Osakeanalyysit

Analyysi: Uudistunut Wärtsilä ratsastaa energiamurroksen aallonharjalla

Wärtsilä on täysin uudenlaisen tilanteen ja maailman edessä. Tulos on niiannut koronan myötä, mutta kassavirta on tervehdyttänyt taseen ja yhtiöllä on edessään isoja mahdollisuuksia.

Wärtsilän toimittama voimalaitos Kipevu III Kenian Mombasaan. Kuva: Wärtsilä kuvapankki.

Pitkäaikainen osaaminen on arvossaan, kun sitä sovelletaan muuttuvassa energiaympäristössä. Hiilestä luopuminen eli ”decarbonisation” on trendi, joka ohjaa koko energia- ja kuljetusalaa niin toimialan itsensä, yhteiskunnallisen sääntelyn kuin asiakkaiden toimesta.

Tämä muodostaa myös liiketoimintamahdollisuuksia niin palvelusopimuksiin kuin uuslaitemyyntiin. Wärtsilän merkittävä viime vuosien yrityskauppa on vuonna 2017 hankittu energian varastointiyhtiö Greensmith Yhdysvalloista.

Hankkimalla Greensmithin Wärtsilä pystyi laajentamaan toimintaansa energian varastointimarkkinoilla ja hankkimaan johtavan aseman globaalina energiajärjestelmien integroijana. Kauppaan kuului myös maailmanlaajuisesti johtava energianhallintajärjestelmä GEMS.

Myös johto on uudistunut. Volvo Bus Corporationin johdosta tullut ruotsalainen Håkan Agnevall aloitti Wärtsilän toimitusjohtajana helmikuussa seuraten edeltäjäänsä, eläköitynyttä Jaakko Eskolaa.

Johtoryhmästä monet ovat todella pitkän linjan wärtsiläläisiä, kuten talousjohtaja Arjen Berends, Marine Powerin johtaja Roger Holm ja Energyn johtaja Sushil Purohit. Heillä kaikilla on vähintään 20 vuoden kokemus konsernin palveluksessa eri tehtävissä.

Wärtsilän johtoa pääomamarkkinapäivässä 18.11.2021, vasemmalta Holm, Purohit, Agnevall, Berends ja sijoittajasuhdejohtajana kesällä aloittanut Hanna-Maria Heikkinen. Kuvaleike Wärtsilä CMD

Marine Powerin liikevaihdosta kaksi kolmannesta tulee palveluista

Laivojen moottoreita ja tekniikkaa muunnetaan perinteisistä diesel- ja raskas polttoöljy -tyyppisistä (kuvaajassa HFO, VLSFO / MGO) polttoaineista ensin LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua ja edelleen fossiilisia ja vihreän polttoaineen sekoituksia käyttäviksi – matkalla kohti kokonaan fossiilivapaita polttoaineita.

Tämä luo Wärtsilän monipolttoainemoottoreille mahdollisuuksia merenkulussa. Yhtiö tutkii ja kehittää jatkuvasti teknologioita, joilla uusia polttoaineita voidaan hyödyntää entistä ympäristöystävällisemmin, mukaan lukien vety, metanoli, ammoniakki, akkukontit ja hiilidioksidin talteenotto.

Vedyn, sähkön ja akkukonttien haaste merenkulussa ovat suuri tilan tarve, säilytysolosuhteet ja pitkät toimintasäteet. Marraskuun 2021 pääomamarkkinapäivässä Marine Power -liiketoiminnan johtaja Roger Holm esitti dian siitä, kuinka merenkulun polttoaineet ovat muuttumassa vuoteen 2050 mennessä.

Muutos yksipolttoaineteollisuudesta monipolttoaineisiin. Polttoainetyyppien jakauma merenkulussa Decarbonisation 2050 (1,5 C -skenaario) -tavoitetta kohden, EJ (exajoulea = 1 milj. terajoulea). Lähde: Wärtsilä CMD 18.11.21

Wärtsilän tavoite on säilyttää johtava asema keskinopeissa 4-tahtimoottoreissa ja kasvattaa markkinaosuutta laivojen apumoottoreissa. Yhtiö on jonkin verran riippuvainen risteilijä- ja matkustajalauttamarkkinoiden elpymisestä, mutta liiketoiminta hyrrää silti jatkuvasti.

Kaiken kaikkiaan kysyntä oli suurinta perinteiset kauppalaivat ja kaasunkuljetusalukset sisältävällä kauppalaivasegmentillä, jonka osuus tilauskertymästä oli 30 % laitteissa ja 48 % palveluissa. – ovk 25.10.21, Marine Powerin tilaukset heinä-syyskuussa

Wärtsilä tähtää samalla sopimusasiakkaidensa polttoainetehon parantamiseen 2,5 prosentilla vuodessa. Koko merenkulkualalla se tarkoittaisi 2,4 miljardin euron säästöjä ja yli 20 megatonnin hiilipäästöjen vähennystä vuosittain.

Edellä kuvatut uudet polttoaineet ovat aiempaa kalliimpia, joten polttoainetehokkuuden merkitys kasvaa entisestään.

Marine Powerin liikevaihto tammi-syyskuussa 2021 säilyi vuoden takaisella tasollaan 1,27 miljardissa eurossa. Siitä palveluiden osuus oli 868 miljoonaa, jossa kasvua yhdeksän prosenttia. Palvelut tekevät näin 68 prosenttia liikevaihdosta, mikä tuo vakautta ja ennustettavuutta.

Palveluliiketoiminta on myös kannattavampaa kuin uuslaitemyynti. Koko segmentin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 31 prosenttia 120 miljoonaan, edustaen 9,5 prosenttia liikevaihdosta.

Wärtsilä tähtää kasvuun säätövoimassa ja energian varastoinnissa

Wärtsilän Energy-segmentti pyrkii ottamaan osansa säätövoima- ja energian varastointimarkkinoiden voimakkaasta kansainvälisestä kasvusta. Markkinan arvioidaan kasvavan keskimäärin jopa 30 prosentin vuosivauhtia.

Yhä yleistyvät tuuli- ja aurinkovoimalat ympäri maailman tarvitsevat rinnalleen säätövoimaa, koska aina ei tuule tai paista aurinko. Wärtsilä pystyy tarjoamaan ratkaisumallin tähän. Ratkaisu voi koostua esimerkiksi monipolttoainemoottoreilla – mukaan lukien kaasu – toimivasta voimalaitoksesta yhdessä sähköenergian varastoinnin ja älykkään GEMS-energianhallintajärjestelmän kanssa.

Yhtiö ennakoi, että globaali säätövoiman tarve nousee viime vuoden kahdesta gigawatista 30 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö haluaa ottaa tässä markkinassa ison kasvuloikan ja säilyä kolmen suurimman toimijan joukossa.

Samaan aikaan energianvarastointimarkkinoiden arvioidaan kasvavan 5 gigawattitunnista 55 gigawattituntiin. Yhtiö on myös tässä markkinassa kolmen suurimman joukossa yhdessä amerikkalaisten Teslan ja Fluencen kanssa.

Energian varastointi (energy storage) on toistaiseksi yhtiölle tappiollista, mutta kasvun ja skaalaetujen myötä kannattavuusmahdollisuudet paranevat. Wärtsilä on saanut yhdeksän kuukauden aikana 2 500 megawattitunnin edestä varastointitilauksia, kun vuoden takainen luku oli 126, eli kasvu on todella kovaa.

Yhtiö arvioi saavansa energian varastoinnin tilauksia tänä vuonna yli 700 miljoonan eurolla ja pääsevänsä voitolliseksi liiketoiminnassa parin vuoden päästä.

Koko Energy-segmentin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa kolme prosenttia 1,19 miljardiin euroon, mutta uusissa tilauksissa kasvua oli 19 prosenttia 1,41 miljardiin juuri energian varastoinnin myötä. Palveluiden osuus liikevaihdosta oli 51 prosenttia. Oikaistu liiketulos koheni 46 miljoonasta 72 miljoonaan euroon, mutta on vielä epätyydyttävällä tasolla.

Energyn asennettu säätövoimakanta (thermal balancing) on nousemassa 20 prosentilla kahdeksaan gigawattiin. Yhtiö on voittanut tänä vuonna tärkeitä tilauksia yhteensä yli yhden gigawatin edestä Brasiliaan, Latinalaiseen Amerikkaan, USA:han ja Italiaan.

Kun Marine etenee useilla erilaisilla polttoaineratkaisuilla vaiheittain kohti tulevaisuutta, Energyssä murros tapahtuu tällä vuosikymmenellä suoraviivaisemmin nestemäisestä fossiilipolttoaineesta kohti kaasua – tarkoittaen liiketoiminnassa asiakkaiden moottoreiden konversiomahdollisuuksia.

Energy-segmentin uuden teknologian tärkeitä tilauksia ja puitesopimuksia 2019-2021. Lähde: Wärtsilä CMD 18.11.21

Kunnianhimoiset tavoitteet

Wärtsilä on uudistanut uuden johdon myötä myös taloudelliset tavoitteensa. Konserni pyrkii viiden prosentin vuotuiseen liikevaihdon kasvuun ja 12 prosentin liikevoittomarginaaliin lähivuosina. Siihen on matkaa, sillä kannattavuus oli tammi-syyskuussa 6,3 prosenttia ja koko viime vuonna (12 kk) 6,0 prosenttia – johtuen osaksi koronan vaikutuksista.

Agnevall puhuu palvelujen arvotikkaista (service value ladder). Yhtiö pyrkii nousemaan varaosa- ja kenttäpalveluiden toimittajasta kohti palvelusopimuksia ja suorituskykyyn pohjautuvia huoltosopimuksia. Kehitystä auttaa digitalisaatio.

Yhtiön pääsegmentit ovat Marine Power ja Energy, jotka toivat viime vuonna 73 prosenttia liikevaihdosta ja lähes 87 prosenttia oikaistusta liiketuloksesta, koska muiden liiketoimintojen kannattavuus oli keskimäärin heikompaa.

Muut segmentit ovat Marine Systems, Voyage sekä Portfolio Business. Marine Systems tarjoaa esimerkiksi kaasuratkaisuja ja rikkipesureita sekä niihin liittyviä palveluja merenkulkualalle. Edellistä pienempi Voyage tarjoaa merenkulun digitaalisia ja pilvipalveluita, mutta sen toiminta on ollut tappiollista.

Portfolio Business käsittää liiketoimintoja, joista Wärtsilä pyrkii luopumaan tai järjestelemään uudelleen. Wärtsilä on tehnyt yllättäen jopa kuusi yritysmyyntiä 2020-2021 keskittyäkseen ydinliiketoimintoihinsa.

Wärtsilä käyttää noin kolme prosenttia liikevaihdosta tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja tämä taso ei ole johdon mukaan muuttumassa. Yhtiön tavoitteena on tarjota vuoteen 2030 mennessä hiilipäästöttömille polttoaineille soveltuva kattava tuotetarjooma ja olla myös omassa liiketoiminnassaan hiilineutraali.

Wärtsilän ja OMX Helsinki 25 -indeksin kehitys 2017-2021. Wärtsilän osake jäi Nasdaq Helsingin isojen yhtiöiden kehityksestä jälkeen vuonna 2019, mutta on sen jälkeen seuraillut indeksiä.

Wärtsilä ja sijoittaja

Wärtsilä ratsastaa energiamurroksen aallonharjalla. Energiamurros tarjoaa jatkuvasti esimerkiksi nykyisten laivamoottoreiden modernisointimahdollisuuksia – uusien alusten voimantuottoteknologiaa unohtamatta, vanhojen laivojen poistuessa liikenteestä käyttöiän päättyessä.

Wärtsilän asiakkaat joutuvat pohtimaan jatkuvasti sitä polkua, jota pitkin ne kulkevat kohti hiilineutraaliutta. Kysymysmerkkejä, joihin Wärtsilä ei voi itse täysin vaikuttaa, ovat hiilestä luopumisen nopeus merenkulku- ja energia-aloilla sekä koronapandemien kesto.

Vihreä siirtymä tuo Wärtsilälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jos yhtiö pysyy teknologisen kehityksen tahdissa. Yhtiössä vaikuttaa olevan hyvä tiimi ottamaan muuttuvan maailman haasteet vastaan.

Agnevallin johtama edellinen liiketoimintayksikkö Volvo Buses kasvatti liikevaihtonsa vuoteen 2019 mennessä 39 miljardiin Ruotsin kruunuun ja liikevoiton uudelle tasolle 1,3 miljardiin kruunuun ennen koronan haittavaikutuksia 2020.

Sijoittajan kannalta on merkille pantavaa, että Wärtsilän kassavirta on ollut vahvaa vuosina 2020-2021 ja nettovelkaantumisaste on laskenut 14 prosenttiin. Yli 17 000 hengen organisaatio on kyennyt selviämään pandemiankin olosuhteissa kohtalaisesti, kiitos osaksi huoltopalveluiden ison osuuden.

Yhtiön tulos säilyi sekä 2020 kuten on säilymässä vuonna 2020 olosuhteista huolimatta voitolla. Tulos on silti vaatimaton ja uudet liiketoiminnat tuovat mukanaan paitsi mahdollisuuksia myös riskejä. Yhtiö on riippuvainen esimerkiksi akkuvalmistajista ja muista komponenttitoimittajista.

Osakekurssi on toipunut kevään 2020 kuopasta ja yhtiön markkina-arvoksi nykyisellä 11,7 euron kurssilla muodostuu 6,9 miljardia euroa. Velaton arvo on ainoastaan 300 miljoonaa euroa korkeampi, 7,2 miljardia euroa.

Wärtsilä on sijoituskohteena mielenkiintoinen, jos yhtiö saa kohennettua kannattavuuttaan. Viime vuoden liiketuloksella 275 miljoonaa euroa EV/EBIT-luvuksi muodostuu isolle koneenrakennusyhtiölle korkeahko 26.

Liikevaihto säilynee tänä vuonna lähellä viime vuoden tasoa 4,6 miljardissa ja kasvanee lähivuosina yhtiön tavoitteen mukaisesti. Tilausten kasvu ja energian varastointi -liiketoiminta tukevat kasvua.

Analyytikkoarvioiden mukaan yhtiö saa kammettua myös tulostasoaan lähemmäs tavoitetasoaan mutta tuskin liikevoittoa 12 prosenttiin vielä 2022-2023. Tulostason nousu tarkoittaisi myös paranevaa osinkoa, koska yhtiöllä on vähintään 50 prosentin osingonjakotavoite tulokseen nähden.

Tänä vuonna jaettu viime kauden osinko jäi 20 senttiin osakkeelta tarkoittaen 1,7 prosentin osinkotuottoa nykykurssiin nähden. Sijoittajan kannalta on hyvä, että yhtiö maksaa osinkonsa kahdessa erässä keväällä ja syksyllä.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>