Fiskarsin IR-sivut

Fiskars-konserni julkaisee uudet pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa

Fiskars-konsernin hallitus on päättänyt uusista pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteistaan.

Tavoitteet koskevat seuraavaa neljää vuotta. Uudet tavoitteet korvaavat vanhat tavoitteet, jotka julkaistiin helmikuussa 2017 ja joita päivitettiin marraskuussa 2018.

Uudet tavoitteet kattavat viisi aluetta: kasvu, kannattavuus, kassavirta, tase ja osinko:

  • Liikevaihdon vuosittainen orgaaninen kasvu (valuuttaneutraali): noin 5 % (mid-single digit)
  • Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali (EBIT): noin 15 % (mid-teen) vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Kassakonversio (vapaa kassavirta / tilikauden tulos): Vähintään 80%
  • Nettovelka / käyttökate (EBITDA, viimeiset 12 kk): 2,5x tai alle
  • Osinko (muuttumaton): Tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa

“Uudet taloudelliset tavoitteemme ja päivitetty kasvustrategiamme kuvastavat tavoitettamme parantaa yhtiön suorituskykyä. Näemme merkittävää potentiaalia tulevaisuudessa. Päivitetty strategiamme rakentuu voittavien brändien, kanavien ja maiden varaan, sekä alleviivaa selkeän priorisoinnin ja resurssien kohdentamisen tärkeyttä. Painotamme strategian toteuttamista heti ensimmäisestä päivästä alkaen”, sanoi toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

Näkymät vuodelle 2021 pysyvät ennallaan.

Kommentoi
Ylös
>