Yritysuutiset

Viking Line paikkaa pandemian aikaisia tappioita 50 miljoonan euron osakeannilla

Varustamayhtiö Viking Line on yksi eniten koronapandemiasta kärsineistä yhtiöistä Helsingin pörssissä. Nyt yhtiö hakee sijoittajilta lisää pääomia paikatakseen koronakriisin tuomia rahoitushaasteita.

Yhtiön hallitus on päättänyt valmistella merkintäetuoikeusantia tarkoituksenaan vahvistaa yhtiön tase-, rahoitus- ja maksuvalmiusasemaa, joihin koronapandemiasta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet ovat vaikuttaneet. Lisäksi osakeannin tavoitteena on tukea Viking Linen strategian toteuttamista ja mahdollistaa jatkuvaa kannattavaa kasvua pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä.

Edellytyksenä osakeannin toteuttamiselle on, että yhtiölle myönnetään poikkeus uuden rakenteilla olevan laivan rahoituksen kovenanttiehdoista.

Mahdollisen osakeannin kautta Viking Line tavoittelee noin 50 miljoonan euron bruttotuottoja. Osakeanti on tarkoitus toteuttaa viimeistään maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamaan hallituksen päättämään korkeintaan 6 480 000 uuden osakkeen osakeannista sekä muuttamaan yhtiöjärjestystä mahdollistaakseen osakeannin toteuttamisen. Merkintähinta olisi alustavasti 8,0 euroa osaketta kohden, ja yhtiön osakkeenomistajat olisivat oikeutettuja merkitsemään jokaista viittä omistamaansa osaketta kohden kolme uutta osaketta.

Ryhmä Viking Linen suurimpia osakkeenomistajia, joihin kuuluu Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist ja Gert Sviberg, jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet äänestämään hallituksen ehdotuksen puolesta.

Kolmannella vuosineljänneksellä Viking Linen liikevaihto elpyi reippaasti viime vuodesta ja nousi 98 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 57 miljoonaa euroa.

Liiketulos nousi plussalle 26 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli tappiollinen 7,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan sen palveluiden kysyntä on kasvanut Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä kolmannella vuosineljänneksellä. Viranomaismääräykset ovat edelleen rajoittaneet Suomen ja Viron välistä liikennettä.

Käynnissä oleva koronapandemia on vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta lähtien rajoittanut voimakkaasti yhtiön mahdollisuuksia harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Yhtiön mukaan kolmannen vuosineljänneksen tulokselle on ominaista matkustajaliikenteen kysynnän asteittainen kasvu ja tavaraliikenteen jatkuva vakaa kysyntä.

Näkymät toimintavuodelle 2021 pysyvät samana kuin puolivuotiskatsauksessa kesäkuussa, mikä merkitsee positiivista liiketulosta vuodelle 2021.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös