Yritysuutiset

Kiinteistökehittäjä Citycon aloittaa mittavat omien osakkeiden ostot

Citycon aikoo hankkia enintään 9 500 000 omaa osaketta käänteisellä nopeutetulla tarjousmenettelyllä.

Citycon aikoo hankkia enintään 9 500 000 omaa osaketta rajatulta joukolta yhtiön nykyisiä osakkeenomistajia käänteisellä nopeutetulla tarjousmenettelyllä. Hankintahinta määräytyy tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella.

Käänteinen nopeutettu tarjousmenettely mahdollistaa hankinnan toteuttamisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Citycon aikoo mitätöidä hankitut osakkeet.

Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,34 prosenttia kaikista Cityconin liikkeeseen lasketuista osakkeista välittömästi ennen tarjousmenettelyä. Citycon oli julkistanut aiemmin 27. lokakuuta selvittäneensä mahdollisuutta hankkia omia osakkeita.

Hankinnan pääasiallisena tarkoituksena on jakaa välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvän Columbus kauppakeskuksen divestoinnista saatuja ylimääräisiä varoja Cityconin osakkeenomistajille.

Divestointi julkistettiin lokakuun lopussa ja sen odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Osakkeet hankitaan yhtiön maaliskuussa pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankinnasta – joka vastaisi noin 5,62 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista – yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Tarjousmenettelyn aloittaminen on ensimmäinen hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla tekemä päätös. Tällä hetkellä Cityconin tai sen tytäryhteisöjen hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden hankinta vähentää siksi Cityconin vapaata omaa pääomaa ja hankinta kirjataan vähennyksinä kertyneistä voittovaroista. Osakkeiden hankintahinta maksetaan toimitusta vastaan kauppojen selvityspäivänä.

Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 25.11. Tarjousmenettely voidaan kuitenkin keskeyttää milloin tahansa tarjousmenettelyn aikana.

Cityconin nettovuokratuotot olivat tammi-syyskuussa 153 miljoonaa euroa. Nettovuokratuottojen vuosineljänneskohtainen kehitys on kuitenkin positiivinen kolmannen vuosineljänneksen nettovuokratuottojen ylittäessä toisen vuosineljänneksen tason. Koronapandemian vaikutukset näkyivät alhaisemman vuokrausasteen sekä jaksotettujen vuoden 2020 aikana annettujen alennusten johdosta.

Korkeammat ylläpitokustannukset laskivat myös nettovuokratuottoja, mutta erikoisvuokraustuotoissa oli positiivista kehitystä.

Operatiivinen tulos laski 96,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 104,5 miljoonasta eurosta johtuen hybridin liikkeeseenlaskusta seuranneista korkeammista operatiivisista rahoituskustannuksista sekä alhaisemmasta yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksesta.

Citycon on monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Cityconin kiinteistösijoituksen keskittyvät pohjoismaiden kaupunkialueiden päivittäisasiointiin painottuviin kauppakeskuksiin. Yhtiön hallinnoidun kiinteistöomaisuuden arvo pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa.

”Pohjoismaiset kiinteistökauppamarkkinat ovat olleet edelleen erittäin aktiivisia, ja suuri määrä sekä kotimaista että ulkomaista pääomaa tulvii markkinoille ja tuottovaatimuksien jatkaessa laskuaan”, kertoi viimeisimmän tulosraportin yhteydessä Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball.

Kommentoi
Ylös
>