Yrittäjyys

Omistajan selkeä tahtotila on yrityksen etu

Ei ole itsestään selvää, että yrityksen hallitus ja toimiva johto ymmärtävät omistajan perimmäiset tavoitteet.

Yrityksessä on useita erilaisia sidosryhmiä. On asiakkaita, toimittajia, työntekijöitä, keskijohtoa, ylintä johtoa, toimitusjohtaja ja hallitus. Kaikkien näiden toiminta on kytköksissä jollain tavalla yhtiön omistajaan ja ennen kaikkea omistajan tavoitteisiin.

Siksi ei ole yhdentekevää, ymmärtävätkö sidosryhmät omistajan tavoitteet.

”Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hallitus voivat onnistua tehtävissään vain, jos he aidosti ymmärtävät, mitä omistaja haluaa”, kertoo Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo Jyllilä blogissaan.

Omistaja tietenkin haluaa, että yritys tekee tulosta. Usein ajatellaan, että aikaperspektiivi tuloksenteossa voi kuitenkin vaihdella erilaisilla omistajilla. Esimerkiksi perheomistajan uskotaan usein haluavan tehdä tulosta pitkällä aikavälillä ilman ”kvartaalitaloutta”, kun taas pääomasijoittajan ajatellaan haluavan saada yritys nopeasti kovaan tuloskuntoon yhtiön myyntivaihetta silmällä pitäen.

Jyllilä on kuitenkin sitä mieltä, että pääsääntöisesti kaikki omistajat pyrkivät pitkän aikavälin voittoihin. Erot syntyvät ennemminkin tavoitteissa ja riskinottohalussa.

”Pääomasijoittajat eroavat muista omistajista mielestäni selvimmin siinä, että heidän kunnianhimon tasonsa on korkeampi ja he ovat muita valmiimpia ottamaan riskejä”, Jyllilä toteaa.

Perheyhtiön omistaja on parhaimmillaan vahva arvojen luoja yritykseen. Jyllilän mukaan perheomistaja voi pahimmillaan kuitenkin olla yhtiön kehityksen jarruttaja, joka puuttuu pieniinkin asioihin ohi hallituksen ja toimivan johdon.

Jyllilän mukaan toisinaan perheyhtiön perimmäiset tavoitteet paljastuvat hallitukselle vasta, kun se tarkoitus on uhattuna.

”Näin voi käydä, kun yhtiön tehtävä on toimia perinnön säilyttäjänä. Omistaja voi haluta säilyttää tehdasalueen yhtiön käytössä vaikkapa sukuhistoriaan liittyvistä syistä. Jos tästä ei ole puhuttu avoimesti, hallitus ja omistaja voivat ajautua törmäyskurssille tai vähintään yllättyä, jos myyntiin olisi liiketaloudelliset perusteet.”

Hallituksen avoin vuorovaikutus omistajan kanssa on keskeinen osa yhtiön arvonluontia, Jyllilä toteaa.

Omistajille kuuluvan alueen ja operatiivisen alueen väli ei aina ole selkeä. Tällöin omistajastrategia auttaa.

”Omistajastrategiaa tarvitaan myös vetämään raja omistajille kuuluvan alueen ja operatiivisen alueen välille. Perustajayrittäjän ei välttämättä ole tarvinnut tätä rajaa muodostaa, mutta seuraavan sukupolven on järkevää se tehdä. Sen jälkeen kenenkään ei tarvitse miettiä, mitä omaan toimivaltaan kuuluu”, toteaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Kommentoi
Ylös
>