Fiskarsin IR-sivut

Fiskars nostaa pitkän tähtäimen tavoitteitaan – osake nousussa

Fiskars tavoittelee noin viiden prosentin vuotuista orgaanista liikevaihdon kasvua vuosittain.

Brändiyhtiö Fiskarsin hallitus on päättänyt uusista pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteistaan. Tavoitteet koskevat seuraavaa neljää vuotta. Uudet tavoitteet korvaavat vanhat tavoitteet, jotka julkaistiin helmikuussa 2017 ja joita päivitettiin marraskuussa 2018.

Uudet tavoitteet kattavat viisi aluetta: kasvu, kannattavuus, kassavirta, tase ja osinko:

  • Liikevaihdon vuosittainen orgaaninen kasvu (valuuttaneutraali): noin 5 % (mid-single digit)
  • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT): noin 15 % (mid-teen) vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Kassakonversio (vapaa kassavirta / tilikauden tulos): Vähintään 80%
  • Nettovelka / käyttökate (EBITDA, viimeiset 12 kk): 2,5x tai alle
  • Osinko (muuttumaton): Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa

“Uudet taloudelliset tavoitteemme ja päivitetty kasvustrategiamme kuvastavat tavoitettamme parantaa yhtiön suorituskykyä. Näemme merkittävää potentiaalia tulevaisuudessa. Päivitetty strategiamme rakentuu voittavien brändien, kanavien ja maiden varaan, sekä alleviivaa selkeän priorisoinnin ja resurssien kohdentamisen tärkeyttä. Painotamme strategian toteuttamista heti ensimmäisestä päivästä alkaen”, kertoo Fiskarsin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

Brändiyhtiön kuluva vuosi on sujunut hyvin. Liikevaihto on noussut tammi-syyskuun aikana 12 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta yli 900 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 780 miljoonasta eurosta 901 miljoonaan euroon.

Fiskars nosti 13. lokakuuta vuoden 2021 näkymiään ja odottaa, että konsernin vertailukelpoinen EBITA on 160-170 miljoonaa euroa. Aiemman kesäkuussa annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA olisi 140-160 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen nostoon vaikutti yhtiön odotettua parempi taloudellinen kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä, erityisesti neljänneksen loppua kohti. Keskeinen tekijä oli se, että Fiskars on tähän asti onnistunut lieventämään globaaleissa toimitusketjuissa nähtyjä ongelmia, mitkä aiemmin on kerrottu merkittävinä riskeinä koko vuoden taloudelliselle kehitykselle.

Vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat poiketa normaalista myös loppuvuoden aikana. Vähittäiskaupan asiakkaat saattavat pyrkiä varmistamaan tuotteiden saatavuutta aikaistamalla tilauksiaan vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle.

Lisäksi globaalien toimitusketjujen haasteet sekä raaka-aineiden ja energian hinnannousu jatkuvat. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä ongelmia, ovat ne edelleen riski.

Kolmas vuosineljännes oli jo kuudes peräkkäinen kasvuneljännes, kertoi toimitusjohtaja tulosraportin yhteydessä. Samalla se oli kaikkien aikojen korkein kolmannen neljänneksen liikevaihto. Vertailukelpoinen EBITA jäi hieman viimevuotisesta ennätyksellisen vahvasta tasosta.

”Taloudellinen kehityksemme parani vuosineljänneksen loppua kohti kaikissa liiketoimintayksiköissä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Vita- ja Crea-segmenteissä ja pysyi Terra-segmentissä viime vuoden tasolla. Terran ja Crean osalta vuoden 2020 vertailuluvut olivat ennätystasolla”, Ahlström totesi.

Toimitusjohtajan mukaan tuotteiden saatavuuteen liittyvät riskit jatkuvat edelleen, ja myös raaka-aine- ja logistiikkakustannusten kasvu jatkuu.

”Uutena tekijänä on energian hintojen nousu, joka vaikuttaa erityisesti Vita-segmenttiin. Jatkamme näiden tekijöiden vaikutusten hillitsemistä. Kustannusinflaation ja siihen liittyvien vastatoimien vaikutusten välillä saattaa kuitenkin olla viivettä.”

Fiskarsin osake on noin 2,5 prosentin nousussa Helsingin pörssissä kello 10.55. maanantaina.

Kommentoi
Ylös
>