Tiedotteet

PRH on poistanut kaupparekisteristä toimimattomia yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä

Patentti- ja rekisterihallitus on poistanut kaupparekisteristä yli 3 000 toimintansa lopettanutta yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistetuista yrityksistä suurin osa, yli 2 500, oli avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Rekisteristä poistettiin lisäksi toiminimiyrittäjiä eli yksityisiä elinkeinonharjoittajia, osakeyhtiötä, sivuliikkeitä ja osuuskuntia sekä asunto-osakeyhtiöitä.

Poistetut yritykset eivät ilmoittaneet yritystoiminnan jatkumisesta määräaikaan mennessä kehotuksista huolimatta. PRH tiedotti poistomenettelystä useissa viestintäkanavissa.

Poistettu yritys voi hakea palauttamista kaupparekisteriin.

Toimimattoman yrityksen poistaminen PRH:n aloitteesta perustuu kaupparekisterilakiin (24 §). PRH otti poistomenettelyyn yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta kaupparekisteriin kymmeneen vuoteen ja joilla ei ollut yrityskiinnityksiä eikä yrityskiinnitysasiaa vireillä ja jotka olivat Verohallinnon mukaan toimimattomia.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tietojen poistaminen rekisteristä voi vaikeuttaa sen toimintaa huomattavasti. Muille yritysmuodoille rekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi enää harjoittaa toimintaa.

Rekisteristä poistettu yritys menettää myös suojan, jonka se on saavuttanut rekisteröimällä toiminimensä kaupparekisteriin.

PRH poistaa kaupparekisteristä toimintansa lopettaneita yrityksiä.

Poistomenettelyssä ovat mukana kaikki ne yritykset ja asunto-osakeyhtiöt,

  • jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja
  • joilla ei ole voimassaolevaa yrityskiinnitystä ja
  • joilla ei ole vireillä yrityskiinnityshakemusta tai -ilmoitusta ja
  • jotka Verohallinnon mukaan ovat toimimattomia.

Lista 4.10.2021 poistetuista toimimattomista yrityksistä on prh.fi-sivuilla.

Kommentoi
Ylös
>