Talouden trendit

Tällainen on listautumista suunnitteleva sähköautojen pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower

Lahtelaisen Kempowerin kasvu on vahvaa ja tavoitteet ovat korkealla.

Kempower on nopeaa kasvua tavoitteleva suomalainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja -ratkaisujen valmistaja ja tarjoaja. Nyt yhtiö suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista First North -listalle.

Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja myy sähköajoneuvojen, kuten henkilö- ja hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden, sekä sähköalusten ja -veneiden, tasavirtapikalatauslaitteita, -ratkaisuja ja -palveluita. Kempower tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman sähköajoneuvojen kaikkiin pikalataustarpeisiin julkisista parkkipaikoista linja-autovarikkoihin ja päätepysäkkeihin, raskaisiin hyöty- ja muihin sähköajoneuvoihin sekä satamiin ja sähköalusten ja -veneiden lataukseen.

Kempowerin maantieteelliset päämarkkinat ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, joiden osuus liikevaihdosta oli 70 prosenttia vuonna 2020.

Kempower on osa hitsauslaitteita valmistavaa Kemppi Group -konsernia, vuonna 1949 perustettua suomalaista perheyritystä.

Kovaa kasvua

Kempower on laatinut kasvustrategian, joka perustuu kahteen erilliseen pilariin.

Ensimmäisenä on uusille markkinoille laajentumisen strategia, jossa määritellään maantieteelliset markkinat ja asiakassegmentit, joihin Kempower keskittyy viisivuotisen vuoden 2025 loppuun saakka kestävän strategiakautensa aikana. Toisena on innovaatiostrategia, joka koostuu Kempowerin suunnitelmasta jatkaa sen tuote- ja ratkaisuvalikoiman kehittämistä.

Helsingin Sanomille Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo, että yhtiön keskeinen vahvuus on laajat latausjärjestelmät eivätkä pelkästään yksittäiset laitteet.

”Meillä on hajautettu järjestelmä, jota asiakkaat voivat tarpeen kasvattaa. Kun varsinainen laturi ja latauspisteet on erotettu toisistaan, latauspisteitä voi sirotella eri puolille pysäköintialuetta”, Ristimäki toteaa.

Yhtiön mukaan sen tuotteiden modulaarinen, skaalautuva ja joustava rakenne yhdistettynä järjestelmien kykyyn hoitaa usean ajoneuvon yhtäaikainen dynaaminen pikalataus palvelee erityisen hyvin sellaisia asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat useita suuritehoisia latauslaitteita sisältäviä latausasemia tai jotka hyötyvät niistä.

Yhtiön liikevaihto on vielä vaatimatonta, mutta se kasvaa nopeasti.

Vuonna 2019 liikevaihto oli 0,3 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna jo 3,3 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tammi-syyskuussa liikevaihto on kasvanut jo lähes 19 miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 2,1 miljoonaa euroa.

Yhtiö on laajentamassa kapasiteettiaan reippaasti vuonna 2022, sillä tuotanto laajentuu viisinkertaiseksi nykyiseen kapasiteettiin verrattuna.

Kasvutavoite on kova. Kempower tavoittelee 200 miljoonan liikevaihtoa 4-6 vuoden kuluessa. Kannattavuudessa yhtiö pyrkii 10 prosentin operatiiviseen liikevoittomarginaaliin samalla ajanjaksolla.

Kempower uskoo, sen keskeisiä vahvuuksia ovat esimerkiksi houkuttelevalla markkinalla toimiva nopeasti kasvanut yhtiö, skaalautuva ja joustava liiketoimintamalli, hyvin asemoitu tuotevalikoima kilpailukykyisin ominaisuuksin sekä yhteensopivuus lähes kaikkien sähköajoneuvojen kanssa ja tehokas tuotanto.

Mihin Kempower tarvitsee pääomia?

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Kempowerin kasvustrategian, eli uusille markkinoille laajentumisstrategian ja innovaatiostrategian, toteuttaminen sekä jatkaa investointeja sen tuotantoon ja tuotantokapasiteettiin, käyttöpääomaan, tutkimus- ja kehitystyöhön ja organisaatioon Listautumisanti ja listautuminen mahdollistavat yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentamisen ja paremman likviditeetin sen osakkeille.

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 87 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita. Yhtiö aikoo käyttää annista saamansa nettovarat kasvustrategian tukemiseen, toiminnan vahvistamiseen, emoyhtiö Kemppi Group Oy:n myöntämien pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen ja kertyneiden korkojen takaisinmaksuun.

Tietyt ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin.

Toimitusjohtaja Tomi Ristimäki kertoo, että yhtiö toimii toimialalla, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen liikenteen sähköistymisen kautta.

”Tätä kehitystä tukevat niin kiristyvä lainsäädäntö, sähköajoneuvojen kokonaiskustannusten aleneminen kuin ajoneuvovalmistajien nopeasti kasvaneet sähköajoneuvojen mallistot. Monet valtiot eri puolilla maailmaa ovat sitoutuneet pienentämään liikenteen päästöjä nopealla aikataululla”, Ristimäki toteaa.

Ristimäen mukaan Kempowerin skaalautuvat ja teknologisesti edistyneet pikalatausratkaisut ovat käytössä jo yli 30 maassa, ja yhtiö tekee yhteistyötä useiden arvostettujen kansainvälisten yhtiöiden kanssa.

Kommentoi
Ylös
>