Investors Housen IR-sivut

Investors House ylsi kaikkien aikojen tulosennätykseen

Ennätystuloksen lisäksi Investors House on pystynyt parantamaan tuottorakennettaan aiempaa edullisempaan suuntaan.

Kiinteistösijoitusyhtiön kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen tulos oli yhtiön kaikkien aikojen paras ollen 0,87 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin operatiivinen tulos oli 0,85 miljoonaa euroa.

Yhtiön palveluliiketoiminnan osuus liikevaihtoon raportoitavista tuotoista ylitti kiinteistöjen vuokratuotot. Lähes kaikki tuotot olivat luonteeltaan jatkuvia, sopimusperusteisia tuottoja.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen kertoo, että yhtiön operatiivinen tulos oli kaikkien aikojen paras kiitos sekä tuotto- että kulupuolen kehityksen.

”Mittaamme jatkuvan liiketoimintamme kannattavuutta 12 kk rullaavalla operatiivisella tuloksella. Hyvän kvartaalikehityksen myötä se jatkoi kasvu-uralla, jolle se palasi toisella kvartaalilla. Viimeisen seitsemän vuoden aikana olemme 20-kertaistaneet operatiivisen tuloksen ja viisinkertaistaneet osakekohtaisen operatiivisen tuloksen”, Roininen kertoo.

Roinisen mukaan yhtiön strategian kannalta merkittävä seikka on tuottorakenne.

”Olemme tavoitelleet palveluliiketoiminnan painoarvon kasvua ja siinä on onnistuttu. Kahdella viimeisellä kvartaalilla palveluliiketoiminnan osuus tuotoista on ollut yli puolet ja näin ylittänyt kiinteistöjen vuokratuotot.”

Yhä enemmän palvelu- ja kehitystoimintaan keskittyvä yhtiö

Investors House pyrkii Roinisen mukaan perinteisestä kiinteistösijoitusyhtiöstä palvelu- ja kehitystoimintaan keskittyväksi toimijaksi.

”Tämä näkyy nyt sekä tuottorakenteessa että operatiivisessa kannattavuudessa. Yhtiön tuotot ovat pitkälle sopimuspohjaisia ja ennakoitavia palvelu- ja vuokratuottoja, mikä on tärkeää ennustettavan tulos- ja osinkokehityksen kannalta.”

Palveluliiketoiminnan arvo ulkopuolisen arvonmäärityksen mukaan syyskuun lopussa oli 20,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,5-kertainen vuodentakaiseen verrattuna.

Investors Housen mukaan sen pääoman allokointi pitkästä kiinteistöomistuksesta kohti palveluliiketoimintaa ja kehityshankkeita eteni sekä 15,5 miljoonan asuntoportfolion myynnillä kansainväliselle sijoittajalle, että investoinnilla Kukkulan kehityshankkeeseen. Molemmat toteutettiin katsauskauden jälkeen. Ensin mainitun osalta laskennallinen käyvän arvon ero kirjattiin kolmannen vuosineljänneksen tulokseen, mikä heikensi kvartaalin laajaa tulosta.

Kasvavia osinkoja

Kvartaalin aikana tapahtunut kehitys tukee yhtiön syksyllä 2020 vahvistettua strategiaa. Strategian tarkoituksena on kasvava kannattavuus ja sen myötä kasvavat osakekohtaiset osingot. Investors Housen osakekohtainen osinko on nyt kasvanut kuuden peräkkäisen vuoden ajan.

Osakekohtaista nettovarallisuutta kuvaava Epra NRV oli 8,55 euroa osakkeelta, kun se viime vuoden syyskuun lopussa oli 8,3 euroa. Osakekohtainen nettovarallisuus nousi yhtiön raportointihistorian toiseksi korkeimmalle tasolle.

Investors Housen yhtiökokous päätti huhtikuussa osingonmaksusta 0,27 euron osingosta osaketta kohden, mikä oli kuudes peräkkäinen kasvava osakekohtainen perusosinko, minkä lisäksi vuosina 2019 ja 2020 on jaettu lisäosinkoja. Päätetty osinko edusti 76 prosenttia edellisvuoden operatiivisesta tuloksesta, kun vuosien 2014-2020 tulosten perusteella osinkoina on maksettu keskimäärin 75 prosenttia operatiivisesta tuloksesta.

Yhtiö maksoi ensimmäisen osan 0,14 euroa osakkeelta yhtiökokouksen päättämästä osingosta toukokuussa. Yhtiön hallitus päätti toisen osan 0,13 euroa osakkeelta maksusta marraskuussa.

Yhtiön päämäärä on olla kiinteistö- ja rakennusalan ensimmäinen osinkoaristokraatti Suomessa.

”Olemme edenneet kuusi vuotta nousujohteisen operatiivisen tuloksen sekä kasvavien osakekohtaisten osinkojen kanssa. Tavoittelemme paranevaa kannattavuutta ja kasvavia osinkoja jatkossakin’’, Roininen toteaa.

Korona kummittelee yhä nurkan takana

Korona-pandemian luonteen ja keston aiheuttama epävarmuus muodostaa lähiajan suurimman riskin yhtiölle.

Viime vuonna hiljentynyt sijoittajakysyntä kasvoi selvästi loppuvuonna ja on jatkunut vahvana. Koti- ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat palanneet investointimarkkinoille. Asuntomarkkinoilla sijoittajakysyntä on vahvaa. Samoin toimistopuolen sijoittajakysyntä on selvästi lisääntynyt.

Koronan nettovaikutukset konsernin kiinteistöomaisuuden arvoon ovat jääneet kokonaisuutena vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

Asuntojen vuokramarkkinaa on yhtiön mukaan leimannut useassa kaupungissa opiskelijoiden osittainen puuttuminen markkinasta. Tilanne on kuitenkin muuttunut syksyn 2021 aikana.

Toimitilapuolella hotellien ja ravintoloiden sulkeminen sekä tietty epävarmuus vaikuttaa vuokrauspäätösten tekemiseen sekä asiakkaiden kassavirtaan. Toimistojen osalta tunnelma on ollut odottava, mutta käyttöasteet ovat säilyneet hyvinä.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, jatkuessaan tai pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta. Yhtiö arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2020.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös