Käänneyhtiöt

Tulikivi hyötyy etätyön yleistymisestä

lisijavalmistaja Tulikivi etenee oikeaan suuntaan niin myynnissä kuin tuloksenteossakin.

Tulikiven lähimenneisyys ei ole ruusuinen. Liikevaihdon lasku vuosina 2016 – 2018 oli tasolla 2-5 prosenttia vuosittain. Liiketulos oli yhä 2019 tappiolla 2,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö on sinnitellyt myös rahoitushaasteiden parissa. Iso ongelma on ollut velkaisuus. Rahoitusongelmien vuoksi yhtiö teki vuoden 2019 lopulla velkojiensa kanssa rahoitussopimuksen, jonka mukaan korolliset velat erääntyvät helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Vuoden 2020 lopussa Tulikiven nettovelkaantumisaste oli 175 prosenttia, kun se vuosi aiemmin oli 200 prosenttia. Omavaraisuusaste oli vuoden 2020 lopussa 24,6 prosenttia.

Yhtiöllä on vienyt läpi säästöohjelmaa ja viime vuonna yhtiö sai kammettua vertailukelpoisen liiketuloksen plussalle tappiollisen vuoden 2019 jälkeen.

Kuluvan vuoden tahdit ovat olleetkin sitten vahvasti duurivoittoisia.

Tulikivi nosti elokuussa liikevaihdon ja liiketuloksen ohjeistustaan koko vuodelle 2021. Yhtiö ennustaa liikevaihdon nousevan 32 – 35 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen liiketuloksen se arvioi paranevan selvästi. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 29 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevaihto 1,2 miljoonaa euroa.

Näkymien nostamiseen vaikuttaa kesän hyvä tilausvirta kotimaasta ja viennistä. Positiivinen tulosvaroitus on jo toinen tänä vuonna.

Hyvä tahti on jatkunut kolmannellakin vuosineljänneksellä.

Tulikiven liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 8,3 miljoonaan euroon viime vuoden 6,9 miljoonasta eurosta. Liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,0, kun se vuotta aiemmin oli ollut 0,6 miljoonaa euroa.

Tilauskanta nousi 5,9 miljoonaan euroon viime vuoden 4,0 miljoonasta eurosta.

Tulikivi kuuluu niihin yhtiöihin, joille etätyöskentelyn lisääntyminen on ollut positiivinen asia.

”Yhtiön tilausvirta kasvoi 21 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä, ja oli 9,1 (7,5) miljoonaa euroa. Erityisen vahvaa oli uusien Karelia- ja Pielinen -mallistojen kysyntä Keski-Euroopassa ja Suomessa. Covid-pandemian myötä muuttuneet etätyökäytännöt lisäsivät kuluttajien kiinnostusta remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa”, Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen toteaa.

Vauhkosen mukaan myynnin kasvun taustalla oli myös onnistuminen digitaalisen myynnin kehittämisessä, uudistettu saneerauskonsepti, sekä jakelukanavien suoraviivaistaminen vientimarkkinoilla.

”Alkuvuonna selvästi vahvistuneen tilausvirran myötä on mahdollista saavuttaa vuositasolla aiempia vuosia korkeampi liikevaihdon kasvutaso ja kannattavuus”, Vauhkonen ennustaa.

Vaikka teräksen ja muiden ostokomponenttien hinnat ovat kohonneet voimakkaasti, Tulikiven liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun, hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta.

”Yhtiön kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen”, toimitusjohtaja kertoo. 

Syksyn 2021 aikana tuotekehityksessä yhtiö saanut valmiiksi valmiiksi Karelia-mallistoon keraamiset värivaihtoehdot. Vauhkosen mukaan ne vahvistavat Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja laajentavat potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla.

Tulikiven tytäryhtiö Nordic Talc Oy on alkuvuonna edennyt Suomussalmen talkkihankkeen toteuttavuusselvityksessä, jonka tavoitteena on tarkentaa hankkeen taloudellinen kannattavuus-, ympäristö- ja kaivostekniset suunnitelmat teollista toimintaa varten. Vauhkonen kertoo, että kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin kalliomekaanisia tutkimuksia suunnitelmien tarkentamiseksi ja YVA-menettelyn vaatimia tutkimustöitä.

Seuraavassa vaiheessa Nordic Talc laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, josta Kainuun ELY-keskus antaa niin kutsutun perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä ovat edellytys hankkeen ympäristöluvan saamiselle.

Kommentoi
Ylös
>