Kasvuosakkeet

Uusille liiketoiminta-alueille siirtymisen potentiaali on keskeinen osa kasvusijoittamista

Ympäristövastuullisten tekstiilien kehittämiseen erikoistuneen Spinnovan strategiaan sisältyy asteittainen siirtyminen uusille liiketoiminta-alueille.

Kasvusijoittajalle tehokkaiden markkinoiden asettama haaste piilee siinä, että markkinat pyrkivät hinnoittelemaan tulevan kasvun osakkeen hinnan sisään. Jos kasvu on jo hinnassa, on osakkeen nousupotentiaali rajallinen.

Tämä ongelma voidaan osittain kiertää valitsemalla salkkuun yrityksiä, joilla keskimääräistä suurempi potentiaali siirtyä uusille liiketoiminta-alueille.  

Tämä potentiaali voi olla keskeinen osa sijoitusstrategiaa ja se voidaan tunnistaa innovaation kulttuuria ja yrityksen strategiaa tarkastelemalla. 

Sijoitus innovatiivisen kulttuurin yritykseen tarkoittaa korkeampaa osakkeen hintaa, mutta samalla se on asia, mistä kannattaakin maksaa vähän enemmän. 

Uusien tuotteiden menestyksekäs kehittäminen ja kaupallistaminen vaatii omanlaistaan osaamista. Yritys joka onnistuu tässä kertaalleen, saattaa hyvinkin onnistua siinä toiseenkin kertaan.  

Sijoittajan kannalta siirtyminen uudelle liiketoiminta-alueelle tarkoittaa parhaimmillaan loistavia tuottoja entistä pidempiaikaisen ja vielä hinnoittelemattoman kasvun kautta. 

Sijoittajia palkittiin, kun Netflixin DVD-levyt muuttuivat suoratoistoksi, Amazon kirjakaupasta tulikin pilvipalvelu ja Chipotlen ravintolasta koronan keskellä mobiilin kautta tilattava noutopiste

Yrityksen strategia voi auttaa kartoittamaan S-käyrähyppyjen potentiaalia

Siirtyminen uusille liiketoiminta-alueille ei ole pelkästään innovatiivisen kulttuurin ja sattuman seurausta. Kyse on myös strategiasta. 

Usealla menestyneellä kasvuyrityksellä on uusia liiketoiminta-alueita sisältävä pitkän aikavälin suunnitelma. Tunnetuin esimerkki lienee Tesla, joka aloitti urheiluautoista ja käytti tämän premium-segmentin mahdollistamat tuotot siirtyäkseen suurempien markkinoiden automalleihin. 

Tekoälyä lainapäätösten pohjalla käyttävä Upstart aloitti kulutusluotoista, laajensi autoluottoihin ja tulee tulevaisuudessa tarjoamaan myös asunto- ja opintolainoihin perustuvia tuotteita. 

HubSpot aloitti markkinoinnin työkalusta, laajensi myynnin työkaluun, kasvoi kolmansia palveluntarjoajia ja asiakkaita yhdistäväksi alustaksi ja tarjoaa nyt myös maksujärjestelmäratkaisuja.  

Strategiassa on kyse siitä, mitä jätetään tietoisesti tekemättä ja S-käyrähyppyjen osalta kyse on kurinalaisuudesta. Yksi osa-alue hoidetaan ja yksi markkina-alue vallataan, ennen kuin siirrytään seuraavaan. 

Kurinalainen kasvu on tärkeää, sillä kuriton kasvu johtaa helposti merkittävän kokoisiin ongelmiin pidemmällä aikavälillä. 

Spinnovan strategiana on siirtyä asteittain uusille liiketoiminta-alueille

Ympäristövastuullisten tekstiilien kehittämiseen erikoistuneen Spinnovan strategia on siitä mielenkiintoinen, että se selvästikin tähtää asteittaisiin siirtymisiin uusille liiketoiminta-alueille. 

Yrityksen tämänhetkisenä prioriteettina on nyt puupohjainen SPINNOVA®-kuitu ja siitä tehdyt lisäarvotuotteet kuten kankaat. Kaupallinen tehdas on rakenteilla sisältäen suunnitelmat tuotantokapasiteetin nopeasta kasvattamisesta.

puupohjainen-kuitu-tuotantokapasiteetti-Spinnova
s-käyrähyppy potentiaali
Puupohjaisen kuidun tuotantokapasiteetti on tarkoitus kasvattaa lopulta tuhatkertaiseksi yli miljoonaan tonniin vuodessa.

Keskipitkällä aikavälillä Spinnovan suunnitelmissa on laajentaa nahkapohjaisten kuitujen tuotantoon yhteistyössä kenkäbrändi Ecco:n sisaryhtiö KT Innovationsin kanssa.

Pitkällä aikavälillä Spinnova suunnittelee laajentavansa jätepohjaisten SPINNOVA®-kuitujen tuotantoon. Periaatteellisena pullonkaulana on jäteraaka-aineiden saatavuus, sillä Spinnovan teknologia kykenee jo nyt tuottamaan SPINNOVA®-kuitua tekstiili- ja maatalousjätteestä.  

Missä vaiheessa Spinnovaan kannattaa sijoittaa?

Sijoituspäätöksiä tehdessä tulisi huomioida sekä osakkeen hinta että yrityksen kasvunäkymät. Painotuksissa on kuitenkin merkittäviä eroja riippuen yrityksen elinkaaren vaiheesta.

Kypsässä markkinassa toimivaan yritykseen kannattaa sijoittaa silloin, kun osakkeen hinta on yrityksen sisäistä arvoa matalampi. Kun yritys kasvaa, niin yrityksen sisäinen arvo kasvaa. Siksi nuoreen kasvuyritykseen tehtävän sijoituksen pääsääntö on erilainen. Sijoitus tulisi tehdä siinä vaiheessa, kun ison onnistumisen edellytykset ovat kasassa. 

Mikäli sijoituksen tekee aikaisemmin, on riskinä pääoman menetys yrityksen epäonnistumisen kautta. Mikäli sijoituksen tekee myöhemmin, on tuotto-potentiaali pienempi. 

Osa sijoittajista näkee Spinnovan niin, että ison onnistumisen edellytykset ovat nyt kasassa ja kasvusuunnitelman onnistumiselle on hyvät edellytykset. 

Toiset haluavat lisää lihaa luiden ympärille. Osa haluaa nähdä, että nyt rakenteilla oleva kaupallinen tehdas saadaan pyörimään. Kolmannen kriteerinä ovat tarpeeksi pitkäaikaiset näytöt tehdaskapasiteetin ja puupohjaisen kuidun myynnin kasvattamisesta. 

Varhaisen vaiheen sijoittajan suurempi tuottopotentiaali piilee siinä, että sijoittajajoukko kasvaa kasvustrategian virstanpylväiden saavuttamisen myötä. Myöhäisemmän vaiheen sijoittajan tuottopotentiaali perustuu osittain uusien liiketoiminta-alueiden potentiaaliin. 

Yrityksellä joka onnistuu rakentamaan menestyvää liiketoimintaa puupohjaisen kuidun päälle, pitäisi olla edellytyksiä rakentaa menestyvää liiketoimintaa myös nahkapohjaisten ja jätepohjaisten raaka-aineiden ympärille.    


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>