Kasvuosakkeet

Konepajayhtiö Robit jatkaa kannattavaa kasvua

Robitin kuluva vuosi on sujunut vahvasti sekä myynnissä että kannattavuudessa. Oikean suuntainen kehitys on jatkumassa.

Robit on päivittänyt aiempaa vuoden 2021 tulosohjeistustaan yhtiön toisen vuosipuoliskon liiketoimintojen tarkentuneiden näkymien johdosta.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi markkinatilanteen säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Robit arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen kannattavuuden parantuvan vuonna 2021 seuraavasti: liikevaihdon olevan välillä 97–101 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITDA:n olevan vähintään 7,0 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttakurssit pysyvät syyskuun 2021 tasolla.

Aiemmin annetun ohjeistuksen mukaan Robit oli arvioinut, että markkinatilanne kehittyy positiivisesti ja yhtiö uskoi koronarajoitusten vaikuttavan rajallisesti yhtiön tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana.

Robit arvioi aiemmin vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

Robitin toinen vuosineljännes sujui vahvasti

Toinen vuosineljännes oli jo yhdeksäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin Robit kasvoi vertailukauteen nähden. EBITDA on parantunut vertailukauteen nähden viitenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Robitin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 10 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 48,1 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,7 prosenttia. Saadut tilaukset kasvoivat 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden päätyen 49,6 miljoonaan euroon.

EBITDA parani selvästi tammi-kesäkuussa ollen 3,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden toisella neljänneksellä Robit saavutti uudet ennätykset liikevaihdossa ja tilauskertymässä. Yhtiön liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 25,1 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 22,3. Kasvua vertailukauteen oli 12,7 prosenttia. EBITDA parani samanaikaisesti 77,2 prosenttia ollen 1,9 miljoonaa euroa.

Top Hammer -liiketoiminta kasvoi vahvasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes kaikilla markkina-alueilla. Ainoastaan Asia-alueella myynti laski vertailukauteen verrattuna. Down the Hole -liiketoiminta ei kasvanut Robitin tavoitteiden mukaisesti, mutta yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kasvaa uudistetulla DTH-tarjonnalla sekä keskittymällä valikoiduilla markkinoilla uusien asiakkuuksien voittamiseen.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikki markkina-alueet kasvoivat lukuun ottamatta Asia-aluetta. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella. Myös EMEA- ja East-alueet kasvoivat hyvin.

Yhtiöltä odotetaan reipasta kannattavuuskäännettä

Robit on toteuttanut toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

”Kannattavuuden parannushankkeet jatkuivat ja edistyivät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Vuoden toisella neljänneksellä tulokset liittyen materiaalien kustannussäästöihin ja uusien kustannustehokkaampien tuotteiden lanseerauksiin realisoituivat osittain. Myös hinnoittelutoimenpiteitä toteutettiin”, kertoi Robitin toimitusjohtaja Tommi Lehtonen toisen kvartaalin tulosraportin yhteydessä.

Lehtosen mukaan näiden toimenpiteiden vaikutus nähdään pääosin toisen vuosipuoliskon aikana.

”Materiaali- ja kuljetuskustannuksien nousu on ollut nopeaa ja olemme reagoineet tähän kehitykseen useilla toimenpiteillä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli negatiivinen. Tämä oli seurausta tietoisesta panostuksesta varastoihin, joilla tuettiin kasvua ja tavoiteltua asiakaspalvelutasoa”, Lehtonen kertoo.

Robit teki viime vuonna 0,87 miljoonan euron liiketappion. Kahden yhtiötä seuraavan analyytikon konsensusodotus on, että yhtiö yltää tänä vuonna 2,6 miljoonan euron positiiviseen liikevoittoon.

Analyytikoiden tämän vuoden tulosennusteilla Robitin P/E-kerroin on korkea, 81x. EV/Ebitda-kerroin on 14x. Analyytikot odottavat kuitenkin tuloskehitykseen reipasta kasvua ensi vuonna, jolloin P/E-kerroin laskee tasolle 22x ja EV/Ebitda-kerroin tasolle 9,8x.

Mitä Robit tekee?

Robit myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical.

Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maanalaisessa louhinnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Down the Hole -kulutusosat. Down the Hole -liiketoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: kaivos- ja louhossegmentin tuotantoporausta palvelevat DTH-tuotteet sekä maarakennus- ja kaivonporaussegmenttiin erikoistuneet Geotechnical-tuotteet.

Yhtiöllä on kahdeksassa maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Robit Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2021 torstaina 28.10.2021.

Kommentoi
Ylös
>