Yritysuutiset

IT-talo Solteq 16 prosentin kurssilaskussa – syynä karvas tulospettymys

Pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Solteq ei lunastanut sijoittajien odotuksia kolmannella vuosineljänneksellä.

Yhtiön liikevaihto viime vuodesta 12,2 prosenttia 14,9 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto laski viime vuoden 1,4 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaan euroon.

Liikevoiton lasku oli selvästi jyrkempi kuin yhtiötä seuraava Inderes oli odottanut, sillä Inderesin ennuste kolmannen neljännen liikevoitoksi oli 2,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen kertoo, että yhtiön liikevaihdon kasvu oli pääosin orgaanista.

”Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 22,6 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä kysyntä Solteq Digitalin sähköisen kaupan ratkaisuille”, Väätäinen toteaa.

Väätäisen mukaan konsernin liikevoitto laskun syynä on resurssipula materiaaleista ja henkilöstöstä.

”Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti kaksi keskeistä tekijää: Globaali komponenttipula aiheutti ennakoimattomia viivästyksiä asiakashankkeissa, kun laitteiden saatavuushaasteiden vuoksi kaksi laajamittaista retail-alueen asiakastoimitusta jouduttiin siirtämään katsauskaudelta vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Pula IT-alan erityisosaajista nosti alihankintakustannuksia vertailukauteen nähden.”

Yhtiön liiketoimintaympäristön palautuessa kohti normaalia Solteq-konsernin liiketoimintanäkymät sekä kysyntä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla säilyvät vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Kolmannen vuosineljänneksen haasteista huolimatta Solteq säilyttää koko vuoden ohjeistuksensa. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan selvästi. Viime vuonna liikevoitto oli 5,35 miljoonaa euroa. Viimeisimmän 12 kuukauden rullaava liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa.

Noin kello 13.20 Solteqin osake on yli 16 prosentin kurssisyöksyssä Helsingin pörssissä.

Kommentoi
Ylös
>