Sijoitusideat

Nämä ovat maailman suurimpien varainhoitajien sijoitustärpit

Käynnistyneen tuloskauden raporteissa on ollut paljon hajontaa. Osa yhtiöistä on onnistunut siirtämään kallistuneet kustannukset hintoihin, heikomman hinnoitteluvoiman yrityksillä on ongelmia.

Tuloskausi on alkanut niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Inflaatiopeikko ei ole tulosjulkistusten perusteella vielä pahasti iskenyt yhtiöiden tuloskuntoon. Toisaalta monella yhtiöllä on nähtävissä hinnankorotuspaineita. Viimeisimpänä niistä kuluttajatuotteita valmistava sveitsiläinen Nestlé kertoi nostavansa hintoja tasapainottaakseen kohonneita raaka-ainekustannuksia. Yhtiö nosti siitä huolimatta kuluvan vuoden tulosohjeistusta. Niin ikään kuluttajatuotteita tarjoava amerikkalainen Procter & Gamble nosti tuotteidensa hintoja, mutta ei tehnyt muutoksia kuluvan vuoden tulosohjeistukseen.

Tuloskauden raporteissa on kuitenkin ollut paljon hajontaa. Osa yhtiöistä on raportoinut kustannusinflaation negatiivisista vaikutuksista. Hollantilainen maalivalmistaja Akzo Nobel kertoi ennakoitua heikommasta vuosineljänneksestä. Syynä siihen oli raaka-aineiden kallistuminen ja tarjontapuolen haasteet.

Siispä osa yhtiöistä on onnistunut hinnoittelemaan inflaation, mutta joillakin heikomman hinnoitteluvoiman yhtiöillä kannattavuus on inflaation vuoksi heikentynyt. Yleisesti ottaen yhtiöiden tuloskunto on nähtyjen raporttien perusteella säilynyt vahvana. Se tasapainottaa makrotalouden puolelta kantautuvia heikkoja uutisia ja on viime päivinä jopa nostanut osakekursseja.

Salkun inflaatioriski on suhteellisen helppo suojata

Inflaatioriskin suojaamiseksi sijoittajan kannattaa harkita nykytilanteessa korkean inflaatiobeetan sijoitustuotteita. Sijoituskohteen positiivinen inflaatiobeeta tarkoittaa, että kyseinen sijoitusinstrumentti kallistuu inflaation kiihtyessä. Positiivisen inflaatiobeetan omaisuusluokkia ovat muun muassa hyödykkeet ja niistä erityisesti energiatuotteet. Osakesijoituksista korkean inflaatiobeetan sektoreita ovat muun muassa energia ja finanssi.

Yhtiökohtainen inflaatioriski riippuu varsinkin yhtiön hinnoitteluvoimasta siirtää kohoavat kuluttajahinnat tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Hinnoitteluvoimaan vaikuttaa yhtiön toimiala ja sen kilpailutilanne, toimialan kapasiteetti, markkinaosuuden kehitys, palvelun tai tuotteen erottuvuus ja tarpeellisuus, sekä sen lisäarvo asiakkaalle suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin tai palveluihin.

Ranskalainen investointipankki Societe Generale tutki Yhdysvaltain osakemarkkinoiden toimialojen ja maan inflaatiokehityksen välistä suhdetta aikavälillä 2000-2020. Korkeimman inflaatiobeetan toimialoja osakemarkkinoilla olivat lannoitevalmistajat, liikehuoneistoja sisältävät kiinteistösijoitusyhtiöt (REIT:it) sekä öljyn tuotantoalalla toimivat yritykset.  

BlackRock kehottaa ostamaan salkkuun kestokulutushyödykealan yhtiöitä 

Varainhoitajien näkemykset vaihtelevat. Maailman suurin varainhoitaja BlackRock uskoo amerikkalaiskuluttajien kääntävän kestokulutushyödykkeet uuteen nousuun. Näkemystään varainhoitaja perustelee sillä, että amerikkalaisilla on tällä haavaa 2,5 biljoonaa dollaria ylimääräisiä säästöjä. Kuluvan vuoden puolella kestokulutushyödykealan yhtiöt kuten auto- ja vaatealan yhtiöt ovat alisuoriutuneet suhteessa markkinaan. BlackRock arvioi, että jatkossa alan yhtiöistä erityisesti kodinhoitoon, vähittäiskauppaan ja viihdealaan keskittyvien yhtiöiden osakkeet voittavat markkinan.

Amerikkalainen Causeway Capital Management arvioi, että syklisissä yhtiöissä ja niistä erityisesti puolijohdevalmistajien osakkeissa on nousuvaraa. Näkemystään varainhoitaja perustelee sillä, että vaikka komponenttivalmistajat sekä hyötyvät että kärsivät globaalista komponenttipulasta, kasvaa komponenttien kysyntä monilla eri aloilla. Se tukee alan yhtiöiden liiketoiminnan kehitystä. 

Kolmas, mutta ei kenties vähäisin suositus liittyy osakekurssien kehitykseen. Lontoossa sijaitseva tutkimustalo Absolute Strategy Research kehottaa ostamaan osakkeita jokaisen kurssinotkahduksen jälkeen. Yhtiö ennustaa, että talouskasvu tukee ja inflaatio ei merkittävästi jarruta yhtiöiden tuloskasvua. Tutkimustalo arvioi tuloskasvun olevan jatkossa 15-20 prosentin luokkaa. Vahva kehitys tasapainottaa osakemarkkinoiden korkeita arvostuskertoimia. Absolute Strategy Research ei suosi amerikkalaisosakkeita. Sitä vastoin yhtiö ylipainottaa Eurooppaa, Japania ja kehittyviä maita. Parhaana sijoitustyylinä se vastoin Causeway Capital Managementin näkemystä pitää defensiivistä sijoitusstrategiaa ja erityisesti korkean osinkotuoton yhtiöitä. 

Kommentoi
Ylös
>