Kasvuosakkeet

Kuinka arvokas on Tesla?

Teslan osake on noussut rakettimaisesti. Millaisia odotuksia on leivottu yli 1000 dollaria maksavan osakkeen sisään? Siihen vastauksia antaa arvonmääritysmalli.

Sähköautovalmistaja on ollut todellinen menestystarina niin yhtiönä, sijoituskohteena kuin toimitusjohtansa Elon Muskin huikeana projektina.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 21,5 miljardia dollaria, mutta tälle vuodelle analyytikoiden konsensusennuste on jo 51,2 miljoonaa dollaria. Liikevoitto vuonna 2018 oli 0,36 miljardia dollaria, mutta tälle vuodelle ennustetaan jo 5,9 miljardin dollarin liikevoittoa.

Osake on noussut kolmessa vuodessa peräti yli 1370 prosenttia. Perinteisillä arvostuskertoimilla mitattuna yhtiö näyttää tähtitieteellisen kalliilta, mutta ne eivät ota huomioon Teslan kasvupotentiaalia myös jatkossa.

Kasvulle ei nimittäin odoteta loppua.

Tesla valmisti viimeisen 12 kuukauden aikana, lokakuun 2020 ja syyskuun 2021 välissä, yli 808 000 sähköautoa. Yhtiön oma tavoite on valmistaa vuonna 2030 peräti 20 miljoonaa sähköautoa. Tavoite on kova, sillä kaiken kaikkiaan autoja myydään globaalisti vuosittain noin 70 miljoonaa. Jos koko automarkkina ei kasva, on Teslan tavoitteena saavuttaa siis lähes 29 prosentin markkinaosuus koko globaalista automarkkinasta.

Teslan autotoimitukset vuosina 2016 – 2021.

Toistaiseksi kaikki minkä Tesla tuottaa, menee kaupaksi – eli Teslan ainoa myynnin rajoite on tuotantokapasiteetti, jota se kasvattaa gigafactoreillaan.

Ensi vuodelle Teslan tuotantokapasiteetti nousee 1,5 miljoonaan autoon ja vuonna 2023 jo 2,3 miljoonaan autoon. On selvää, että Tesla tulee kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan myös jatkossa, sillä sähköautojen markkinaosuudet ovat maailmanlaajuisesti vielä pieniä, mutta kasvavat hyvin nopeasti.

Koska P/E-kerroin tai EV/EBITDA-kerroin eivät anna sijoittajalle mahdollisuutta arvioida nopeasti kasvavan yhtiön hinnoittelua pörssissä, tarvitaan kehittyneempiä välineitä. Teoreettisesti oikea arvonmääritysmenetelmä on DCF-malli, jossa lasketaan yhtiön diskontattujen tulevien vapaiden kassavirtojen summa, lisätään siihen käteisvarat ja vähennetään velat.

Kuten minkä tahansa arvonmääritysmallin kohdalla, on syytä muistaa, että laskelma on vain suuntaa antava ja se on herkkä monille lähtöoletuksille. Esimerkiksi laskentakoron muuttaminen vaikuttaa lopputulokseen voimakkaasti.

Arvonmäärityksen taustaoletukset

Mikä on siis Teslan arvo, jos se lasketaan DCF-mallin avulla? Laskelma perustuu erinäisille oletuksille ja ennusteille.

Myynnin kehitys

Laskennassa perusoletus on, että Teslan myynti riippuu ennen kaikkea tuotantokapasiteetista. Lisäksi oletetaan, että Teslan oma arvio vuoden 2030 myynnistä on oikeansuuntainen. Mallissa siis sähköautojen myynti nousee vuonna 2030 Teslan ennustamaan 20 miljoonaan.

Tesla ei ole pelkästään sähköautojen valmistaja. Autoliiketoiminnan ohessa Teslalle on avautumassa monenlaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi tekoäly, robotiikka, autonominen ajaminen ja energia. Toistaiseksi Tesla tekee tuloksensa kuitenkin valmistamillaan sähköautoilla, joten muiden liiketoimintamahdollisuuksien ennustaminen on haasteellista. Siksi niiden potentiaali on jätetty laskelmasta pois.

Autojen keskimyyntihinta

Teslan autojen keskimyyntihinta (ASP) oli viimeisen 12 kuukauden aikana noin 50 200 dollaria. Keskimyyntihinta on laskenut selvästi, sillä viime vuonna se oli 54 500 dollaria ja 56 600 dollaria vuonna 2019. Kilpailu sähköautomarkkinoilla tulee kiristymään ja siksi voidaan olettaa, että keskimyyntihinta laskee edelleen.

Toisaalta vaikka keskimyyntihinta on laskenut, on Teslan myyntikatemarginaali noussut.

Kannattavuus ja kustannukset

Toinen keskeinen arvonmääritykseen vaikuttava seikka on kannattavuus. Teslan suhteellinen myyntikate oli viimeisen 12 kuukauden aikana noin 27 prosenttia. Tesla on pystynyt tehostamaan tuotantoaan ja kannattavuus on ollut nousussa. Siksi laskelmassa oletetaan, että tehostuminen jatkuu edelleen ja myyntikateprosentti kohoaa asteittain vuosi vuodelta.

Kiinteät kulut eivät tietenkään nouse samassa tahdissa kuin myynti. Tässä laskelmassa kiinteät kulut nousevat vuosittain kolme prosenttia.

Laskentakorko

DCF-mallissa laskentakorkona käytetään niin sanottua WACC-prosenttia eli velkapääoman ja oman pääoman kustannusten painotettua keskiarvoa. Oman pääoman kustannus on laskettu CAPM-mallilla, jossa oman pääoman kustannukseen vaikuttaa riskitön korkotaso, oman pääoman tuottovaatimus ja Teslan osakkeen beta-kerroin.

Teslalla on hyvin vähän velkaa, joten laskentakorko muodostuu suurelta osin oman pääoman kustannuksen mukaan. Laskentakoroksi saadaan siten 8,3 prosenttia.

Investoinnit

Tesla joutuu tietenkin investoimaan tuotantokapasiteetin laajentamiseen. Tässä on arvioitu, että investoinnit ovat ensi vuonna 6,0 miljardia dollaria ja nousevat 100 miljoonalla dollarilla vuosittain.

Terminaalikasvu

DCF-laskelmassa suuresti lopputulokseen vaikuttava tekijä on tarkasteluajanjakson jälkeisen ajan kasvu. Tarkastelujakso on vuoden 2022 – 2030, ja sen jälkeiselle ajalle lasketaan niin sanottu terminaalikasvu. Se on keskimääräinen kasvu vuoden 2030 jälkeen.

Yleensä terminaalikasvu on alhainen, esimerkiksi kaksi prosenttia. Teslan tapauksessa oletetaan kasvu hieman korkeammaksi, viideksi prosentiksi.

DCF-mallin tulos ja johtopäätökset

Edellä mainituilla oletuksilla Teslan teoreettiseksi arvoksi saadaan hieman alle 1080 miljardia dollaria. Osaketta kohden se on noin 1070 dollaria, mikä on lähellä osakkeen tämän hetken 1033 dollarin kurssinoteerausta.

Malli on herkkä kuitenkin esimerkiksi terminaalikasvun muutoksille. Jos terminaalikasvu olisi esimerkiksi 5,0 prosentin sijaan 3,0 prosenttia, laskisi Teslan osakkeen teoreettinen arvo noin 780 dollariin.

Vastaavasti jos laskentakorkoa nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä, laskee teoreettinen arvo vain noin 700 dollariin.

Arvonmäärityksen lopputuloksen herkkyys lähtöoletusten muutoksille kertoo siitä, että Teslan arvoon liittyy paljon epävarmuutta ja riskejä.

Toisaalta Teslan kannattavuuden kasvu voi olla selvästi laskelmassa käytettyä nopeampaa. Laskelmassa on oletettu, että myyntikateprosentti nousee tarkasteluaikana 27 prosentista 31 prosenttiin. Jos myyntikateprosentti nousisikin vuonna 2030 36 prosenttiin, nostaisi se Teslan teoreettisen arvon lähes 1200 dollariin.

Tällaista laskuharjoitusta ei pidä lukea kuin piru raamattua. Laskelmat ovat aina vain tietyillä oletuksilla tehtyjä harjoituksia ja oletukset perustuvat aina suureen epävarmuuteen.

Laskelma kuitenkin havainnollistaa sen, mitä Teslan osakkeen nykyiseen arvostukseen on leivottu sisään. Nykyinen Teslan markkina-arvo kertoo siitä, että sijoittajat odottavat Teslalta kovan kasvun jatkumista, tuotannon tehokkuuden lisääntymistä ja sitä myötä myös suhteellisen kannattavuuden nousua.

Laskelma myös havainnollistaa sen, että Teslan rajusta kurssinoususta huolimatta se ei välttämättä ole yliarvostettu, mikäli yhtiön kasvutavoitteet toteutuvat ja mikäli se pystyy tehostamaan tuotantoaan. Kasvutavoitteet ovat kuitenkin sikäli rohkeat, että sähköautomarkkinoille tulee uusia toimijoita niin perinteisistä autovalmistajista kuin kokonaan uusistakin yrityksistä.

Lisäksi kannattaa muistaa, että laskelmassa Teslan arvo on vain sen sähköautoliiketoiminnan arvo. Kaikki muu liiketoiminta saattaa tulevina vuosina nousta merkittävään asemaan yhtiössä. Jos näin käy, on yhtiön arvo tietenkin korkeampi, kuin mitä on tässä laskettu.

Artikkelia täydennetty Teslan autotoimitusten kehitystä havainnollistavalla kuvaajalla 15.11.2021.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös