Sijoitusstrategiat

Tässä mielenkiintoinen strategia osakepoimijalle

Murtumaton strategia perustuu yrityksiin, jotka voimistuvat odottamattomien tapahtumien edessä. 

Monen sijoittajan unelma on ostaa osakkeita pohjilta. Pahaan päivään varaudutaan niin sanotulla sotakassalla ja sillä hyökätään sitten kun rysähtää. 

Samalla saadaan aikaan sankaritarinoita: ”Ostin Cargotecia finanssikriisin pohjilta alle yhdeksän euron ja myin pari vuotta myöhemmin hintaan kolmekymmentäkuusi.”

Osakkeen hinta tippuu, koska yritys joutuu aitoihin ongelmiin kriisin iskiessä. Kriisi taittuu, ongelmista selvitään ja osake palautuu tulosparannuksen myötä. Näin se menee silloin kun kaikki toimii, mutta kaikki ei aina toimi. 

Pohjakalastuksen sivutuotteena salkkuun päätyy ongelmiin joutuvia yrityksiä eivätkä kaikkien osakekurssit suinkaan palaudu. Vika voi olla markkinan sijaan itse yrityksessä. 

Siksi voi olla järkevää ajatella asiaa toisinpäin ja pyrkiä hankkimaan salkkuun yrityksiä, jotka pikemminkin vahvistuvat ulkoisen paineen edessä.  

Murtumaton – kestäviä yrityksiä painottava osakestrategia

Brian Stoffelin kehittämän murtumattoman strategian (engl. anti-fragile) perusajatus on mielenkiintoinen.

Syklisen yrityksen vastakohtana on defensiivinen yritys. Defensiivinen yrityksen tuotteelle on kysyntää lamassakin ja siksi se kestää talouden myllerrykset. 

Stoffel ei hae defensiiviisä yrityksiä, vaan murtumattomia yrityksiä. Murtumaton yritys ei vain kestä, vaan voimistuu, odottamattomien tapahtumien edessä. 

Brian Stoffelin murtumaton strategia perustuu muuttuvaan maailmaan. Maailmaa tulee seuraavan kahdenkymmenen vuoden ajan muokkaamaan kolme tai neljä isoa odottamatonta käännettä. Käänteitä ei voi ennustaa etukäteen, mutta salkkuun voi valita yllättävistä käänteistä hyötyviä yrityksiä. 

Koronapandemia on ollut yllättävä maailmaa muuttava tapahtuma ja Stoffel uskoo, että vastaavia käänteitä tapahtuisi myös tulevaisuudessa. 

Murtumattoman strategian kahdeksan kohdan pisteytysjärjestelmä

Brian Stoffel pisteyttää yritykset kahdeksan kohdan listan pohjalta. Pisteet lasketaan yhteen ja pisteiden summa määrittää onko yritys strategian mukainen sijoitus vai ei. 

Stoffelin pisteytysjärjestelmä jakaantuu kolmeen osaan. Suurin paino on kvalitatiivisilla laatumittareilla. Näitä ovat yrityksen missio, vallihauta ja kyky tehdä S-käyrähyppyjä. 

Toinen osio painottaa taloudellista kestokykyä käteisen, velkaantuneisuuden, vapaan kassavirran sekä hajautukseen liittyviä riskimittareita, kuten asiakaskeskittyneisyyttä.

Kolmas osio keskittyy yritysjohtoon. Työntekijöiden tyytyväisyyttä mitataan Glassdoorin kautta ja toimitusjohtajalle annetaan lisäpisteitä huomattavasta omistusosuudesta ja yrityksen perustamisesta. 

Pisteytysjärjestelmässä mielenkiintoisinta antia ovat painotukset. 

Yrityksen missiolla on korkeampi paino kuin kassalla, velalla ja kassavirralla. Strategian mukaisesti kaikista suurin paino on S-käyrähypyillä eli mahdollisuuksilla ja kyvyllä siirtyä uusille liiketoiminta-alueille. 

Murtumattoman strategian hyvät ja huonot puolet

Stoffelin strategia on toiminut ainakin yhden osakkeen kohdalla. Stoffel osti Shopifyä vuonna 2017 ja tämän sijoituksen osalta strategia on toiminut loistavasti. 

Shopify on ensinnäkin ollut huippusijoitus, mutta mikä strategian kannalta tärkeämpää, on liiketoiminta pärjännyt koronakriisin aikana upeasti. 

Tätä voi verrata pohjakalastuksen varjopuoliin ja siihen, miten YITn, Lehdon, SRVn, Wärtsilän, Cityconin ja Componentan osakekurssit edelleen madaltavat vuoden 2020 huippujen alapuolella.

Samalla on muistettava, ettei yksi yritys todista mitään ja koko strategian toimivuuden objektiivinen arviointi on mahdotonta. Missiolle annettavien pisteiden lukumäärä on mielipideasia. 

Stoffel itse painottaa, että kyseessä on paitsi korkean tuoton, myös korkean riskin strategia.

Strategian hyvänä puolena voidaan pitää sen vaatimaa työmäärää, kaupankäyntikuluja ja veroseuraamuksia. Stoffelin sapluunalta loistopisteet saavan yrityksen löytäminen on työn takana, mutta tätä työtä ei tarvitse tehdä kuin kerran. Lähtökohtana on, että yritys ostetaan salkkuun ja pidetään siellä. 

Työtä, veroseuraamusta ja kaupankäyntikulua on moniin muihin strategioihin verrattuna vähemmän.

Kolme murtumatonta yritystä

Mikäli Stoffelin stragian toimivuutta haluaa seurata, kannattaa ottaa seurantaan kolme strategian pohjalta tunnistettua yritystä. 

Axon Enterprize myy myös rautaa, mutta sen mielenkiintoisin osio on korkeaa katetuottoa tuovat pilvipalvelut. Riskified tarjoaa tekoälyyn pohjautuvaa verkkokaupoille myytävää petoksentorjuntaratkaisua ja SEMRush auttaa yrityksiä rakentamaan näkyvyyttä internetissä. 

Kommentoi
Ylös
>