Kasvuosakkeet

Ohjelmistorobotiikan kasvuyhtiö Digital Workforce listautuu ja hakee kovaa kasvua

Älykkään automatisaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö on kasvanut nopeasti. Nyt yhtiö hakee lisää paukkuja kansainväliseen kasvuun.

Ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö Digital Workforce hakee osakkeidensa listaamista Helsingin pörssin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja järjestää listautumisannin.

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Yhtiö auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin.

Digityöntekijän lisäarvo asiakkaalle perustuu ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin.

Ohjelmistorobotiikan avulla automatisoidaan rutiiniprosesseja tietotyössä. Se voi perustua konfiguroituun standardoituun työnkulkuun tai tekoälyn avulla toteutettuun itseoppivaan ohjelmistoon. Ohjelmistorobotit käyttävät tietojärjestelmiä täysin samalla tavalla kuin ihminen.

Jatkuvaveloitteinen palvelu on avain kannattavuuteen

Yhtiön palveluntarjonta kattaa älykkään automaation suunnittelun ja konsultoinnin, kehityksen ja käyttöönoton, pilvipohjaisen alustan, tuen ja ylläpidon sekä jatkokehityksen.

Digital Workforcen liiketoimintamalli jakautuu kahteen pääalueeseen, jotka ovat asiantuntijapalvelut ja jatkuvaveloitteiset palvelut. Yhtiön tarjoamissa asiantuntijapalveluissa asiakasta laskutetaan pääsääntöisesti aika-, resurssi- tai projektiperusteisesti. Jatkuvaveloitteiset palvelut luovat jatkuvia kassavirtoja, sillä prosessit ovat jatkuvia ja niiden ylläpidosta laskutetaan käytön mukaan.

Yhtiön liiketoimintamallin tarkoitus on kasvattaa korkeakatteisten Jatkuvaveloitteisten palveluiden absoluuttista liikevaihtoa ja suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Yhtiön toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila kertoo, että Digital Workforce perustettiin vuonna 2015 auttamaan alunperin terveydenhuollon organisaatioita tietotyön automatisoinnissa. Nyt asiakaskunta on laajentunut.

”Me keskitymme vain tietotyön automaation palveluihin ja ratkaisuihin. Uskomme, että kaikki mikä voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan”, Vainio-Mattila toteaa.

Takana kovaa kasvua

Digital Workforce toimii globaalisti ja sen asiakaskunta koostuu yli 200 pääasiallisesti suuresta organisaatiosta. Yhtiö tarjoaa palveluita ja ratkaisuja laajalle asiakaskunnalle eri toimialoilla, joihin lukeutuvat muun muassa pankki- ja rahoitus-, sosiaali- ja terveydenhuolto-, teollisuus- ja logistiikka-ala sekä erilaiset julkisen sektorin toimijat.

Digital Workforce on kasvuyhtiö. Sen liikevaihdon keskimääräinen kasvu oli 27,6 prosenttia vuosina 2018 – 2020. Samalla ajanjaksolla yhtiön jatkuvan laskutuksen osuus nousi 29,7 prosentista 47,2 prosenttiin.

Digital Workforcen liikevaihto oli viime vuonna 19,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 19,3 prosenttia verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen ja jatkuvan laskutuksen osuus vuoden 2021 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 52,7 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Yhtiö tarjoaa palveluitaan globaalisti kahdeksan toimiston kautta, jotka sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa keskimäärin 194 työntekijää.

Tavoitteena 100 miljoonan euron liikevaihto

Yhtiö pitää vahvuuksinaan ohjelmistorobotiikan erityisosaamista, skaalautuvaa liiketoimintamallia ja houkuttelevaa kasvumarkkinaa.

Digital Workforcen tavoitteena on liiketoiminnan edelleen kasvattaminen ja uusien, edistyksellisten ratkaisujen kehittäminen pohjoismaissa, kasvun kiihdyttäminen Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa keskittyen ydinosaamiseen sekä palveluiden tuottamisresurssien, kyvykkyyksien ja organisaation johtamisen työkalujen vahvistaminen odotetun skaalautuvan kasvun tukemiseksi

Digital Workforcen tavoite on kova. Se pyrkii 100 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihdon vuotuisesta kasvusta noin 30 miljoonaa euroa odotetaan tulevan pohjoismaista ja 50 miljoonaa euroa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta.

Kasvu ennen kannattavuutta

Lisäksi yhtiön tavoite on selvästi positiivinen oikaistu käyttökateprosenttia vuoden 2026 loppuun mennessä. Pidemmällä aikavälillä yhtiö tavoittelee yli 20 prosentin oikaistua käyttökateprosenttia, mutta kaudella 2021–2026 yhtiö priorisoi kasvuun investoimista kannattavuuden sijaan.

Investointien uusiin myynti- ja toimitusresursseihin kasvun kiihdyttämiseksi etenkin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa odotetaan vaikuttavan Digital Workforcen kannattavuuteen väliaikaisesti negatiivisesti.

Yhtiö joutuu lisäämään kuluja kyseisillä markkina-alueilla ennen markkina-alueilta saatavan liikevaihdon kasvua. Digital Workforce kuitenkin arvioi saavuttavansa kannattavuuteen liittyvät tavoitteensa, sillä yhtiö odottaa liiketoiminnan kannattavuuden paranevan merkittävästi liikevaihdon ja erityisesti jatkuvaveloitteisista palveluista saatavan liikevaihdon osuuden noustessa.

Yhtiö ei ole tähän mennessä vielä ollut kannattava. Vuonna 2020 yhtiön liiketappio oli 0,6 miljoonaa euroa ja kuluvana vuonna tammi-syyskuussa liiketappio oli 0,59 miljoonaa euroa. Viime vuoden tilikauden tulos oli tappiollinen 0,9 miljoonaa euroa.

Digital Workforce on tehnyt tappíota koko vuosien 2018-2020 ajan. Digital Workforcella ei ole vahvistettua osinkopolitiikkaa.

Listautumisella panoksia kansainväliseen kasvuun

Suunniteltu listautumisanti koostuu yhtiön noin 22,5 miljoonan euron osakeannista sekä osakemyynnistä, jossa eräät Digital Workforcen osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan.

Osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää Digital Workforcen kansainvälisen kasvustrategian tukemiseen vahvistamalla kansainvälisiä myynti- ja toimitusresursseja, sekä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Lisäksi osakeannista saatavia varoja on tarkoitus käyttää investointeihin liittyen uusien teknologioiden käyttöönottoon sekä tuotantoresurssien ja skaalaamisen varmistamiseen.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille ja instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti sekä henkilöstöannista yhtiön työntekijöille, johdolle ja hallituksen jäsenille.

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti noin 3,4 miljoonaa yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Mika Vainio-Mattila, Jukka Virkkunen ja Heikki Länsisyrjä tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 448 417 yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Yhtiön osakkeiden merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa on 6,58 euroa tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta henkilöstöannissa on 5,93 euroa tarjottavalta osakkeelta eli 10 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös