KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Näin voit välttää virheet sijoittamisessa – katso salkunhoitajan vinkit

Sijoittaminen on teoriassa helppoa, mutta käytännössä vaikeaa. Mitä tämä sitten tarkoittaa ja miten sijoittaja voi välttää virheet?

Nickis Numelin
Nickis Numelin on Säästöpankkien Varainhoidon varainhoitaja sekä varainhoitotiimin vetäjä.

Sijoittamisen helppous teoriassa tulee siitä, että sijoittamisesta ja sijoitusmarkkinoista on olemassa lähes rajattomasti tietoa. Jokainen voi seurata eri riskitason sijoituksia tai näiden yhdistelmiä ja katsoa, miten nämä ovat historiassa toimineet ja loppupeleissä tuottaneet sijoittajalle arvonnousua.

Alla olevista kuvista voi nähdä, miten yhdistelmärahasto on kehittynyt aina 1980-luvulta lähtien. Sijoitettu 100 euroa on nyt noin 650 euron arvoinen. Helppoa kuin heinän teko!

Säästöpankki yhdistelmärahasto tuotto

Mutta mistä se vaikeus tulee? Vaikeus tulee siitä, miten sijoittaja pystyy käsittelemään epävarmuutta. Epävarmuus on sitä, että tulevat tuotot eivät ole tarkkaan tiedossa ja ajan myötä voidaan nähdä voimakkaita arvon heilahteluja. Miten olisit itse kestänyt tilanteen, missä sijoittamasi 100 euroa on vain 60 euron arvoinen?

Säästöpankki epävarmuus sijoitusaika tuotot

Yllä mainittu esimerkki tuo esiin haasteet, jotka liittyvät esimerkiksi sijoitusaikaan. Sijoittajalle ei välttämättä ole ongelma, jos sijoitusten arvo vaihtelee voimakkaasti. Kuitenkin tarve käyttää sijoitusvarallisuutta voi osua aikaan, jolloin esimerkiksi osakemarkkinat ovat olleet voimakkaassa laskussa. Sijoitussuunnitelma voi auttaa sijoittajaa välttämään virheitä sekä saamaan oman sijoitustoiminnan systemaattiseksi ja tavoitteelliseksi.

Hyvä sijoitussuunnitelma – mitä se pitää sisällään?

Sijoitussuunnitelmassa voi olla hyvinkin kattavasti erilaisia yksityiskohtia, mutta tärkeimmät osat ovat sijoitustoiminnan tavoitteet sekä sijoituskohteiden valinta. Sijoitustoiminnan tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osaan: sijoitusaikaan, tuottotavoitteeseen sekä riskitasoon.

Sijoitusaika

Sijoitusaika on ehkäpä se tärkein elementti hyvässä sijoitussuunnitelmassa. Sijoitusaika määrittelee pitkälti sen, miten paljon riskiä voidaan ottaa. Se on myös hyvin vaikea elementti, koska usein ei tiedetä todellista sijoitusaikaa. Sijoitussuunnitelmassa voi erinomaisesti jakaa eri osia omasta sijoitusvarallisuudesta eri aikajänteille, jolloin voidaan maksimaalisesti hyödyntää eri omaisuuslajeja ja sijoituskohteita.

Sijoittaja voi esimerkiksi tarvita tietyn summan 2 vuoden päästä, mutta loput sijoitusvarallisuudesta voidaan sijoittaa yli 10 vuoden horisontilla. Tällöin sijoitusvarallisuus on hyvä jakaa kahteen eri ryhmään, jossa lyhyemmän ajanjakson sijoitus toteutetaan korkosijoituksilla ja pitempiaikainen osakepainoisilla sijoituksilla. Sijoittaja voi olla turvallisin mielin, että hänen lyhytaikaiset tavoitteensa toteutuvat ilman, että pitkäaikainen tuotto kärsii.

Tuottotavoite ja riskitaso

Tuottotavoite on tärkeä määritellä, jotta sijoittajan fokus on tavoitteessa. Ammattilainen voi auttaa realistisen tuottotavoitteen asettamisessa ja antaa työkalut sen saavuttamiseksi. Tuottotavoite linkittyy myös suoraan riskitasoon. Mitä korkeampaa tuottoa tavoitellaan, sitä suurempaa riskiä on otettava.

Riskin merkitys on tärkeä ymmärtää ja on muistettava, että on olemassa sekä markkinariski että yksittäisen sijoituskohteen riski. Markkinariskistä emme pääse eroon, mutta sitä voi pienentää hajauttamalla useaan eri omaisuuslajiin. Yksittäisen sijoituskohteen riski voidaan poistaa hajauttamalla sijoituksia riittävän moneen sijoituskohteeseen.

Sijoituskohteet

Käytettävät sijoituskohteet ovat tärkeä osa sijoitussuunnitelmaa. Näiden määrittely auttaa sijoittajaa pitämään fokuksen punaisessa langassa. Kun yhdistää sijoitusajan, tuottotavoitteen sekä riskitason, pystyy ammattilainen määrittelemään oikean allokaation. Allokaatiolla tarkoitetaan sijoitusvarallisuuden jakoa eri omaisuuslajien eli sijoituskohteiden kesken. Erilaisia omaisuuslajeja ovat esimerkiksi osakkeet, korot ja vaihtoehtoiset sijoitukset.

Päätetty allokaatio voidaan toteuttaa eri tavoin ja sijoitussuunnitelmassa on tärkeää määrittää, millä sijoitusinstrumenteilla sijoitusvarallisuuden jako tehdään. Sijoittaja voi tehdä jaon suorilla sijoituksilla tai esimerkiksi rahastoilla tai indeksituotteilla.  Allokaation määrittäminen on erittäin tärkeää, jotta sijoittajan kokonaisuus pysyy hallinnassa.

Hyödynnä ammattilaista, saat helpoiten parhaan lopputuloksen

Ammattilaisen tekemä sijoitussuunnitelma luo sijoittajalle selkeän tiekartan siitä, miten päästään tavoitteeseen ja vältetään sudenkuopat.

Sijoitussuunnitelmasta saadaan perusallokaatio, joka kertoo käytännössä painotukset osakkeiden, korkosijoitusten ja vaihtoehtoisten sijoitusten välillä. Kaiken tämän lisäksi hyvä sijoitussuunnitelma pitää sisällään näiden omaisuuslajien liikkumavälit. Yhdistelmä luo edellytykset aktiiviseen sijoittamiseen, mutta sillä vältetään ylilyönnit, jotka voivat nousta sijoittajalla aika ajoin pintaan.

Varainhoitajan vinkit – näin luot onnistuneen sijoitussuunnitelman:

  1. Käytä aikaa suunnitelman tekoon. Määrittele yhdessä ammattilaisen kanssa allokaatio sekä mihin sijoitusluokkiin sijoitat.
  2. Varmista, että suunnitelmaan on kirjattu mahdollisimman tarkasti sijoitustoiminnan tavoitteet.
  3. Pysy sijoitussuunnitelmassa – pidä pää kylmänä! Markkinoiden heilahtelut luovat aina mahdollisuuksia.

Sijoittaja – lue myös nämä:

Aktiivinen vai passiivinen sijoittaminen? Vai sittenkin sekä että?

Sijoittaja – älä vain tee näin!

Markkinoiden tulevaisuus ei ennustamalla selkiydy

Meidät on luotuja epäonnistumaan – näillä eväillä menestyt sijoittajana!

Olisiko aika päivittää oma sijoitussuunnitelmasi? Anna Säästöpankin ammattilaisten auttaa sinua. Varaa aika ja aloitetaan sijoitusvuosi 2022 yhdessä.

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus. Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja.

Sp logo Säästöpankki
Kommentoi
Ylös
>