Spinnovan IR-sivut

Spinnovan ekologisen kuituteknologian kaupallistamiseen 11 meur sijoitukset

Kuituteknologiayhtiö Spinnova on aloittamassa maailman ekologisimman tekstiilikuidun kaupallistamisvaiheen saatuaan 11 miljoonalla eurolla kasvusijoituksia.

Yhtiö aikoo mullistaa tekstiiliteollisuuden materiaaliperustan selluloosapohjaisilla kuitutuotteillaan, yhdessä alan suurten brändien kanssa.

Kuituteknologiayhtiö Spinnova alkaa valmistautua kaupalliseen vaiheeseen, saavutettuaan tähän saakka tärkeimmän etappinsa, pilottitehtaansa onnistuneen käyttöönoton. Pilottilinja valmistui Jyväskylään viime joulukuussa, ja se otettiin käyttöön alkuvuonna. Nyt pilotti on täydessä tuotantovalmiudessa ja tuottaa kuitua brändikumppaneiden testattavaksi, Spinnovan ryhtyessä suunnittelemaan kaupallista tuotantolaitosta.

Spinnova sai hiljattain valmiiksi rahoitusjärjestelyt, jotka varmistavat kaupalliseen vaiheeseen pääsemisen ilman lisärahoituksen tarvetta. Yhteensä 11 miljoonan euron sijoitukset saatiin Spinnovan nykyisiltä omistajilta; perhesijoitusyhtiöiltä, yksityishenkilöiltä, pääomasijoitusrahastolta ja teollisilta kumppaneilta.

Spinnovan kuituinnovaatiolle on ollut valtavasti kysyntää tekstiilibrändien suunnalta. Spinnovan ja sen teollisten kumppaneiden ryhtyessä suunnittelemaan kaupallisia tuotantolaitoksia, ensimmäiset brändit voivat jo sitoutua edullisin ehdoin maailman ekologisimman kuidun tulevien volyymien ostajiksi. Kuidun testikehräys onnistui viime kesänä teollisen mittakaavan koneistossa hyvin. Tämä oli tärkeä askel kuidun kehityksessä materiaaliksi, joka istuu sellaisenaan brändien alihankintaketjuihin.

Läheinen yhteistyö pilotoivien brändien kanssa on jo lähiaikoina niin pitkällä, että kuidusta tehtyjä prototyyppejä esitellään kuluttajille. Spinnovan visio on, että sen ekologisista kuiduista tulisi houkutteleva vaihtoehto brändeille ja että kuitu olisi näin kaikkien kuluttajien ulottuvilla.

”Olemme menestyneet molemmilla strategisilla osa-alueillamme, jotka tukevat visiotamme: teemme läheistä tuotekehitysyhteistyötä brändien kanssa ja skaalaamme ekologisen teknologiamme teollisten kumppaneidemme kanssa isoihin volyymeihin”, luonnehtii Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen.

Spinnova on suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ekologista, mullistavaa teknologiaa selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuotantoon. Spinnovan patentoituun menetelmään ei sisälly lainkaan haitallisia kemikaaleja tai sivu- tai jätevirtoja, mikä tekee kuidusta maailman ekologisimman.

Spinnova on sitoutunut käyttämään raaka-aineinaan vain FSC-sertifioitua puuta tai jätevirtoja. Spinnovan tavoite on kaupallistaa kuitutuotteensa globaalisti, yhteistyössä merkittävien tekstiilialan brändien kanssa

Kommentoi
Ylös
>