Yritysuutiset

Listautuva Betolar maalailee huikean kasvutavoitteen – miljardin euron liikevaihto 10 vuodessa

Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen ja perustaja Juha Leppänen.

Betolar suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannilla noin 35 miljoonan euron bruttovarat ennen listautumisen palkkioita ja kuluja. Listautumisannissa tarjotaan merkittäviksi uusia osakkeita, eivätkä nykyiset omistajat ole luopumassa osakkeistaan.

Listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Betolarin kasvustrategian toteutuminen. Yhtiön mukaan listautuminen mahdollistaisi myös Betolarin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi sekä omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla.

Betolar on vuonna 2016 perustettu suomalainen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys, jonka missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreä siirtymä erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla materiaaliteknologiaan perustuvia ratkaisuja.

Yhtiö tarjoaa Geoprime-ratkaisullaan vaihtoehdon kestävän ja vähähiilisen betonin ja betonisovellusten valmistamiseksi. Yhtiön mukaan ratkaisulla voidaan muuntaa aiemmin vähän hyödynnettyjä tai hyödyntämättömiä teollisuuden sivuvirtoja betonin valmistuksessa käytettävän sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävät materiaali- ja tuotantokehitysinnovaatiot voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä raaka-ainetasolla yhtiön mukaan jopa 80 prosenttia perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna.

Rakennusteollisuus kuluttaa uusiutumattomia luonnovaroja

Teollisuudessa syntyy joka vuosi miljardeja tonneja sivuvirtoja, joita ei juuri hyödynnetä.

Rakennusteollisuuden materiaalituotannossa hyödynnetään pääosin edelleen väheneviä neitseellisiä luonnonvaroja. Sementin tärkein raaka-aine on uusiutumaton kalkkikivi, josta vapautuu sementin valmistuksessa suuria määriä hiilidioksidia. Sementin tuotanto vaatii lisäksi paljon lämpöenergiaa.

Betolar ei ole rakennusmateriaalien valmistaja, korostaa Betolarin perustaja ja innovaatiojohtaja Juha Leppänen.

Yhtiö on suojattua materiaaliteknologiaa, jatkuvasti kehittyvää data- ja tekoälyalustaa sekä kaupallista ja teollista osaamistaan asiakkaidensa käyttöön tarjoava teknologia- ja palveluyritys.

”Kansainväliset teolliset, kaupalliset ja tieteelliset verkostomme on liiketoimintamme ytimessä. Palvelualustamme kautta viimeisin teknologiamme ja jatkuvasti kehittyvä osaamisemme ovat joka hetki asiakkaidemme ja heidän tuotantoprosessiensa käytössä, mikä osaltaan vahvistaa meidän ja asiakkaidemme jatkuvasti kehittyvää etumatkaa sekä positiivista ympäristövaikutusta”, Leppänen kertoo.

Lisensointiin perustuva ansaintamalli

Yhtiön suunniteltu ansaintamalli perustuu Geoprime-konseptin lisensointiin sekä teknologian osana käytettävien kemikaalien hankintaan ja jälleenmyyntiin.

Yhtiö odottaa liiketoimintansa tuottavan liikevaihtoa eri teollisuuden aloilla toimivien tahojen maksaessa jatkuvia lisenssimaksuja käyttöönsä hankkimista Geoprime-ratkaisuista, sekä lisenssimaksuun yhdistetyistä tai erikseen veloitettavista kemikaalien jälleenmyynnistä. Betolar tarjoaa ratkaisuissaan käytettävät kemikaalit asiakkaalleen osana Geoprime-konseptia.

Betolar tavoittelee strategiansa mukaisesti kasvua aluksi erityisesti Euroopassa ja Aasiassa sekä myöhemmin globaalisti.

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron liikevaihto ja positiivinen liiketoiminnan rahavirta keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2026 mennessä.

Pitkällä aikavälillä Betolar tavoittelee Geoprime-brändille asemaa yhtenä johtavista brändeistä ympäristöllisesti kestävien tuotteiden keskuudessa rakennusmateriaaliteollisuudessa sekä 150 miljoonan tonnin kumulatiivisten hiilidioksidipäästövähennysten saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.

10 vuoden kuluessa yhtiön tavoite on peräti yli miljardin euron liikevaihto ja 30 prosentin käyttökatemarginaali.

Vähihiilisten rakennusmateriaalien kysyntä kasvaa

Yhtiö tulee panostamaan jatkossakin voimakkaasti tuotekehitykseen. Tuotekehitysmenojen tavoitetaso on noin viisi prosenttia suhteessa Yhtiön tavoittelemaan liikevaihtoon pitkällä aikavälillä.

”Uskomme, että ratkaisumme on sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti erittäin houkutteleva vaihtoehto perinteisen sementin korvaamiseksi ilman merkittäviä investointeja uusiin tuotantolaitteistoihin tai prosesseihin”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen kertoo.

Betolar sai ensimmäiset patenttinsa vuonna 2019 ja sen jälkeen Geoprime-materiaaliteknologian, data- ja tekoälyalustan sekä kaupallisen ratkaisun kehittäminen ovat edenneet nopeasti, valaisee puolestaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä.

”Kestävien ja vähähiilisten rakennustuotteiden globaali kysyntä kasvaa nopeasti, kun rakentajat, suunnittelijat, sijoittajat ja yhteiskunnat ympäri maailman etsivät uusia kestävämpiä ratkaisuja. Uskomme, että Geoprime®-ratkaisu tulee olemaan Euroopan ja Aasian kohdemarkkinoilla merkittävässä asemassa, ja että tämä muodostaa Betolarille merkittävän liiketoimintamahdollisuuden 200 miljardin euron arvoisilla globaaleilla sementtimarkkinoilla”, Ojanperä toteaa.

Ojanperä on entinen Nokian entinen teknologiajohtaja. Nykyään hän on hallitusammattilainen ja tekoäly-yritys Silo AI:n yksi perustajista.

Dataan pohjautuvan ekosysteemin rakentaminen

Betolarin strategiana on mahdollistaa eri toimialojen, erityisesti rakennus-, betoni-, sementti- ja kaivosteollisuuden vihreää murrosta ja siirtymää.

Betolar keskittyy strategiassaan Geoprime-konseptinsa kaupallistamiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen asiakaspilottien, kumppanuuksien ja teollisen skaalaamisen kautta.

Yhtiö panostaa konseptin käyttöönottoon asiakasrajapinnassa, myynnin ja markkinoinnin käynnistämiseen Euroopassa ja Aasiassa, sekä erilaisten tuotekehityspolkujen edistämiseen strategisten kumppanuuksien kautta.

Betolarin tavoitteena on myös luoda liiketoimintamallinsa ympärille geopolymeeriteknologiasta kerrytettävään dataan perustuva liiketoimintaekosysteemi, jossa Betolarin tekoälyalustan rooli on keskeinen. Tekoälyalusta on suunniteltu tukemaan Betolarin tuotekehitystyötä ja liiketoimintaa, ja tulevaisuudessa sen suunnitellaan mahdollistavan myös asiakkaiden tuotantoprosessien tehostamista hyperautomaatiolla.

Betolarin ratkaisu on suunniteltu toimivaksi useiden erilaisten ja eri laatuisten teollisten sivuvirtojen kanssa, ja Betolar pyrkii tulevaisuudessa kehittämään edelleen ratkaisunsa soveltuvuutta uusiin vaihtoehtoisiin sivuvirtamateriaaleihin.

Yhtiö pyrkii lisäksi edistämään ja kehittämään erilaisten sivuvirtojen soveltuvuutta ratkaisuilleen toimimalla tiiviissä yhteistyössä sivuvirtojen tuottajien kanssa ja myötävaikuttamalla myös sivuvirtojen käsittelyyn ja muokkaamiseen tuotantoprosessin yhteydessä.

Pitkällä aikavälillä Betolar pyrkii myös kehittämään sivuvirtariippumattoman sideaineratkaisun, jolla voidaan täydentää sivuvirtapohjaisten sideaineiden riittävyyttä tulevaisuudessa rakennusmateriaalien valmistuksessa. Näiden lisäksi Betolar aikoo tulevaisuudessa kehittää omaa aktivaattori- ja lisäaineratkaisuaan toimivaksi Geoprime-ratkaisun yhteydessä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös