Ovaro Kiinteistösijoituksen IR-sivut

Ovaro Kiinteistösijoitus antoi tulosvaroituksen

Kiinteistösijoitusyhtiö ei yllä viime vuoden operatiiviseen tulokseen.

Ovaro ohjeistaa operatiivista tulosta vuodelle 2021. Uuden päivityksen mukaan yhtiö arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan alhaisempi kuin vuonna 2020. Aiemmin yhtiö oli arvioinut, että vuoden 2021 operatiivinen tulos tulee olemaan parempi kuin vuonna 2020.

Ohjeistuksen muutos on seurausta 11.11.2021 tehdystä 26,1 miljoonan euron asuntoportfoliokaupasta, josta aiheutuu kertaluonteisia kuluja.

Ovaro Kiinteistösijoitus on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava pörssiyhtiö.

Orava Asuntorahasto tiedotti syyskuussa 2018 yhtiökokouksen päättäneen yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka seurauksena yhtiö ei enää ole kiinteistörahasto. Lisäksi yhtiön toiminimi muuttui Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:ksi. Yhtiö siis muuttui asuntorahastosta kiinteistösijoitusyhtiöksi.

Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa erityisesti Helsingissä, Uudellamaalla, Jyväskylässä ja Tampereella.

Ovaro on ollut rankasti tappiollinen. Vuonna 2020 yhtiön tulos oli 11,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Kuluvana vuonna tammi-kesäkuun aikana tappio oli 4,8 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos on kuitenkin ollut sekä viime vuonna että tänä vuonna positiivinen.

Tammi-kesäkuun aikana Ovaron kokonaistulosta rasitti sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos.

Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirta kääntyi vihdoin positiiviseksi.

”Kokonaisuudessaan yhtiö on kyennyt pienentämään sekä liiketoiminnan, että rahoituksen kuluja. Yhtiön kulurakenteen alentaminen on jatkossakin yhtiön tärkeimpiä prioriteetteja ja kannattavuuskehityksen kannalta tärkeässä roolissa”, kertoi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä yhtiön toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Huttusen mukaan Ovaro on kehittänyt valmiuksiaan käynnistää investointitoimintaa ja tulevaa kasvua myymällä heikosti tuottavia asuntoja ja lyhentämällä korkeakorkoisia lainoja.

”Katsauskauden aikana lainakanta on pienentynyt noin 11 miljoonalla eurolla ja Ovaro on myynyt heikosti tuottavaa vuokra-asuntokantaa 17,2 miljoonalla eurolla. Tämän seurauksena konsernin omavaraisuusaste on saavuttanut erinomaisen 53,6 prosentin tason ja konsernin rahavarat ovat kasvaneet 9,5 miljoonaan euroon.”

Ovaro on käynyt neuvotteluja erilaisista uusista hankkeista, joista Jyväskylän Kukkula-hanke on toteutuessaan yhtiön tulevaisuuden kannalta ensimmäinen suuri kokonaisuus.

”Kukkula-hankkeeksi nimetty entinen sairaala-alue sijaitsee Jyväskylän keskusta-alueen tuntumassa ja on kokoluokaltaan merkittävä ja monipuolinen kaupunkikehityshanke. Toteutuessaan Kukkula–hanke mahdollistaa Ovaro Kiinteistösijoitukselle mittavan ja pitkäaikaisen kiinteistösijoitus- ja kehityshankkeen yhteistyössä Investors House Oyj:n ja Royal House Oy:n kanssa”, Huttunen kertoi.

Ovaro Kiinteistösijoitus julkaisee Tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksen 18.11.2021.

Kommentoi
Ylös
>