Wärtsilän IR-sivut

Wärtsilän tuloskunto elpyy odotettua vahvemmin

Wärtsilän heinä-syyskuun tulosraportti oli kauttaaltaan vahva.

Wärtsilän tilauskertymä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 21 prosenttia 1,19 miljardiin euroon. Liikevaihto nousi puolestaan 11 prosenttia 1,1 miljardiin euroon.

Tilauskertymä kasvoi kaikkien ydinliiketoimintojemme tukemana. Palveluiden kysyntä säilyi vankkana kaikilla asiakassegmenteillä, minkä ansiosta palveluiden tilauskertymä kasvoi 14 prosenttia.

Wärtsilän vertailukelpoinen liikevoitto nousi odotuksia enemmän, kun se nousi viime vuoden 61 miljoonasta eurosta 87 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 80 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liiketuloksen 43 prosentin kasvun taustalla oli korkeampi myyntivolyymi sekä suotuisampi liikevaihdon jakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Etenkin Energy- ja Marine Power -liiketoiminnoissa nähtiin hyvää kehitystä. Rikkipesuritoimitusten alhaiset volyymit heikensivät edelleen Marine Systemsin tulosta.

Wärtsilä näkee loppuvuoden näkymiä erittäin positiivisina. Vaikka markkinaolosuhteet aiheuttavat yhä epävarmuutta, ennakoi yhtiö kysyntäympäristön olevan viimeisellä vuosineljänneksellä huomattavasti parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

”Vakautuminen ja elpyminen jatkuivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä molemmilla loppumarkkinoillamme”, kertoo Håkan Agnevall tulosraportin yhteydessä.

Toimitusjohtajan mukaan energiamarkkinoilla varastointiratkaisujen kysyntä oli edelleen vahvaa, vaikkakin koronapandemia näkyy edelleen.

”Kohokohtana oli yli 100 miljoonan euron tilaus 250 MW:n / 250 MWh:n järjestelmästä AGL:lle Australiaan. Pandemian vuoksi asiakkaat kuitenkin lykkäävät edelleen investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin etenkin kehittyvillä markkinoilla.

Merenkulkumarkkinoilla Wärtsilän alustilaukset kasvoivat pitkälti konttialustilausten ansiosta. Alustilaukset yhtiölle keskeisillä segmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina, Agnevall toteaa. Hänen mukaansa koronaviruspandemia vaikuttaa vielä suuresti erityisesti tärkeään risteilyteollisuuteen.

Palveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti kaikilla laivasegmenteillä, Agnevall kertoo.

”Risteilyalusten ja matkustajalauttojen palauttaminen liikenteeseen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, ja käytössä olevan risteilyaluskapasiteetin osuus kasvoi kesäkuun lopun noin 20 prosentista noin 50 prosenttiin syyskuun lopussa, mikä tukee palveluliiketoimintaamme jatkossa.”

Pidemmällä aikavälillä Wärtsilä näkee sekä meri- että energiateollisuuden hiilineutraaliuden tavoitteluun liittyvän ”kiehtovia mahdollisuuksia”, toimitusjohtaja toteaa.

Wärtsilän heinä-syyskuun 2021 avainluvut

  • Tilauskertymä kasvoi 21% 1 186 miljoonaan euroon (981)
  • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 14% 595 miljoonaan euroon (521)
  • Liikevaihto kasvoi 11% 1 103 miljoonaan euroon (995)
  • Tilaus-laskutussuhde oli 1,07 (0,99)
  • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 43% 87 miljoonaan euroon (61), joka oli 7,9% liikevaihdosta (6,1)
  • Liiketulos kasvoi 77% 75 miljoonaan euroon (43), joka oli 6,8% liikevaihdosta (4,3)
  • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,08 euroon (0,04)
  • Liiketoiminnan rahavirta laski 49 miljoonaan euroon (114)
Kommentoi
Ylös
>