Kasvuosakkeet

Skaalautuvuuden merkitys ekologisille innovaatioille

Pienistä puroista syntyy iso virta, mutta kokoluokalla ja skaalautuvuudella on silti merkitystä. 

Perinteisesti on ajateltu, että yrityksen tulos on ympäristöltä pois. Yritys saastuttaa, saastekuorman vähentäminen nostaa kustannuksia ja kustannukset ovat yrityksen tekemästä voitosta pois. 

Yritykset on lähinnä nähty ongelmien lähteenä, joten ratkaisuja on haettu muualta. Julkisella hallinnolla, kansalaisjärjestöillä ja hyväntekeväisyysjärjestöillä on kuitenkin yksi yhteinen ongelma ja se ongelma on nimeltään rajalliset resurssit. 

Edistystä tapahtuu, mutta mittakaava on liian pieni. Raha ei riitä kaikkeen, ja jos resurssit ovat rajalliset, on todellinen vaikuttavuuskin rajallinen.  

Yritystoiminta tuo ratkaisun volyymiongelmaan

Yritystoiminta on muutakin kuin savupiipputeollisuutta. Yrityksiä perustetaan ongelmien ratkaisemiseksi ja nämä ongelmat voivat olla myös yhteiskunnan kohtaamia ympäristöongelmia. 

Yritystoiminnan potentiaali volyymiongelman ratkaisemisessa perustuu kannattavuuteen. Yritys jää voitolle, jos se onnistuu ratkaisemaan ongelman tarpeeksi kustannustehokkaasti.

Voitollista liiketoimintaa voidaan puolestaan kasvattaa lähes rajattomasti. Saaduilla voitoilla voidaan tehdä investointeja ja investointien kautta saadaan rakennettua konkreettisia ei-rahallisia resursseja ongelman ratkaisemiseksi. 

Yksi sähköauto ei ratkaise ilmastonmuutosta, mutta tarpeeksi monta sähköautoa myymällä saadaan rahalliset resurssit rakentaa uusi tehdas. Miljoonalla sähköautolla saadaan jo vaikuttavuutta aikaan ja siihen kokoluokkaan päästään vain kannattavan liiketoiminnan kautta. 

Yritykset tarvitsevat sijoittajia

Ekologisen innovaation kaupallistamiseen tarvitaan pääomia.

Tuotekehityskulut syntyvät ensin ja uuden tuotteen myynnistä kertyy tuloa vasta myöhemmin. Sijoittajien rahoilla maksetaan kertyneet kulut ja palkat siihen asti, että myyntiä alkaa kertyä.  

Sijoittajien saaminen mukaan on siis ekologiseen innovaatioon perustuvan yrityksen elinehto. Sijoittajat saa puolestaan mukaan skaalautuvalla liiketoimintamallilla eli rakenteella, jossa yrityksen kannattavuus paranee myynnin kasvaessa.  

Konsulttipalveluja myyvän yrityksen liiketoiminta ei ole skaalautuvaa. Palveluja voidaan myydä enemmän, mutta silloin tarvitaan uusia konsultteja ja kulutkin kasvavat samassa suhteessa. 

Uuden teknologian kehittäminen ja myynti on skaalautuvaa, sillä uuden teknologian vaatima tuotekehityskulu pysyy samana myynnin kasvusta huolimatta. 

Strategian keskiöön kuuluu kulurakenteen lisäksi kysymys siitä, miten ekologisen innovaation ympärille rakentuneen yrityksen liiketoiminta saadaan tarpeeksi nopeasti kasvatettua merkittävään kokoluokkaan asti. 

Aidon vaikuttavuuden aikaansaaminen vaatii käytännössä ekologiselta innovaatiolta kahta asiaa. Ensinnäkin tuotteella itsellään tulisi olla merkittävä ympäristövaikutus ja toisekseen ekologisen innovaation ympärille rakennettu liiketoiminta tulisi olla tarpeeksi nopeasti skaalattavissa.

Spinnovan tuotteella on merkittävä ympäristövaikutus 

Spinnovan tuotantoteknologia mahdollistaa SPINNOVA®-kuidun valmistamisen useista raaka-aineista, kuten esimerkiksi paperisellusta ja nahkajätteesta sekä muista uusiutuvista raaka-aineista, kuten maatalousjätteestä, elintarvike- ja juomateollisuuden jätteistä ja tekstiilijätteistä.

SPINNOVA®-kuitu ei sisällä mikromuovia ja sen tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat 64,5 prosenttia pienemmät puuvillapohjaisen kuidun tuotantoon verrattuna. Lisäksi teknologia-alusta on todettu toimivaksi yli kaksi vuotta toiminnassa olleessa teollisen mittakaavan pilottituotantolaitoksessa Jyväskylässä.

Tuote ja teknologia ovat siis jo olemassa ja positiivisen ympäristövaikutuksen aikaansaamisen kannalta seuraava keskeinen kysymys on, onnistuuko yritys kasvattamaan tuotantoaan ja myyntiään tarpeeksi merkittävälle tasolle. 

Spinnova pyrkii skaalaamaan liiketoimintansa merkittävälle tasolle yhteistyön kautta 

Tuotannon ja myynnin merkittävä mutta kurinalainen kasvattaminen vaatii osaamisen lisäksi panostuksia raaka-aineiden saatavuuteen, tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja myyntiin.  

Spinnova rakentaa tekstiilikuidun tuotantokapasiteettinsa yhteistyökumppaneiden avulla. 

Puupohjaisen kuidun osalta kumppanina toimii maailman suurin selluyhtiö Suzano. Suzano vastaa mikrofibrilloidun selluloosan saatavuudesta ja Spinnova on yhteisyrityksen teknologiatoimittaja.

Investoinnit teollisen mittakaavan tuotantolaitokseen on jo aloitettu ja yhteisyrityksen tuotanto alkaa vuonna 2022 tuhannen tonnin vuosikapasiteetilla. Merkittävään volyymiin päästään tuotantoa asteittain kasvattamalla.

puupohjainen-kuitu-tuotantokapasiteetti-Spinnova
Puupohjaisen kuidun tuotantokapasiteetti on tarkoitus kasvattaa lopulta tuhatkertaiseksi yli miljoonaan tonniin vuodessa.

Suzanon tuotantoprosessi Spinnovan teknologiaan yhdistämällä saadaan vedenkäyttöä vähennettyä 99 prosenttia puuvillan arvoketjuun verrattuna. 

Spinnovan suunnitelmissa merkittävän kokoinen ympäristöetu yhdistyy merkittävän kokoiseen volyymiin.  


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>