Yritysuutiset

UPM yhteistyöhön Coca-Colan kanssa biomateriaalien kaupallistamisessa

UPM biokemikaalit biojalostamo
UPM:n biojalostamo tuottaa valmistuttuaan 100-prosenttisesti puupohjaisia biokemikaaleja. Lähde: UPM Oyj.

Coca-Cola pyrkii luopumaan öljypohjaisen neitsytmuovin käytöstä pulloissaan. Yhtiö aikoo jatkossa hyödyntää UMP:n tuottamia biomateriaaleja.

UPM:n uusi biojalostamo tulee valmistamaan kasvipohjaista monoetyleeniglykolia ja valmistuksessa hyödynnetään Coca-Colan ja kiinalaisen Changchun Meihe Science & Technologyn yhteistyössä kehittämää teknologiaa.

Kyseessä on yhtiöiden mukaan merkittävä virstanpylväs kestävästi hankittuun puuhun perustuvan, kaupallisesti kannattavan kasvipohjaisen muovin saatavuudessa koko teollisuudelle.  Innovaatio edistää siirtymää öljypohjaisista raaka-aineista vaihtoehtoisiin uusiutuviin ratkaisuihin, joiden laajempi hyödyntäminen on mahdollista Coca-Colan ja UPM:n kumppanuuden myötä.

Suunnitellussa kaupallistavassa teknologiassa toisen sukupolven puupohjaiset sokerit voidaan tehokkaasti muuntaa kasvipohjaiseksi monoetyleeniglykoliksi (bMEG). Valmistusteknologia on nykyistä tehokkaampi ja hyödyntää raaka-aineena lehtipuuta sahojen sivuvirroista sekä kestävän metsänhoidon harvennushakkuista.

Monoetyleeniglykoli (MEG) on toinen PET-muovinpääkomponenteista, jota käytetään muovisissa juomapulloissa. Uusi teknologia on merkittävin edistysaskel biomuovien kaupallisessa käytössä sen jälkeen, kun Coca-Cola Company esitteli ensimmäisen sukupolven teknologian PlantBottle-pakkauksessaan vuonna 2009.

UPM valmistaa puuraaka-aineen sokerista kasvipohjaista MEG-komponenttia ilman etanolin valmistusvaihetta. Tämä tarkoittaa, että valmistusprosessi on nykyistä yksinkertaisempi ja tuo joustoa valmistusraaka-aineiden valintaan.

UPM:n biojalostamo rakenteilla

Metsäyhtiö rakentaa parhaillaan Saksan Leunaan sitä hyödyntävää biojalostamoa. Biojalostamon kokonaiskapasiteetti on 220 000 tonnia vuodessa, ja sen odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jalostamo tarjoaa uusiutuvia biokemikaaleja käytettäväksi useissa kuluttajasovelluksissa pakkauksista ja tekstiileistä teollisiin nesteisiin, kosmetiikkaan ja kumisovelluksiin.

Jalostamon tuotteista valmistetut pakkaukset täyttävät pakkausmateriaalien erityisvaatimukset ja niiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin vastaavissa fossiilisista raaka-aineista valmistetuilla materiaaleilla. Pakkaukset voidaan ongelmitta kerätä takaisin ja kierrättää nykyisten järjestelmien puitteissa.

Coca-Cola-yhtiö on jo aiemmin avannut kehittämänsä PlantBottle-teknologian muiden alan yritysten saataville ja on sopinut, että UPM:llä on oikeus tarjota läpimurtobiokemikaaleja kaikille alan toimijoille, myös Coca-Colan suorille kilpailijoille.

Coca-Colan investoinnit kasvipohjaisten uusiutuvien materiaalien kuten bMEG:in tuotannon tehostamiseksi edistävät Coca-Colan pyrkimyksiä vähentää öljypohjaisten neitsytmuovien käyttöä pakkauksissaan. Lisäksi yhtiö investoi kierrätetyn muovin käytön lisäämiseksi pulloissaan.

”Investointi Leunan biojalostamoon vahvistaa UPM:n asemaa uskottavana toimijana kemian arvoketjussa”, toteaa UPM:n Biochemicals -liiketoiminnasta vastaava johtaja Juuso Konttinen.

Leunassa valmistetut biokemikaalit mahdollistavat kestävän muutoksen monissa kuluttajasovelluksissa, joiden hiilijalanjälki pienenee merkittävästi ja joissa fossiiliset raaka -aineet korvataan uusiutuvalla vaihtoehdolla: sertifioidulla ja kestävästi hankitulla puulla.

Coca-Cola panostaa uusiutuviin materiaaleihin

Coca-Cola-yhtiö ilmoitti äskettäin tavoitteestaan vähentää kolmen miljoonaa tonnia öljypohjaisista lähteistä peräisin olevaa muovia vuoteen 2025 mennessä. Tämä on osa Coca-Colan visiota saavuttaa nettonollatavoite vuoteen 2050 mennessä ja sekä yhtiön ”Maailma ilman jätettä” (World Without Waste) -strategiaa.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi Coca- Cola investoi uusiin kierrätystekniikoihin, pakkausten parantamiseen, uusiin liiketoimintamalleihin ja toimitusjärjestelmiin sekä uusien uusiutuvien materiaalien kehittämiseen.

Euroopan Coca-Colan tekninen innovaatio- ja toimitusketjujohtaja Daniela Zahariea kertoo, että yhtiö pyrkii läheisessä yhteistyössä juomien valmistajien kanssa luopumaan öljypohjaisen neitsytmuovin käytöstä pulloissaan.

”Jotta voimme saavuttaa tämän tavoitteen, on meidän lisättävä kierrätetyn materiaalin käyttöä ja korvattava joitain uusia neitsytmateriaaleja uusiutuvilla biopohjaisilla materiaaleilla. Siksi investoimme uusiutuvista lähteistä peräisin olevien raaka -aineiden tarjonnan parantamiseen sekä tehostetun kierrätyksen teknologioiden kehittämiseen”, Zahariea kertoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös