Markkinakommentit

CAPE-arvostuskerroin ei lupaa hyvää pitkäjännitteisen sijoittajan tuotoille USA:n osakemarkkinoilla

Osakkeiden poikkeuksellisen korkea CAPE-arvostuskerroin ennustaa alhaisia tuottoja USA:n osakemarkkinoille.

Yalen professori Robert Shillerin ja Harvardin professori John Campbellin vuonna 1998 tunnetuksi tekemän sykleistä oikaistun 10 vuoden aikaväliltä lasketun Shillerin P/E-luvun eli CAPE:n on huomattu selittävän osakemarkkinoiden tulevia tuottoja.

CAPE on kausitasoitettu P/E-kerroin, joka eliminoi markkinan tai indeksin suhdannevaihteluiden vaikutukset markkinan arvostukseen.

Osakeindeksien arvostustason arvioinnissa käytettävä CAPE lasketaan jakamalla osakeindeksin yhtiöiden osakekurssit niiden toteutuneen 10 vuoden inflaatiolla oikaistujen osakekohtaisten tulosten keskiarvolla.

CAPEn perusteella on ollut haastavaa arvioida tulevia tuottoja viimeisen 20 vuoden aikana, sillä CAPE on ollut lähes aina historiallista keskiarvoa korkeammalla tasolla.

Kuitenkin historiallista keskiarvoa selvästi korkeampi CAPE on vuosien saatossa tarkoittanut keskimääräistä heikompia tulevia tuottoja seuraavalle 10 vuodelle ja vastaavasti matalampi CAPE keskimääräistä korkeampia tuottoja.

Tällainen historiallinen tarkastelu osoittaa arvostuskertoimen hyödyt sijoittajalle.

Amerikkalainen rahoitusprofessori Michael Finke laskee, että vuosina 1995 – 2020 CAPE selitti 90 prosenttia 10-vuoden tuottojen vaihtelusta. Mitä korkeampi CAPE, sitä alhaisempi tuotto seuraavan 10 vuoden aikana.

Finke laati CAPE:n perusteella ennustemallin, joka on pystynyt hämmästyttävän hyvin ennustamaan tulevia pitkän aikavälin tuottoja. Tämä näkyy alla olevasta kuvaajasta.

CAPE-kertoimen ollessa alhainen, esimerkiksi 15x, ovat vuosituotot seuraavana 10 vuotena keskimäärin 15 prosenttia. Se on korkea lukema keskimääräiseksi vuosituotoksi. Vastaavasti yli CAPE-kertoimen noustessa yli 40:n jää keskimääräinen vuosituotto miinukselle.

Lue myös tämä: Nämä kaksi käppyrää sen kertovat – osakkeet ovat ennätyskalliita Yhdysvalloissa

Kuva: Michael Finke

Kannattaa kuitenkin muistaa, että Finken tarkasteluaika päättyy toukokuuhun 2020, eli mukana ei ole koronaromahduksen jälkeinen raju kurssinousu.

Ennustemalli ja toteumaluvut puhuvat selvää kieltään. Mitä korkeampi CAPE-kerroin, sitä alhaisemmaksi jäävät tulevat pitkän aikaväli tuotot.

Finken mukaan CAPE:n kyky selittää tulevia tuottoja on vain vahvistunut vuosikymmenten saatossa. Kun vuonna 1920 se pystyi selittämään vain hieman yli 40 prosenttia pitkän aikavälin tuottojen vaihtelusta, on lukema noussut nyt jo yli 90 prosenttiin.

Entä millaisia tuottoja on odotettavissa tästä päivästä eteenpäin tulevina vuosina?

Shillerin P/E eli CAPE-kerroin on Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksillä nyt lähes 40x, kun pitkän aikavälin keskiarvo on hieman alle 17x. Finken estimointien mukaan noin korkea CAPE-kerroin ennustaa, että tulevan 10 vuoden keskimääräinen vuosituotto jää suurin piirtein nollaan.

Tämä on siis nimellistuotto. Jos oletetaan, että inflaatio tulevina vuosina on noin kaksi prosenttia, jää reaalituotto miinukselle kaksi prosenttia.

Lue myös tämä: Nämä kaksi käppyrää sen kertovat – osakkeet ovat ennätyskalliita Yhdysvalloissa

Kommentoi
Ylös
>