Rahastotietoa

Osakerahastot menettivät pääomia lokakuussa

Varovaisuus iski rahastosijoittajiin, kun pääomia siirrettiin osakerahastoista lyhyen koron rahastoihin.

Finanssiala kertoo tiedotteessaan, että Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa yhteensä 196 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli lokakuun lopussa 157 miljardia euroa.

Lokakuussa sijoitettiin uusia pääomia lyhyen koron rahastoihin yhteensä 259 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 221 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 14 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 179 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 119 miljoonaa euroa pääomia.

Muutokset yhden kuukauden aikana ovat kuitenkin pieniä. Esimerkiksi osakerahastojen lokakuun lunastukset ovat vain 0,3 prosenttia koko osakerahastojen lähes 63 miljardin pääomasta.

”Myönteinen vire jatkui osakemarkkinoilla, mutta selvästi entistä suurempi hajauttamisen tarve näkyi lokakuun nettomerkinnöissä. Sijoittajan täytyy olla nyt entistä tarkempi sijoituspäätöksissään: pitkään jatkunut osakekurssien nousu ja Yhdysvaltain rahapolitiikan mahdollinen kiristyminen luovat globaalisti epävarmuutta markkinoille”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Lokakuussa osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 142 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa kehittyville markkinoille ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista yhteensä 341 miljoonaa euroa.

Kehittyvillä markkinoilla etenkin Kiinan talouskasvunäkymät ovat heikentyneet.

Huolta aiheuttaa myös kiinteistöjätti Evergranden heikko taloudellinen tilanne ja koko kiinteistösektorin ongelmat. Aikaisemmin rakennus- ja kiinteistösektori laajentui voimakkaasti vaikuttaen myönteisesti Kiinan muuhun talouteen. Sen osuus maan bruttokansantuotteesta on noin kolmannes. Nyt sektorin haasteet uhkaavat levitä myös Kiinan muille toimialoille.

Lokakuu oli korkosijoittajalle haastava. Pitkät korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Esimerkiksi Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korko nousi vuoden 2019 kevään tasolle.

Osakerahastojen tuotot ovat olleet viimeisen vuoden aikana poikkeuksellisen korkeita. Kaikilla markkinoilla keskimääräinen vuosituotto on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana vähintään 20 prosenttia. Pohjoismaihin sijoittavat rahastot ovat tuottaneet peräti 52 prosenttia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös