Kemiran IR-sivut

Megatrendit tukevat Kemiran kasvua, mutta tuloskuntoon tarvitaan muutakin

Viime vuosien aikana Kemiran yhtenä tärkeimpänä painopistealueena on ollut kannattavuuden parantaminen.

Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä sekä kestäviä kemikaaliratkaisuja paljon vettä kuluttaville teollisuudenaloille. Yhtiö keskittyy massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. 

Kemiran merkityksellisten markkinoiden arvioidaan kasvavan vuoden 2020 20 miljardista eurosta noin 26 miljardiin euroon vuonna 2026. Markkinat kasvavat tällöin vuosittain 4-5 prosenttia.

Kasvua yhtiö odottaa yhä enemmän tulevan vedenkäsittelyn sovelluksista – niin orgaanisesti kuin yritysostojenkin kautta – kuten myös biopohjaisista tuotteista.

Kemiran kasvuajureina on kaksi megatrendiä: väestönkasvu ja ympäristöhaasteet. Ne ovat kaksi tärkeintä kasvua tuovaa trendiä Kemiran loppumarkkinalla.

Kasvavan keskiluokan, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, odotetaan johtavan suurempaan vedenkäyttöön, mikä lopulta lisää vedenkäsittelykemikaalien kysyntää. Käytettävissä olevien tulojen kasvun odotetaan muuttavan ihmisten kulutustapoja ja johtavan verkkokaupan kasvuun, mikä puolestaan lisää pakkausratkaisujen kysyntää maailmanlaajuisesti.

Pakkausmateriaalin korkeampi kysyntä puolestaan lisää sellu- ja paperikemikaalien kysyntää, mikä on Kemiran keskeinen osaamisalue.

Kasvava panostus biopohjaisiintuotteisiin

Ihmisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt, luonnonvaroja käytetään tehokkaammin ja kierrätettäviin tuotteisiin kohdistuu kasvavaa mielenkiintoa. Nämä tekijät lisäävät Kemiran loppumarkkinoiden kysyntää. Kemira tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, mitkä parantavat asiakkaiden resurssitehokkuutta.

Vaihtoehtojen etsiminen muovisille pakkausmateriaaleille odotetaan lisäävän kuitupohjaisten pakkausmateriaalien kysyntää, mikä puolestaan lisää sellu- ja paperikemikaalien kysyntää.

Vastuullisuus ja biopohjaiset tuotteet ovat kasvavassa roolissa Kemiran tulevaisuuden kasvustrategiassa.

Yhtiö aikoo laajentaa merkittävästi biopohjaista tuotevalikoimaansa saavuttaakseen niissä 500 miljoonan euron liikevaihdon vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyen Kemira onkin julkistanut kaksi merkittävää kumppanuutta; Danimerin kanssa yhtiöt alkavat kehittää biohajoavaa päällystettä, ja DuPontin kanssa yhtiöt tulevat jatkossa kehittämään ja kaupallistamaan uudenlaisia biomateriaaleja DuPontin uutta entsyymiteknologiaa hyödyntäen.

Toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseen

Pelkkä kasvussa mukana oleminen ei Kemiralle riitä. Yhtiö haluaa kasvaa kannattavasti ja säilyttää hyvän osingonmaksajan maineen.

Kemira on toteuttanut ennakoivia toimia kolmella rintamalla. Yhtiö pyrkii asiakaskannattavuuden parantamiseen esimerkiksi tarkemmassa asiakastason raportoinnissa sekä hinnoittelussa. Operatiivisten toimintojen tehokkuutta yhtiö hakee investoinneilla taaksepäin tapahtuvaan integraatioon ja kustannussäästötoimenpiteillä. Lisäksi tuoteportfolion ja tuotemixin yksinkertaistaminen on kolmas keino.

Tämän seurauksena Kemiran kannattavuus on parantunut selkeästi. Kun vuonna 2018 operatiivinen liikevoitto oli 174 miljoonaa euroa, oli se viime vuonna 238 miljoonaa euroa.

Kemira päivitti taloudelliset tavoitteensa marraskuussa 2020 ja nosti operatiivisen käyttökatetavoitteensa 15-18 prosenttiin, kun aiemmin tavoitteena oli 15-17 prosentin käyttökatetavoite. Viime vuonna käyttökateprosentti oli 17.

Vuoden 2021 tammi-kesäkuun aikana yhtiön operatiivinen käyttökate laski hieman vertailukaudesta 212 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten se oli 214 miljoonaa euroa. Käyttökatteen lasku syntyi pääasiassa korkeampien muuttuvien kustannusten sekä negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen seurauksena. Korkeammilla myyntimäärillä oli positiivinen vaikutus käyttökatteeseen.

Kemiran taloudelliset tavoitteet

Kannattavaa kasvua

Painopiste kannattavassa, kestävän kehityksen kasvussa. Operatiivinen käyttökateprosentti parani 17,9 prosenttiin ja operatiivinen liikevoittoprosentti 9,8 prosenttiin vuonna 2020.

Huokutteleva osinko

Päivitetty osinkopolitiikka: kilpailukykyinen ja ajanmyötä kasvava osinko. Osinko nousi 0,58 euroon (0,56) ja maksetaan kahdessa 0,29 euron erässä huhti- ja marraskuussa.

Kasvava painopiste kestävään kehitykseen

Kemiran tavoitteena on olla johtava kestävien kemiallisten ratkaisujen toimittaja vesi-intensiivisille teollisuudenaloille.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös