % ja oli 115,9 miljoonaa euroa (113,0) korkeampien myyntihintojen ja -määrien ansiosta. Operatiivinen käyttökateprosentti laski 16,7 %:iin (18,9 %) raaka-aineiden hintojen selvän nousun vuoksi. Käyttökate oli 109,5 miljoonaa euroa (109,8). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa uudelleenjärjestelykuluihin. 
  • Operatiivinen liikevoitto kasvoi 3 % ja oli 64,5 miljoonaa euroa (62,3). Liikevoitto laski 5 % ja oli 56,4 miljoonaa euroa (59,1). 
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 86,9 miljoonaa euroa (117,3).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, kasvoi 1 % ja oli 0,25 euroa (0,24).   

Kemiran tammi-syyskuun 2021 avainluvut

  • Liikevaihto kasvoi 7 % 1 956,2 miljoonaan euroon (1 821,6). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 10 % pääasiassa korkeampien myyntimäärien johdosta.
  • Operatiivinen käyttökate oli 327,8 miljoonaa euroa (327,2). Operatiivinen käyttökateprosentti laski 16,8 %:iin (18,0 %) raaka-aineiden hintojen selvän nousun myötä. Käyttökate laski 6 % ja oli 303,7 miljoonaa euroa (322,0). Operatiivisten ja raportoitujen lukujen ero selittyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimiseen ja uudelleenjärjestelykuluihin.
  • Operatiivinen liikevoitto laski 1 % 178,4 miljoonaan euroon (180,7). Liikevoitto laski 13 % ja oli 152,5 miljoonaa euroa (175,6).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 139,4 miljoonaa euroa (228,3).
  • Osakekohtainen tulos, laimennettu, laski 9 % 0,65 euroon (0,71) johtuen pääasiassa vahingonkorvausta koskevan riita-asian sopimiseen vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös