Kasvuosakkeet

Nyt meni pieleen ja isosti – neljä syytä väärin arvioituun markkinan kokoon

Markkinan koko voidaan laskea väärin. Se on syy siihen miksi yliarvostetuksi oletettu osake voikin olla aliarvostettu.

Markkinan koolla on merkitystä. Mitä isompi markkina, sen suurempi kasvupotentiaali.

Maailmassa on paljon osakkeita läpikäytäväksi, joten moni päätyy käyttämään hintafiltteriä omassa sijoitusprosessissaan. Ajatus menee niin, että aikaa voi säästää jättämällä räikeästi ylihinnoitellut osakkeet tarkastelun ulkopuolelle. 

Kaikista vakuuttavin argumentti räikeästi ylihinnoitellun osakkeen tunnistamiseksi löytyy yrityksen markkina-arvon ja kohdemarkkinan koon välisestä ristiriidasta. Ajatellaan, että vaikka yritys saisi kasvun avulla vallattua markkinan itselleen täysin, ei nykyinen arvostustaso ole perusteltavissa.

Alla on esitetty neljän kohdan lista siitä, miksi ”osake olisi ylihinnoiteltu siinäkin tapauksessa, että tästä kirjakaupasta tulisi maailman ainoa kirjakauppa”-logiikka ei aina toimi. 

1. Taloustiede

Lukee analyytikon raportissa tai lehtiartikkelin otsikossa mitä vaan, on tulevaisuuden markkinan koko asia, jota kukaan ei tiedä varmaksi. 

Korkealle arvostetut yritykset ovat lähtökohtaisesti yrityksiä, jotka kasvavat kovaa vauhtia. Kovaan kasvuun on puolestaan syy olemassa ja usein yksi syy on palvelun entistä alhaisempi hinta. 

Uusi teknologia ja liiketoimintamalli saa aikaan sen, että vastaavaa tuotetta voidaan myydä entistä alhaisempaan hintaan. Taloustieteessä opetettava kysynnän hintajouston käsite tarkoittaa sitä, että kun hinta laskee, niin kysyntä nousee. 

Arvio markkinoiden koosta perustuu usein nykytilanteeseen. Arvio on helposti alakanttiin tilanteessa, missä alhaisempi hinta kasvattaa kysyntää ja sitä kautta markkinan kokoa. 

2. Uudet sovellukset vaikuttavat markkinan kokoon

Pitkällä aikavälillä teknologia muuttaa maailmaa enemmän kuin mitä alkuun ajattelisi. Auto on hevoskärryjä suurempi konsepti ja älypuhelimen mahdollisuudet ovat lankapuhelinta monipuolisemmat. 

Markkinan koosta tehty arvio voi mennä isosti pieleen, jos disruptoivan tuotteen markkinoiden kokoa arvioidaan disruptoitavan tuotteen markkinakoon mukaan. Älypuhelimien markkina on merkittävästi suurempi lankapuhelimien markkinaan verrattuna, koska älypuhelimella voi tehdä muutakin kuin soittaa. 

3. Syrjäytettävät tuotteet ja palvelut vaikuttavat markkinan kokoon

Jo pelkästään alhainen hinta voi riittää uuden ilmiön luomiseen. 

Perinteiseen taksiin verrattuna auton vuokraaminen on ehkä työläämpi, mutta silti edullisempi vaihtoehto. Mitä käy markkinoiden koolle, jos yhtälö kääntyykin toisinpäin?

Maailmasta löytyy kaupunkeja, joissa Uberin hinta on tarpeeksi alhainen vaikuttamaan muiden tuotteiden kysyntään. Kannattaako autoa enää vuokrata tai kakkosautoa pitää, jos Uber on halvempi vaihtoehto?

Uberin potentiaalin hahmottaminen vuokra-autojen tai käytettyjen autojen markkinan kautta voi tuntua ylioptimismilta, mutta kannattaako syrjäyttämistä siltikään pitää mahdottomana vaihtoehtona?

Kannattaa muistaa, että pelkästään älypuhelin on syrjäyttänyt käsittämättömän määrän laitteita ja tuotteita.

4. S-käyrähypyt

PayPalin ja Facebookin varhaisen perustajan, Peter Thielen mukaan uuden yrityksen kannattaa aloittaa pienistä markkinoista. Pienille markkinoille on mahdollista rakentaa räätälöity tuote, joka on joltain osin ainakin kymmenen kertaa entistä ratkaisua parempi. 

Tästä esimerkkinä on Amazon, joka pystyi tarjoamaan yli kymmenen kertaa enemmän kirjavaihtoehtoja kivijalkaiseen kirjakauppaan verrattuna. 

Merkittävästi parempi tuote mahdollistaa pienen markkinan nopean valtaamisen. Nopean valtaamisen tuomilla resursseilla muokataan tuotetta ja vallataan seuraava markkina siitä vierestä. 

Tämä stategiaan liittyvä perusajatus ei ole mitenkään ainutlaatuinen ja se on nähtävissä niin Amazonin, Pay Palin, Teslan kuin Upstartinkin kohdalla. 

Useat S-käyrähypyt syntyvät puhtaasta innovaation kulttuurista ja on ehkä optimismia ajatella, että se tiimi, joka kerran keksii jotain mullistavaa, saattaisi toisenkin kerran keksiä jotain mullistavaa. 

Sijoittaja suhtautuu markkinakoon rajaavaan vaikutukseen kuitenkin eri tavalla, kun hän huomioi, miten uusille toiminta-alueille siirtyminen on disruptiivisten yritysten strateginen peruselementti. 

Kasvulla on rajansa, eikä yksikään yritys kasva loputtomasti. Siltikin kannattaa suhtautua varauksella potentiaalisen markkinan pohjalta tehtyihin väitteisiin täysin järjettömäksi kasvaneesta arvostuksen tasosta.

Kommentoi
Ylös
>