Kasvuosakkeet

Aallon Group kasvaa vahvan taseen turvin

Tilitoimistomarkkinat ovat murroksesta. Helsingin pörssin listattu tilitoimistokonserni Aallon Group hyödyntää tätä kasvuajuria täysimääräisesti.

tilitoimistot Allon Group listautuminen

Aallon Group on keväällä 2019 Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listautunut tilitoimisto. Konserni koostuu kuudesta tilitoimistosta. Taloushallintopalveluiden lisäksi konserni tarjoaa palkkahallinto-, neuvonta ja talouden johtamispalveluja sekä erikoistuneita toimialaratkaisuja.

Yhtiön strategiana on panostaa korkeaan asiakastyytyväisyyteen vahvistamalla erityisesti digitalisaatiota. Sen tavoitteena on tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeampi orgaaninen kasvu, jota vauhditetaan yritysostoilla.

Aallon Group tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Lisäksi yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kasvavaa käyttökateprosenttia. Aallon Groupin tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina.

Vuonna 2020 Aallon Groupin liikevaihto kasvoi 18,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 13,5 miljoonasta eurosta. Käyttökateprosentti nousi viime vuoden 9,1 prosentista 11,2 prosenttiin. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa liikevaihto nousi 30 prosenttia edellisvuodesta 12,4 miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti nousi 13,3 prosenttiin.

Valtaosa kuluvan vuoden kasvusta perustuu viime vuonna ja tämän vuoden alussa tehtyjen yrityskauppojen vaikutuksiin. Alkuvuoden aikana Aallon Group jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista viemällä läpi yhteensä viisi keskenään erikokoista yritysjärjestelyä Helsingissä, Tampereella ja Pohjois-Suomessa.

Analyytikko: Aallon Group on defensiivinen kasvuyhtiö

Aallon Group kertoo olevansa suhdanneriippumaton ja siksi defensiivinen kasvuyhtiö. Sen kilpailuetuna ovat pitkäkestoiset asiakassuhteet ja jatkuva laskutus, joka muodostaa peräti 97 prosenttia liikevaihdosta.

Inderesin analyytikko Atte Riikola laskee, että Aallon Groupin liikevaihto on kasvanut vuosina 2014 – 2020 keskimäärin 8,2 prosenttia vuosittain. Riikola allekirjoittaa Aallon Groupin defensiivisyyden.

”Yhtiön liikevaihdosta valtaosa on jatkuvaa, mikä heijastelee vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa pitkien asiakassuhteiden ansiosta. Liiketoiminta ei sido paljoa pääomaa, minkä ansiosta pääoman tuotto on hyvällä tasolla ja liiketoiminta tuottaa hyvin kassavirtaa”, Riikola toteaa Inderesin artikkelissaan.

Riikolan mukaan Aallon Groupin vahva tase antaa selkänojaa kasvustrategian toteuttamiseen.

Yhtiön omavaraisuusaste on korkea, viime vuonna 69 prosenttia ja Inderesin kuluvan vuoden ennusteella 63 prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli viime vuonna negatiivinen eli -19 prosenttia ja Inderesin tämän vuoden ennusteella -32 prosenttia. Tunnusluku mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Nettovelka saadaan, kun korollisista veloista vähennetään likvidit rahavarat.

Tilitoimistoala on murroksessa

Riikola myös uskoo, että Aallon Groupilla on mahdollista petrata myös kannattavuudessa.

”Aallon Group on viime vuosina panostanut merkittävästi konserniorganisaation rakentamiseen sekä yhteisiin tuotantojärjestelmiin, jonka ansiosta perusta tulevalle kasvulle on kunnossa. Jatkossa yhtiöllä on selkeää potentiaalia parantaa kannattavuuttaan (käyttökate 2020-2021e: 11,1-11,9 %) asteittain kokoluokan kasvaessa skaalaetujen ja digitaalisten prosessien tehostaessa toimintaa.”

Lisäksi tilitoimistoala on murroksessa, mitä Aallon Group hyödyntää kasvamalla yritysostoin. Suomessa on paljon pieniä tilitoimistoja ja suurimpien tilitoimistojen markkinaosuudet ovat vielä pieniä.

Riikolan mukaan skaalaetujen merkitys kasvaa koko ajan, jossa muutosajurina ovat taloushallinnon voimakas sähköistyminen, digitalisaation myötä vahvistuva IT-järjestelmien ja ohjelmistojen merkitys, kirjanpitäjien rutiinitehtävien automatisointi, asiantuntija- ja lisäpalveluiden merkityksen kasvaminen sekä taloushallinnon ulkoistusten lisääntyminen yhä suuremmissa yhtiöissä.

Riikolan mukaan Aallon Group asemoituu vielä haastajaksi isoimpia toimijoita vastaan. Yhtiö on ollut kuitenkin yritysostoissaan aktiivinen: listautumisen jälkeen se on toteuttanut jo 11 yritysjärjestelyä.

”Näkemyksemme mukaan Aallon Groupin henkilöstölähtöinen ja asiakaskeskeinen tulokulma antaa yhtiölle jatkossakin hyvät edellytykset kasvattaa markkinaosuuttaan sekä orgaanisesti että yritysostoin”, analyytikko toteaa.

Osakkeen arvostus on maltillinen

Inderesin nykyisillä ennusteilla Aallon Groupin vuosien 2021-2022 oikaistut P/E-kertoimet ovat 22x-17x ja vastaavat nettokassan huomioivat EV/EBIT-kertoimet ovat 17x ja 14x.

Vaikka vuoden 2021 kertoimet ovat koholla, mutta ne eivät vielä täysimääräisesti heijastele viimeisimpiä yritysostoja, Riikola arvioi. Kasvu huomioiden arvostustaso näyttää maltilliselta, analyytikko arvioi.

”Siten arvostusta on katsottava ensi vuoteen, mihin peilattuna kertoimet näyttävät kohtuullisilta. Nämä pitävät kuitenkin sisällään oletuksen jo tehtyjen yritysostojen tuloskasvun realisoitumisesta, johon liittyy edelleen tiettyä epävarmuutta. Aallon Groupin H1’21-luvut kuitenkin osoittivat yritysostostrategian tuottavan tuloksia ja siten ennustamamme tuloskasvun pitäisi olla hyvinkin saavutettavissa.”

Inderesin suositus Aallon Groupin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 13 euroa.

Kommentoi
Ylös
>