Markkinakommentit

Tuloskausi alkaa – näillä sektoreilla odotuksissa väkevää tuloskasvua

Kovimmat kasvuodotukset kohdistuvat sykliseen teollisuuteen ja energiasektoriin.

Kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi on alkamassa ja sijoittajat odottavat, että vahvat tulokset saisivat osakkeet takaisin noususuuntaan heikon syyskuun jälkeen.

Toisaalta inflaation odotetaan rokottavan yhtiöiden kannattavuutta lähikvartaalien aikana. Sen vuoksi erityisesti yhtiöiden näkymät ovat sijoittajien mielenkiinnon kohteena, mutta myös jo menneen kvartaalin kustannusten kehitystä seurataan tarkasti.

Alkavalla viikolla suurista amerikkalaisyhtiöistä raportoivat muun muassa JPMorgan Chase, Delta Air Lines, UnitedHealth Group ja Domino’s Pizza.

Odotukset ovat korkealla.

”Jälleen saadaan nähdä, miten hyvin yhtiöt ovat pärjänneet ympäristössä, jossa monella toimialalla kysyntä on jatkunut jopa erittäin vahvana. USA:ssa odotetaan indeksitasolla, että yritysten tulokset ovat kasvaneet reilu 27 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten”, toteaa Aktian sijoitusjohtaja Andreas Bergman pankin markkinakatsauksessa.

Bergmanin mukaan analyytikot ovat kesän aikana nostaneet ennusteitaan jonkin verran. Erityisen vahvaa tuloskasvua odotetaan Euroopassa, jossa tulokasvuodotus on jopa yli 45 prosenttia verrattuna vuoden 2020 vertailukauteen.

Erityisen vahvaa on odotus energiasektorin kasvulle ja jos se siivotaan odotuksista pois, kasvuodotus on noin 31 prosenttia, mikä on lähempänä USA:n kasvua.

”Yritysten johdon kanssa alkusyksyn aikana käymiimme keskusteluihin perustuen uskomme edelleen, että monet yhtiöt tulevat saavuttamaan odotukset tai jopa ylittämään ne”, Bergman toteaa.

Ne yhtiöt, jotka kertovat aikaisemmin tuloksensa johtuen poikkeavista tilikausista, ovat tähän asti olleet positiivisia. Bergmanin mukaan USA:ssa 17 raportoineesta yhtiöstä 14 on ylittänyt markkinoiden keskimääräiset tulosodotukset.

Tosin monet yhtiöt ovat toki kamppailleet erilaisten pullonkaulojen kanssa, kun kysyntä on merkittävästi ylittänyt odotukset, Bergman muistuttaa.

Myös Nordea odottaa vahvaa tuloskautta. Pankin päästrategi Antti Saari toteaa, että alkavalta tuloskaudeltakin on lupa odottaa yhä ripeää kasvua. Hänen mukaansa lisäksi jo tähän mennessä raportoineet yhtiöt ovat ylittäneet ennusteet huolimatta siitä, että niiden joukossa on keskimääräistä enemmän yhtiöitä, joille kustannuspaineet luovat haasteita.

Nordea odottaa itseasiassa yleisiä odotuksiakin kovempaa tuloskasvua.

”Kaiken kukkuraksi yhtiöt ovat normaalista poiketen antaneet myönteistä ohjeistusta jo viidettä vuosineljännestä putkeen. Erityisesti tämän takia on todennäköistä, että tulosennusteet ylitetään jälleen tavanomaista suuremmalla kaulalla ja siksi kolmannen vuosineljänneksen kasvu kipuaa lähemmäs 40 prosenttia Yhdysvalloissa nyt ennustetun 30 prosentin sijaan.”

Energia-ala on se sektori, johon kohdistuu nyt kovimmat kasvuodotukset.

”Tämä on merkittäviltä osin jo pelkästään alan erittäin suosiollisen vertailukohdan ansiota. Lisäksi energian hinnat ovat olleet odotettua rivakammassa nousussa kesän jälkeen, mikä tuo alalle lisää myötätuulta”, Saari toteaa.

Toisaalta energian hinnannousu näkyy luultavasti jo energiayhtiöiden osakkeiden hinnoissa, koska energian hinnoittelu on hyvin läpinäkyvää, Saari arvioi.

Saaren mukaan teknologia- ja rahoitusala pärjäävät todennäköisesti globaalisti jälleen selvästi odotuksia paremmin.

”Teknologia-alan tuloksentekokykyä on viime neljänneksinä aliarvioitu jatkuvasti keskimääräistä enemmän. Lisäksi teknologia-ala kokonaisuutena hyötyy yritysten kasvavista investoinneista sekä monia muita aloja piinaavasta puolijohdepulasta.”

Rahoitusalaa on Saaren mukaan globaalisti tukenut vahva pääomamarkkina, vilkas kaupankäynti rahoitusmarkkinoilla sekä markkinoiden hyvät tuotot.

Saaren mukaan defensiivisten alojen kasvuluvut jäävät kuitenkin maltillisiksi osin viime vuoden korkeamman vertailukohdan ja osin kustannuspaineiden takia. Näitä aloja ovat yhdyskuntapalvelut, päivittäistavarat ja kulutustavarat.

Lue myös tämä: Tulossa vaikeasti ennustettava tuloskausi – yritysten kustannukset suurennuslasin alla

Kommentoi
Ylös
>